• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sokił

  Przeczytaj także...
  Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Członkowie ukraińskiego Sokoła pod pomnikiem Františka Palackiego podczas zjazdu w Pradze 1912

  Sokił – (ukr. Сокіл, inaczej Ukraińskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokił") − ukraińskie towarzystwo sportowe, założone we Lwowie w Galicji 11 lutego 1894 roku.

  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.Iwan Boberski, ukr. Іван Миколайович Боберський (ur. 14 sierpnia 1873 w Dobrohostowie, zm. 17 sierpnia 1947 w Tržiču) – ukraiński pedagog, teoretyk i praktyk kultury fizycznej. Propagator skautingu, współorganizator ukraińskiego ruchu skautowego Płast i twórca jego nazwy. Autor podręczników wychowania fizycznego, w latach 1908-1914 prezes stowarzyszenia Sokił (ukr. Сокіл). Członek Zarządu Wojskowego Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych (USS) i porucznik (ukr. четар) Ukraińskich Strzelców Siczowych (skarbnik Legionu). Pierwszy ukraiński popularyzator masowej kultury fizycznej, twórca ukraińskiej terminologii sportowej.

  Utworzenie Sokoła[]

  Ukraińskie towarzystwo gimnastyczne zostało utworzone na wzór czeskiego Sokoła, utworzonego przez Mirosława Tyrsza w 1862. Ukraińska organizacja przyjęła nawet statut czeskiej. Wzorowała się również na Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, utworzonym we Lwowie 7 lutego 1867.

  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.František Palacký (ur. 14 czerwca 1798 w Hodslavicach, zm. 26 maja 1876 w Pradze) − czeski historyk, polityk, współtwórca i główny propagator austroslawizmu. Jeden z przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego. Był jednym z organizatorów Zjazdu Słowiańskiego.

  Działalność Towarzystwa obejmowała Galicję oraz Bukowinę. Pierwszym przewodniczącym Towarzystwa został Wasyl Nahirnyj (do 1900), a zarządcą Wołodymyr Ławriwśkyj. Zadaniami Towarzystwa były: rozwój ukraińskiego ruchu sportowego, krzewienie kultury fizycznej, niesienie pomocy w wypadku klęsk żywiołowych, prowadzenie przysposobienia wojskowego.

  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (ukr. Львівський національний університет імені Івана Франка) – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, w okresie międzywojennym 1919-1949 Uniwersytet Jana Kazimierza; jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.

  W latach 1908-1914 prezesem Towarzystwa był Iwan Boberski, który położył duże zasługi dla popularyzacji masowej kultury fizycznej i rozwoju oddziałów i kół stowarzyszenia. Koła Sokoła były od 1909 zjednoczone w centrali Sokił-Batko (ukr. Сокіл-Батько) we Lwowie. Po I wojnie światowej władze polskie dopuściły osobowość prawną jedynie tej centrali Towarzystwa we Lwowie.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Wasyl Nahirnyj, ukr. Василь Степанович Нагірний (ur. 11 stycznia 1848 w wsi Hirne w powiecie stryjskim, zm. 25 lutego 1921 we Lwowie) – ukraiński architekt i działacz społeczny.

  Historia[]

  W 1914 roku towarzystwo liczyło 886 ognisk. W okresie międzywojennym szczytowy okres rozwoju Sokoła przypadł na rok 1930, kiedy to istniało 508 ognisk.

  Po agresji ZSRR, okupacji Lwowa przez Armię Czerwoną i aneksji miasta przez ZSRR stowarzyszenie zostało w 1939 rozwiązane przez władze sowieckie.

  Bibliografia, literatura[]

 • "Сокіл" w: Dovidnyk z istorii Ukrainy, opr. Ihor Pidkova, Roman Shust, Kost Bondarenko; Lviv 1999, Wyd. Lvivskyi derzhavnyi universytet im. Ivana Franka i Vydavnyctvo Heneza, ISBN 9789665042372
 • Енциклопедія українознавства, tom 8, s. 2940-2942, Lwów 2000, ISBN 5-7707-4048-5
 • Zobacz też[]

 • Sokół
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • Sicz
 • Sokół – nazwa towarzystw sportowych powstałych w XIX wieku w krajach słowiańskich. Celem Sokoła miało być podnoszenie sprawności fizycznej i duchowej oraz rozbudzanie ducha narodowego. Ruchowi sokolników przyświecała idea panslawizmu.Czeski Sokół, czes. Česká obec sokolská (ČOS) – czeskie towarzystwo sportowe powstałe w XIX wieku w Czechach. Najstarsza organizacja sokolska w krajach słowiańskich.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Księstwo Bukowiny (niem. Herzogtum Bukowina) – istniejący w latach 1849-1918 kraj koronny Cesarstwa Austriackiego, obejmujący obszar Bukowiny.
  Miroslav Tyrš, nazwisko rodowe Friedrich Tiersch (ur. 17 września 1832 w Děčínie, zm. 8 sierpnia 1884 Ötz w Tyrolu), profesor na Uniwersytecie Karola oraz na ČVUT w Pradze, z pochodzenia Niemiec, był czeskim krytykiem i historykiem sztuki oraz założycielem ogólnoświatowego ruchu gimnastycznego Sokół oraz twórcą metody gimnastyki sokolej.
  Sicz (właściwie Towarzystwo Gimnastyczno-Pożarnicze "Sicz") - ukraińska organizacja sportowa i przeciwpożarowa, założona w Galicji w 1900, działająca również na Bukowinie, Zakarpaciu i emigracji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.