• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Soli Deo

  Przeczytaj także...
  Soli Deo - Jedynemu Bogu! - festiwal o randze międzynarodowej poświęcony muzyce religijnej, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "SERCE".Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  S.D.G. na końcu jednego z manuskryptów Händla
  Herb kard. Wyszyńskiego

  Soli Deo, w pełnej formie Soli Deo honor et gloriasentencja łacińska, zaczerpnięta z Wulgaty z Pierwszego listu do Tymoteusza 1,17 lub Listu Judy 1,25, w tłumaczeniu na język polski: Samemu Bogu cześć i chwała!.

  Juda Tadeusz (Juda od hebr. יהודה, jehudah - "chwała Jahwe"; Tadeusz od aram. tadda – pierś; godny czci, odważny), zwany również Juda(sz), brat Jakuba albo Tadeusz (Lebeusz), czasem nazywa się go Judą Jakubowym (zm. ok. 80) – jeden z dwunastu apostołów, według tradycji brat Jakuba, brat Pański i autor Listu Judy (por. Jud 1,1). Zaliczany do grona męczenników, święty Kościoła katolickiego oraz prawosławnego.Georg Friedrich Händel (ang. George Frideric Handel; pol. Jerzy Fryderyk Haendel, ur. 23 lutego 1685 w Halle, zm. 14 kwietnia 1759 w Londynie) – niemiecki kompozytor późnego baroku. W 1727 roku stał się poddanym Wielkiej Brytanii. Jest narodowym kompozytorem tego kraju. Komponował liczne gatunki muzyki baroku, między innymi opery i oratoria. Händel zaliczany jest do najwybitniejszych twórców muzyki późnego baroku.

  Ten cytat biblijny wybrał jako swoje zawołanie biskupie prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Mówiąc o swoim herbie, dodawał określenie per Mariam: "Soli Deo per Mariam" − Samemu Bogu przez Maryję.

  W protestantyzmie Soli Deo gloria stało się synonimem jednego z pięciu jego filarów. Protestanccy kompozytorzy używali zwrotu lub jego skrótu w formie S.D.G. przy zapisie nutowym dla oznaczenia, iż stworzyli dzieło na chwałę Boga. Skrót ten znajduje się m.in. w manuskryptach: Jana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela czy Christopha Graupnera.

  Pierwszy List do Tymoteusza (1 Tm lub 1 Tym) – jeden z listów przypisywanych św. Pawłowi z Tarsu, znajdujący się w Nowym Testamencie. Zaliczany jest do jednych z tzw. trzech listów pasterskich. Wysłany został z Macedonii do Tymoteusza z Efezu między pierwszym a drugim uwięzieniem (tj. między 63 a po 67 r. n.e.). Badacze (głównie egzegeci niekatoliccy) uważają jednak, że nie tylko autorem listu nie jest św. Paweł z Tarsu, ale także sam list powstał później (autorstwo listów św. Pawła do Tymoteusza kwestionują także najstarsi pisarze chrześcijańscy).Rękopis (manuskrypt) – zapisany odręcznie tekst, w odróżnieniu od powielanego mechanicznie. Termin stosowany zwykle w odniesieniu do zabytkowych książek lub dokumentów pochodzących z okresu przed upowszechnieniem się druku. W takim rozumieniu każdy rękopis jest dziełem niepowtarzalnym o indywidualnych cechach. W szerszym znaczeniu, rękopis to każdy tekst zapisywany ręcznie za pomocą np. ołówka, atramentu, tuszu.

  Zawołanie to jest również hasłem przewodnim wielu różnych organizacji, np:

 • Festiwal Soli Deo
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo"
 • Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego "SOLI DEO"
 • Schola Parafialna "Soli Deo" z parafii św. Macieja w Andrychowie
 • Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - Zbór "Soli Deo Gloria"
 • Chór SOLI DEO przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Siostry Faustyny w Rotmance
 • Męski Młodzieżowy Zespół Muzyczny "Soli Deo" w Kałkowie
 • Lwowski Kameralny Chór Soli Deo (Ukraina)
 • Harcerski Krąg Kleryków "Soli Deo" w Warszawie
 • Katolicka Drużyna Harcerzy "Soli Deo"
 • Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo Omnia" w Olsztynie
 • Chór "Soli Deo" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Poznaniu
 • Schola "Soli Deo" przy parafii św. Stefana w Radomiu.
 • Zespół " Soli Deo" przy Parafii pw. św. Brunona z Kwerfurtu Łomży
 • Chór młodzieżowy "Soli Deo" przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
 • Zespół muzyczny "Soli Deo" przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie (diecezja kielecka)
 • Schola dziecięca "Soli Deo" złożona z uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Tryb.
 • Przypisy

  1. Paweł z Tarsu: Pierwszy list do Tymoteusza. W: Biblia Jerozolimska. Poznań: Pallottinum, 2006, s. 1671. ISBN 83-7014-519-1.
  2. Juda Tadeusz Apostoł: List św. Judy. W: Biblia Jerozolimska. Poznań: Pallottinum, 2006, s. 1736. ISBN 83-7014-519-1.
  3. Edmund Boniewicz SAC: Wszystko postawiłem na Maryję... (pol.). www.nonpossumus.pl. [dostęp 2014-10-22].
  4. Soli Deo per Mariam – Jedynemu Bogu przez Maryję (pol.). www.polskieradio.pl, 2011-05-12. [dostęp 2014-10-22].
  5. Jon R. Stone: The Routledge dictionary of Latin quotations: the illiterati's guide to Latin maxims, mottoes, proverbs and sayings. Routledge: 2005, s. 207. (ang.)
  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inna nazwa to: abrewiatura). Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych – szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maksyma (inaczej aforyzm, sentencja) – krótka, zwykle jednozdaniowa wypowiedź (prozaiczna lub rymowana), wyrażająca ogólną prawdę, mądrość dotyczącą życia człowieka. Myśl filozoficzna, etyczna zawierająca pewną zasadę postępowania.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Christoph Graupner (ur. 13 stycznia 1683 w Kirchberg, zm. 10 maja 1760 r. w Darmstadt) − niemiecki kompozytor epoki późnego baroku.
  Kompozytor (w jęz. łac. compositor) – twórca utworu muzycznego. Termin kompozytor odnosi się do twórców używających notacji muzycznej, piszących muzykę poważną lub filmową. W polskich uczelniach muzycznych kształci się studentów na kierunku kompozycja, lecz kompozytor nie musi być absolwentem takich studiów, jednak to oni właśnie dysponują pełnym warsztatem kompozytorskim obejmującym harmonię, kontrapunkt, instrumentację, analizę dzieła muzycznego itp.
  Johann Sebastian Bach (ur. 21 marca/31 marca 1685 w Eisenach, zm. 28 lipca 1750 w Lipsku) – kompozytor i organista niemiecki epoki baroku, jeden z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki. Czołowa postać rodu Bachów.
  Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo" – stowarzyszenie akademickie powstałe w 1989 r., zrzesza studentów 8 warszawskich uczelni. Jest Organizacją Pożytku Publicznego.
  List Judy (Jud) – jeden z listów powszechnych Nowego Testamentu. Tradycyjnie przyjmuje się, że jego autorem jest apostoł Juda Tadeusz lub Juda, brat św. Jakuba Młodszego, krewny Jezusa. Adresatem listu były wspólnoty judeochrześcijańskie pierwotnego Kościoła. Został napisany w latach 80. lub 90. I wieku. Ma zaledwie 25 wersetów i jest jednym z najkrótszych pism Nowego Testamentu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.