• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Somianka - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Zatory – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.
  Popowo-Letnisko – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka nad Bugiem.

  Somiankagmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.

  Siedziba gminy to Somianka. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 5542 osoby.

  Gmina Serock (do 1954 gmina Zegrze) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.Stare Kozłowo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka. Mieszkańcy tej wsi to głównie rolnicy zajmujący się: uprawą ziemi, hodowlą bydła i trzody chlewnej.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Somianka ma obszar 116,38 km², w tym:

 • użytki rolne: 72%
 • użytki leśne: 15%
 • Gmina stanowi 13,28% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Gmina Wyszków (do 1870 gmina Leszczydół; przejściowo gmina Wyszków nad Bugiem) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ostrołęckim.Powiat wyszkowski - powiat w Polsce (w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wyszków.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Somianka w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Somianka.png

  Zabytki[]

 • Barcice (województwo mazowieckie)
 • drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa z XVIII wieku
 • dzwonnica
 • cmentarz rzymskokatolicki
 • Janki (powiat wyszkowski)
 • dwór z XIX wieku
 • Kręgi (powiat wyszkowski)
 • pałac z XIX wieku
 • Popowo Kościelne (województwo mazowieckie)
 • kościół par. pw. Narodzenia NMP z 1906 roku
 • plebania z 1838 roku
 • cmentarz rzymskokatolicki założony w 1837 roku
 • cmentarz żydowski z XVIII/XIX wieku
 • Popowo-Parcele
 • zespół pałacowy,
 • pałac
 • park
 • Skorki
 • obelisk nagrobny z 1918 roku
 • Somianka
 • dwór z XIX wieku
 • rządcówka z 1923 roku
 • Stary Mystkówiec
 • spichlerz z kamienia ciosanego z 1925 roku
 • Suwin
 • wiatrak "Koźlak" z 1880 roku
 • Wola Mystkowska
 • kościół z 1935 roku
 • drewniany krzyż na cmentarzu rzymskokatolickim
 • Sołectwa gminy Somianka[]

  Barcice, Celinowo, Henrysin, Huta Podgórna, Jackowo Dolne, Jackowo Górne, Janki, Jasieniec, Kręgi, Michalin, Nowe Kozłowo, Nowe Płudy, Nowe Wypychy, Ostrowy, Popowo Kościelne, Popowo-Letnisko, Popowo-Parcele, Skorki, Somianka-Parcele, Somianka Zaszosie (części składowe Somianki), Stare Kozłowo, Stary Mystkówiec, Stare Płudy, Stare Wypychy, Suwin, Ulasek, Wielątki Rosochate, Wielęcin, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Zdziebórz

  Popowo-Parcele – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka nad Bugiem.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Sąsiednie gminy[]

  Dąbrówka, Rząśnik, Serock, Wyszków, Zatory

  Przypisy

  Wólka Somiankowska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka.Wielątki Rosochate – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Województwo ostrołęckie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było w połnocno- wschodniej Polsce. Sąsiadowało z województwami: ciechanowskim od zachodu, siedleckim od południa, olsztyńskim od północy, suwalskim od północy, łomżyńskim od wschodu oraz ze stołecznym warszawskim . W nowym podziale administracyjnym, od 1999 r. ziemie dawnego województwa znalazły się w województwie mazowieckim oraz w warmińsko - mazurskim (Gmina Rozogi) .
  Kręgi – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Somianka. Typ zabudowy: ulicówka, nieliczne gospodarstwa oddalone od głównego skupiska.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.07 sek.