• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Soda

  Przeczytaj także...
  Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, E500b), NaHCO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, wodorosól kwasu węglowego i sodu.Woda gazowana (woda sodowa) – woda sztucznie nasycona dwutlenkiem węgla. Została "wyprodukowana" po raz pierwszy około połowy XVIII wieku przez chemików (źródła podają różne nazwiska, np. Johann Jacob Schweppe), którzy przepuszczali przez wodę dwutlenek węgla otrzymywany z sody i kwasu. Stąd przyjęła się nazwa "woda sodowa" dla określenia tego napoju z bąbelkami, która nie ma jednak nic wspólnego z obecnością w nim sodu.
  Węglan sodu (nazwy zwyczajowe: soda, soda kalcynowana Na2CO3) − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu węglowego i sodu.

  Soda – nazwa zwyczajowa szeregu popularnych substancji chemicznych, których głównym składnikiem jest któryś z następujących związków chemicznych sodu: węglan sodu, wodorowęglan sodu lub wodorotlenek sodu.

  Najczęściej tą nazwą określane są:

 • soda amoniakalnawęglan sodu otrzymywany metodą Solvaya
 • soda ciężka – węglan sodu o dużej gęstości nasypowej rzędu 900-1000 kg/m (gruboziarnisty)
 • soda lekka – węglan sodu o małej gęstości nasypowej rzędu 500-600 kg/m (drobnoziarnisty)
 • proszek do pieczeniawodorowęglan sodu (najczęściej z dodatkami), produkt spożywczy
 • soda kalcynowana – węglan sodu bezwodny, nazwa techniczna
 • soda kaustycznawodorotlenek sodu, nazwa techniczna
 • soda krystalicznauwodniony (dziesięciowodny) węglan sodu Na2CO3•10H2O
 • soda oczyszczonawodorowęglan sodu
 • soda rodzima (natron, natryt) – minerał składający się głównie z sody krystalicznej, surowiec w przemyśle hutniczym i szklarskim
 • soda śnieżna (trona) – dwuwęglan trójsodowy Na2CO3•NaHCO3•2H2O – składnik środków myjących i piorących
 • soda żrącawodorotlenek sodu, nazwa zwyczajowa
 • Dla celów farmaceutycznych i laboratoryjnych (jako odczynnik chemiczny i środek do mycia szkła laboratoryjnego) sodę otrzymywano w wyniku spalania (spopielenia) ziela niektórych roślin (tzw. halofitów). Używano gatunków solniskowych lub nadmorskich, rosnących na siedliskach bogatych w sód.

  Substancja chemiczna (substancja czysta, chemikalia (tylko l.mn.)) – substancja jednorodna, o stałym, określonym składzie chemicznym, jakościowym (co do rodzaju atomów pod względem liczby atomowej i ewentualnie, co do poszczególnych rodzajów atomów w cząsteczce) i najczęściej także ilościowym (liczby atomów różnych rodzajów w cząsteczce); zbiór atomów lub cząsteczek spełniających kryterium stałości składu.Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.

  W potocznym języku angielskim słowa: "soda" i "soda water" oznaczają również wodę "gazowaną", czyli nasyconą dwutlenkiem węgla.

  Zobacz też[]

 • woda sodowa
 • sól
 • Przypisy

  1. http://www.aneva.pl/soda_kalcynowana.html Soda kalcynowana
  2. Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com [dostęp 2016-05-09].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Soda śnieżna (trona, seskwikarbonat sodu, ang. sodium sesquicarbonate) – substancja krystaliczna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ogrzewana rozkłada się do węglanu sodu.
  Metoda Solvaya – metoda otrzymywania węglanu sodu opracowana w latach 60. XIX w. przez Ernesta Solvaya. Proces ten polega na wykorzystaniu ciągu następujących reakcji chemicznych:
  Ciężar nasypowy (gęstość usypowa, gęstość nasypowa) – własność materiałów sypkich (najczęściej piasków, pospółek i kruszyw).
  Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Humphry’ego Davy’ego w 1807 r.
  Odczynnik chemiczny - każdy pojedynczy związek chemiczny, lub - w sensie bardziej ogólnym - określona mieszanina związków chemicznych (lub ich roztwór), przygotowana do przewidywanego sposobu wykorzystania w pracy laboratoryjnej.
  Proszek do pieczenia – jest to sypka mieszanina rozmaitych związków chemicznych, której podstawowym zadaniem jest spulchnianie produktów piekarniczych (chleba, ciast itp.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.