• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sokołowate

  Przeczytaj także...
  Polimorfizm, wielopostaciowość (gr. polys – wiele, morfe – kształt) – zjawisko występowania w obrębie populacji organizmów określonego gatunku (pomiędzy którymi zachodzi swobodny przepływ genów) odmiennych form różniących się funkcjonalnie lub strukturalnie. Polega na tworzeniu się hierarchii i podziału funkcji w obrębie populacji.Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Sokołowate (Falconidae) – rodzina ptaków z rzędu sokołowych (Falconiformes).

  Występowanie[]

  Rodzina obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat.

  Cechy charakterystyczne[]

  Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Drapieżnictwo – sposób odżywiania się organizmów, polegający na wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzący do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddziaływań antagonistycznych, korzystną dla drapieżnika, a niekorzystną dla ofiary; może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy (kanibalizm).Sokołowe (Falconiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych (Neornithes). Obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat. Od przedstawicieli drugiego rzędu - szponiastych (Accipitriformes) - odróżniają je następujące cechy:
 • długość ciała od 15 do 50 cm
 • silnie zagięty ku dołowi dziób, ma w pobliżu nasady "ząb", wsuwający się przy zwarciu szczęk we wcięcie w żuchwie
 • wąskie i krótkie skrzydła umożliwiają lot z dużymi prędkościami (w locie nurkowym ponad 300 km/h), oraz szybkie i dokładne manewrowanie (przy pogoni za zdobyczą)
 • samice są większe od samców (nawet o 30%)
 • w obrębie gatunku często występuje polimorfizm barwny niezwiązany ani z płcią, ani z wiekiem
 • żywią się upolowanymi przez siebie kręgowcami (często chwytanymi w locie) lub owadami, zazwyczaj unikają padliny
 • wyprowadzają jeden lęg w roku, złożony z 3 do 6 jaj
 • nie budują gniazd; gnieżdżą się w szczelinach skalnych lub opuszczonych gniazdach innych ptaków.
 • Systematyka[]

  Do rodziny należą następujące podrodziny:

  Sokoły (Falconinae) – podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae). Obejmuje gatunki drapieżne, zamieszkujące cały świat.Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
 • Herpetotherinae – trębacze
 • Falconinae – sokoły
 • Przypisy

  1. Falconidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Frank Gill, David Donsker: Family Falconidae (ang.). IOC World Bird List: Version 4.2. [dostęp 2014-07-14].
  3. Systematyka i nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Marek Kuziemko: Rodzina: Falconidae Leach, 1820 - sokołowate (Wersja: 2013-09-25). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2014-04-03].
  Trębacze (Herpetotherinae) – podrodzina ptaków z rodziny sokołowatych (Falconidae). Obejmuje gatunki drapieżne (choć niektóre odżywiają się również pokarmem roślinnym i są wśród nich też padlinożercy), zamieszkujące Amerykę Południową i Środkową. Polują w locie lub chodząc po ziemi. Większość gatunków zamieszkuje lasy. Są mniejsze niż sokoły, mają dłuższe szyje i nogi, potężniejsze szpony i bardziej zaokrąglone skrzydła. Nie latają tak szybko jak sokoły. Głowa jest częściowo naga, często kolorowa. Upierzenie często błyszczące, czarne. W przeciwieństwie do sokołów budują własne gniazda.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.