• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjologia wsi i rolnictwa

  Przeczytaj także...
  Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.Zygmunt Gloger herbu Prus II, pseud. Pruski, Prus, Ziemianin, Sąsiad, Hreczkosiej (ur. 3 listopada 1845 w Tyborach-Kamiance, zm. 16 sierpnia 1910 w Warszawie) – polski historyk, archeolog, etnograf, folklorysta, krajoznawca.
  Stosunek społeczny – normatywnie określona relacja i oczekiwany schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikająca z posiadanych przez nich ról i pozycji społecznych, podlegająca kontroli społecznej.

  Socjologia wsi i rolnictwa - dział socjologii analizujący różnego typu stosunki społeczne i procesy społeczne powstające głównie w obrębie terenów wiejskich; do zakresu tej dyscypliny należą także badania podstawowych różnic i podobieństw między społecznymi systemami wiejskimi i miejskimi oraz badanie związków kulturowych określonych obszarów wiejskich z dominującymi cechami i elementami szerszego systemu społecznego. Przedstawiciele socjologii wsi to m.in. C.J. Galpin, Władysław Grabski, Franciszek Bujak, Zygmunt Gloger.

  Proces społeczny- jest to seria zjawisk mających wpływ na osobowość jednostki bądź grupy społecznej. Grupy te i jednostki ścierają się ze sobą pod wpływem różnego rodzaju zależności przyczynowych lub strukturalno-funkcjonalnych. I w wyniku tych zjawisk następują różnego rodzaju przeobrażenia społeczno-kulturowe.Izabella Anna Bukraba-Rylska (ur. 1953) – socjolog, prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: kierownik Zakładu Socjologii Kultury Instytutu Socjologii WFiS oraz wykładowca. Głównie prace z zakresu socjologii wsi i rolnictwa.

  Ze względu na rozległy zakres podejmowanej problematyki socjologię wsi łączą związki z wieloma naukami, nie tylko społecznymi, np. z:

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Władysław Dominik Grabski (ur. 7 lipca 1874 w Borowie nad Bzurą w obecnym powiecie łowickim, zm. 1 marca 1938 w Warszawie) – polski polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, minister skarbu oraz dwukrotny premier II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej.
 • geografią rolnictwa, z racji wspólnych zainteresowań przestrzenią wiejską;
 • historią chłopów, ze względu na istotna rolę wiedzy o przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości wsi;
 • prawem rolnym, z racji zainteresowania normatywnymi aspektami organizacji produkcji rolnej;
 • etnografią, wnoszącą wiedzę o tradycji kultury materialnej i duchowej ludności wiejskiej;
 • ekonomią rolnictwa;
 • polityka i statystyką agrarną.
 • Literatura[]

 • Krzysztof Gorlach (2004), Socjologia obszarów wiejskich, problemy i perspektywy, wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kaleta Andrzej (1993), Socjologia wsi jako nauka, w: Włodzimierz Wincławski (red.), Studia z socjologii wsi. Dedykowane profesorowi Zbigniewowi T. Wierzbickiemu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Turowski Jan (1995), Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • "Sto lat monografii wsi w Polsce. Studium Jubileuszowe", 2004, prof. nadzw. dr hab. Izabella Anna Bukraba-Rylska. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama