• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Software house

  Przeczytaj także...
  B2C (ang. Business-to-consumer) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma. Natomiast odwrotnie C2B, gdzie transakcje inicjuje klient.Business Intelligence (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
  Handel elektroniczny (ang. e-commerce) – procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe.

  Software house – przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania.

  W typowych dla SH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Przedsiębiorstwa z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Scrum - iteracyjna i inkrementalna metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na mniejsze, trwające od tygodnia do miesiąca, iteracje zwane sprintami następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu. Scrum jest często stosowany podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny. Ogólne założenia metodyki zostały zaprezentowane przez Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Pełna metodyka oraz definicja została sformalizowana przez Kena Schwabera w 1986.Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

  Działalność[ | edytuj kod]

  Do głównych zadań realizowanych przez SH należą:

  Agencja interaktywna – agencja reklamowa specjalizująca się w przygotowaniu i wdrożeniu strategii budowy wizerunku firm w Internecie na podstawie założeń marketingowych przedstawionych przez klienta.Intranet – sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów w np. firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna itp., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.
 • systemy e-commerce,
 • platformy B2B,
 • portale,
 • systemy wspomagające zarządzanie CRM,
 • systemy informacji geograficznej,
 • intranety,
 • systemy obiegu dokumentów,
 • programy lojalnościowe,
 • systemy e-finansowe,
 • systemy zamówień,
 • platformy B2C,
 • aplikacje mobilne,
 • jak również bardziej zaawansowane rozwiązania dotyczące:

  B2B (ang. Business to Business) – nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe (raporty branżowe, badania konsumenckie, informacje dotyczące sieci społecznościowych) i stanowią ok. 42% wszystkich wydatków na działania b2b.E-usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka.
 • zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management),
 • analityki biznesowej (Business Intelligence),
 • technologii semantycznych (Semantic Web).
 • Software house a agencja interaktywna[ | edytuj kod]

  Software house’y działają na rynku obok agencji interaktywnych i powstały w wyniku specjalizacji branży interaktywnej. Specyfiką projektów realizowanych przez SH jest wysoka złożoność i czasochłonność, w odróżnieniu od większości projektów realizowanych przez typowe agencje interaktywne. SH wyróżnia od agencji interaktywnej specjalizacja się w tworzeniu zaawansowanych aplikacji z wykorzystaniem technologii webowych, które ze względu na stopień skomplikowania przerastają techniczne możliwości agencji interaktywnych, koncentrujących się głównie wokół realizacji projektów mających na celu wspieranie wizerunku marki w Internecie oraz realizacji celów marketingowych.

  Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software Corporation (firma została przejęta przez IBM).Semantic Web – projekt, który ma przyczynić się do utworzenia i rozpowszechnienia standardów opisywania treści w Internecie w sposób, który umożliwi maszynom i programom (np. tzw. agentom) przetwarzanie informacji w sposób odpowiedni do ich znaczenia. Wśród standardów Semantic Web znajdują się m.in. OWL, RDF, RDF Schema (inaczej RDFS). Znaczenia zasobów informacyjnych określa się za pomocą tzw. ontologii.

  SH zajmują się także nowoczesnymi wdrożeniami łączącymi strony internetowe m.in. ze sztuczną inteligencją, a także projektują coraz powszechniejsze aplikacje na odbiorniki TV.

  Organizacje branżowe[ | edytuj kod]

  W Polsce, przedsiębiorstwa typu software house skupione są w organizacjach:

 • Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba)
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • W ramach e-Izby funkcjonują grupy tematyczne skupiające środowisko software house’ów: IT oraz platformy E-commerce (w tym E-usługi).

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) – podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach.

  Realizacja projektów[ | edytuj kod]

  Etapy realizacji projektów[ | edytuj kod]

  1. Analiza przedwdrożeniowa.
  2. Opracowanie prototypów i makiet.
  3. Implementacja, testy, wdrożenie, opracowanie dokumentacji.
  4. Obsługa powdrożeniowa.

  Metodyki stosowane do realizacji projektów[ | edytuj kod]

 • Rational Unified Process
 • Scrum
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. .Realizacja projektów internetowych – praktyczny przewodnik, IAB Polska 2010.
  2. Raport strategiczny IAB Polska Internet 2009 Polska, Europa, Świat.
  3. Raport Interaktywnie.com – Internet Software House 2010.
  4. Raport Interaktywnie.com: Software House 2018, „interaktywnie.com” [dostęp 2018-10-24] (pol.).
  Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aplikacja mobilna (ang. mobile software / mobile application) – ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety, które pisane są przy użyciu różnych platform i języków programowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.