• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sojusz Narodowy

  Przeczytaj także...
  Drugi rząd Silvia Berlusconiego – rząd Republiki Włoskiej funkcjonujący od 11 czerwca 2001 do 23 kwietnia 2005. Był najdłużej urzędującym gabinetem od 1861.Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Chrześcijańska Demokracja (wł. Democrazia Cristiana, DC) – główne ugrupowanie włoskiej sceny politycznej po zakończeniu II wojny światowej. Była partią odwołującą się do ideologii chadeckiej, wyrosła z podziemnej działalności antyfaszystowskiej. Do pierwszej połowy lat 90. wielokrotnie współtworzyła rządy koalicyjne. Rozwiązaniu uległa w 1994 w okresie przemian politycznych wywołanych skandalami korupcyjnymi (tzw. Tangentopoli). Faktycznym liderem DC pozostawał jej aktualny sekretarz.

  Sojusz Narodowy (wł. Alleanza Nazionale, AN) – włoska prawicowa partia polityczna, działająca w latach 1995–2009.

  Historia[]

  Koncepcja utworzenia Sojuszu Narodowego pojawiła się już przed wyborami parlamentarnymi w 1994. Wówczas listę wyborczą o takiej nazwie utworzył przywódca postfaszystowskiego Włoskiego Ruchu Socjalnego, Gianfranco Fini, zapraszając na nią poza działaczami MSI także przedstawicieli rozwiązanej w wyniku afer korupcyjnych Chrześcijańskiej Demokracji. AN zblokował swoje listy wyborcze z innymi ugrupowaniami Bieguna Wolności, zainicjowanego przez Silvia Berlusconiego, łączącego nowe bądź marginalizowane dotąd formacje na scenie politycznej.

  Dom Wolności, (wł. Casa delle Libertà), włoska koalicja partii o poglądach centroprawicowych, pod przewodnictwem premiera Silvio Berlusconiego.Partie polityczne Włoch – układ głównych włoskich ugrupowań politycznych w 2010 oraz wykaz najważniejszych partii nieistniejących (od początku lat 90.).

  Pierwszy kongres Sojuszu Narodowego odbył się na początku 1995, kiedy to formalnie rozwiązano Włoski Ruch Socjalny. AN od początku pozostawał stałym koalicjantem bloku centroprawicy, będąc pod względem poparcia drugim (po Forza Italia) ugrupowaniem najpierw Bieguna Wolności (w wyborach 1994 i 1996), a następnie Domu Wolności (w wyborach 2001 i 2006).

  Izba Deputowanych (wł. Camera dei Deputati) – izba niższa parlamentu Republiki Włoskiej. Tworzy ją 630 przedstawicieli wybieranych raz na 5 lat w wyborach powszechnych, systemem mieszanym. Aktualny skład Izby pochodzi z wyborów w 2013 roku i jest to jej 17. kadencja. Obecną przewodniczącą Izby jest Laura Boldrini z koalicji Lewica, Ekologia, Wolność. Ordynacja z 2005 roku wprowadziła jeden okręg wyborczy obejmujący cały kraj. Próg wyborczy dla pojedynczej partii wynosi 4%, a dla koalicji 10% niezależnie od ilości ugrupowań do niej wchodzących.Włoski Ruch Społeczny lub Włoski Ruch Socjalny (wł. Movimento Sociale Italiano, MSI) – włoska prawicowa postfaszystowska partia polityczna, działająca w latach 1946–1995, pierwotnie neofaszystowska, stopniowo ewoluująca w kierunku narodowym i konserwatywnym.

  Nowa formacja zaczęła stopniowo dystansować się od poglądów głoszonych przez MSI, przechodząc na pozycje europejskiego konserwatyzmu. Ewolucja narodowców w tym kierunku była przeprowadzana przez Gianfranca Finiego i jego najbliższe otoczenie, w tym trzech tzw. pułkowników (Maurizia Gasparriego, Ignazia La Russę i Altera Matteoliego). Symbolem zerwania z postfaszyzmem stała się wizyta przywódcy AN (wówczas wicepremiera w rządzie Silvia Berlusconiego w Izraelu z 2003, gdy po spotkaniu w instytucie Jad Waszem przyznał, że "włoski faszyzm był haniebną kartą". Odchodzenie od dotychczasowych haseł i przechodzenie na pozycje centroprawicowe i proeuropejskie doprowadziło do paru niewielkich rozłamów w Sojuszu Narodowym, m.in. w 2003 odeszła z niego Alessandra Mussolini, a w 2007 grupa skupiona wokół senatora Francesca Storace.

  Senat (wł. Senato della Repubblica) – izba wyższa parlamentu Republiki Włoskiej. W obecnej formie funkcjonuje od 8 maja 1948 i jest kontynuacją tradycji wcześniejszego Senatu Królestwa (wł. Senato del Regno).Prawica – zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym. Poglądy prawicowe są przeciwstawiane lewicowym.

  Gdy na jesieni 2007 Silvio Berlusconi ogłosił koncepcję utworzenia nowej szerokiej formacji na bazie dotychczasowej koalicji Dom Wolności, przywódcy Sojuszu Narodowego początkowo skrytykowali tę propozycję. Wkrótce jednak liderzy prawicy doszli do porozumienia, w ramach którego Gianfranco Fini zgłosił akces AN do federacyjnego Ludu Wolności. Po zwycięstwie PdL i jego sojuszników w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2008, przywódca Sojuszu Narodowego został przewodniczącym Izby Deputowanych XVI kadencji. Stanowisko pełniącego obowiązki przewodniczącego partii objął wówczas Ignazio La Russa.

  Wybory parlamentarne we Włoszech w 2008 roku odbyły się w dniach 13 (8:00–22:00) i 14 kwietnia (7:00–15:00). Wraz z nimi przeprowadzane zostały wybory samorządowe w dwóch regionach i szeregu innych jednostek terytorialnych. Były to wybory przedterminowe, przeprowadzone po nieudanym głosowaniu nad wotum zaufania dla centrolewicowego rządu Romano Prodiego. W ich wyniku wybrano członków Izby Deputowanych i Senatu XVI kadencji. Wybory zakończyły się zwycięstwem federacyjnego Ludu Wolności i jego koalicjantów, co skutkowało powołaniem gabinetu Silvia Berlusconiego.Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

  Współpraca w ramach PdL doprowadziła do samorozwiązania się Sojuszu Narodowego na kongresie 22 marca 2009 i przystąpieniu do tworzenia jednolitej partii pod nazwą Lud Wolności, którego zjazd zjednoczeniowy odbył się kilka dni później.

  Wyniki wyborcze[]

  Wybory do Izby Deputowanych i Senatu:

 • 1994 – ok. 13,5% (109 posłów i 48 senatorów)
 • 1996 – ok. 15,5% (92 posłów i 43 senatorów)
 • 2001 – ok. 12,5% (99 posłów i 45 senatorów)
 • 2006 – ok. 12,5% (71 posłów i 41 senatorów)
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego:

  Forza Italia, włoska partia polityczna założona 18 stycznia 1994 r. przez Silvio Berlusconiego, który jest jej przewodniczącym. Ma charakter prawicowo-konserwatywny, należy do EPL - EDGianfranco Fini (ur. 3 stycznia 1952 w Bolonii) – włoski polityk, były wicepremier i minister spraw zagranicznych, twórca i lider Sojuszu Narodowego, od 2008 do 2013 przewodniczący Izby Deputowanych.
 • 1994 – ok. 12,5% (11 eurodeputowanych)
 • 1999 – ok. 10,5% (9 eurodeputowanych)
 • 2004 – ok. 11,5% (9 eurodeputowanych)
 • Zobacz też[]

 • Partie polityczne Włoch
 • Przypisy

  1. Miłada Jędrysik: Faszyzm: reaktywacja. wyborcza.pl, 6 stycznia 2006. [dostęp 13 grudnia 2009].
  2. Key Berlusconi ally says he won't enter former premier's new party, "International Herald Tribune" z 19 listopada 2007

  Bibliografia[]

 • Miłada Jędrysik: Żegnaj, zamrażarko. Wczoraj bojkot, dziś salony – krótka opowieść o tym, jak się zmienili włoscy postfaszyści oraz ich lider Gianfranco Fini. wyborcza.pl, 10 grudnia 2004. [dostęp 4 kwietnia 2011].
 • Konserwatyzm ((łac.) conservare – zachowywać, dochować zmian) − ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierarchia, autorytet, własność prywatna. Konserwatyści chcą obronić stary porządek ze względu na przekonanie o ewolucyjnym charakterze zmian społecznych. Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX w., był próbą przeciwstawienia się racjonalistycznej myśli oświeceniowej. Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia rewolucji francuskiej. Za twórcę podstaw ideologicznych nurtu uważany jest Edmund Burke. Jako idea polityczna termin ten po raz pierwszy użyty został w 1820 r. przez zwolennika restauracji dynastii Burbonów, François-René de Chateaubriand (1768–1848), który wydawał pismo „Konserwatysta”.Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm i postfaszyzm). Faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub (przez takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydalną, tzn. łączącą elementy lewicowe i prawicowe. Sami faszyści uważali tradycyjny podział za przestarzały; twierdzili, że nie są "ani prawicą, ani lewicą".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Alessandra Mussolini (ur. 30 grudnia 1962 w Rzymie) – włoska aktorka, polityk, była posłanka do Parlamentu Europejskiego, deputowana i senator.
  Parlament Europejski – instytucja Unii Europejskiej będąca odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu, której członkowie są wybierani przez obywateli państw należących do UE na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale w Brukseli odbywa się większość obrad parlamentu i mieszczą się biura poselskie, a także komisje parlamentarne i władze klubów. W Luksemburgu znajduje się sekretariat generalny, biblioteka i część zaplecza technicznego.
  Jad Waszem (lub Jad wa-Szem; hebr. יד ושם, ang. Yad Vashem), Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu – instytut w Izraelu poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset. Zlokalizowany jest w Lesie Jerozolimskim na Wzgórzu Herzla.
  Altero Matteoli (ur. 8 września 1940 w Cecinie) – włoski polityk, wieloletni parlamentarzysta, minister we wszystkich czterech rządach Silvia Berlusconiego.
  Francesco Storace (ur. 25 stycznia 1959 w Cassino) – włoski polityk, dziennikarz, były parlamentarzysta, były minister zdrowia i były prezydent regionu Lacjum.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.