Socrates-Erasmus

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Socrates-Erasmus – fragment pakietu programów edukacyjnych Socrates II Komisji Europejskiej, który ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych. Początkowo programy Socrates i Erasmus funkcjonowały oddzielnie, jednak od 1995 r., program Erasmus został włączony do całego pakietu Socrates. Program Erasmus został uruchomiony w krajach Unii Europejskiej w 1987 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. ECTS jest częścią programu Socrates-Erasmus.

Erasmus to akronim od European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Schemat Akcji Komisji Europejskiej Mobilności Studentów Szkół Wyższych), nawiązujący do niderlandzkiego filozofa Erazma z Rotterdamu, który fundował wybranym studentom koszty podróży po Europie.

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.

W Polsce w programie mogą uczestniczyć wszystkie państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe wpisane do rejestru MNiSW, które uzyskały od Komisji Europejskiej tzw. Kartę Uczelni Erasmusa. W lutym 2006 w programie tym uczestniczyły 193 uczelnie z terenu Polski.

W roku akademickim 2003/2004 z programów wymiany studentów skorzystało ponad 120 tysięcy osób ze wszystkich krajów uczestniczących w pakiecie. Zrealizowano 273 projekty wielostronne, z czego w 81 projektach uczestniczyły uczelnie polskie.

Erazm z Rotterdamu (łac. Desiderius Erasmus Roterodamus, właściwie Geert Geerts [Gerhard Gerhardson]. Urodził się w Rotterdamie. Data jego urodzenia nie jest dokładnie znana, niektóre źródła podają 28 października 1466 roku, inne 1467 roku. Zmarł 12 lipca 1536 w Bazylei) – niderlandzki filolog, filozof, pedagog, jeden z czołowych humanistów renesansu (książę humanistów), propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki duchowny (oskarżony o herezję). Głosił, że człowiek z natury jest dobry, zło zaś pochodzi z niewiedzy.Wymiany studenckie – rodzaj działalności studenckiej polegającej na zdobywaniu wiedzy poprzez kontakt ze studentami z zagranicznych uczelni.

Działania realizowane przez uczelnie uczestniczące w programie:

 • wymiana studentów
 • wymiana nauczycieli akademickich
 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) – zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej
 • nowe programy nauczania przy udziale partnerskich uczelni
 • organizacja kursów intensywnych
 • udział w sieciach tematycznych Erasmusa
 • Państwa biorące udział w programie[ | edytuj kod]

  W programie biorą udział:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wymiana studencka (wyjazd do kraju nieobjętego programem Socrates-Erasmus)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona programu
 • Erasmus Student Network – Polska – organizacja studencka wspierająca
 • ErasmusOne – Erasmus Online
 • Reklama