• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sole amonowe

  Przeczytaj także...
  Reszta kwasowa – tradycyjna nazwa fragmentu cząsteczki kwasu, powstałego po oderwaniu się od kwasu w wyniku dysocjacji elektrolitycznej jednego lub więcej atomów wodoru.Azotyn amonu (nazwa Stocka: azotan(III) amonu), NH4NO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotynów, sól kwasu azotawego i amoniaku.
  Siarczan amonu, (NH4)2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu siarkowego. Tworzy bezbarwne kryształy o temperaturze rozkładu 513 °C (wydziela amoniak). Dobrze rozpuszcza się w wodzie.
  Azotan amonu, NH4NO3

  Sole amonowe, sole amoniowe − sole zawierające kationy amonowe NH+4 i aniony dowolnych reszt kwasowych.

  Jon amonowy to jon powstający przez przyłączenie jonu wodorowego do cząsteczki amoniaku. Tworzy się w roztworze wodnym amoniaku:Azotan amonu (saletra amonowa), NH4NO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy saletr, sól kwasu azotowego i amoniaku.

  Przykłady:

  Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.Mleczan amonu – organiczny związek chemiczny, sól kwasu mlekowego i amoniaku. Stosowany jako dodatek do żywności (E328).
 • azotan amonu NH4NO3
 • azotyn amonu NH4NO2
 • siarczan amonu (NH4)2SO4
 • węglan amonu (NH4)2CO3
 • wodorowęglan amonu NH4HCO3
 • chlorek amonu NH4Cl
 • octan amonu CH3COONH4
 • mleczan amonu CH3-CHOH-COONH4
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Zwyczajowo solami amoniowymi nazywa się organiczne sole amonowe, w których co najmniej jeden atom wodoru przy atomie azotu jest zastąpiony podstawnikiem (największe znaczenie mają czwartorzędowe sole amoniowe).
  Wodorowęglan amonu, NH4HCO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól amonowa kwasu węglowego.Chlorek amonu (łac. Ammonii chloridum; nazwa zwyczajowa: salmiak, NH4Cl) – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i amoniaku. Występuje naturalnie jako rzadki minerał salmiak rodzimy.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.675 sek.