• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjologia rodziny

  Przeczytaj także...
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.
  Pokrewieństwo – w perspektywie antropologicznej – więź społeczna, determinująca stosunki między co najmniej dwoma jednostkami, oparta na pochodzeniu lub małżeństwie. Obok gospodarki, polityki i religii pokrewieństwo zalicza się do podstawowych instytucji kształtujących życie społeczne, m.in. ustala porządek prawny w danej grupie. Osoby będące klasyfikowane jako krewni posiadają, względem innych, określone prawa oraz obowiązki. Pewne z nich, takie jak na przykład prawo do dziedziczenia, zostały skodyfikowane. Jednostki połączone więzią pokrewieństwa są nazywane krewnymi tworzącymi grupy krewniacze.

  Socjologia rodziny - dział socjologii zajmujący się badaniem rodziny, małżeństwem i strukturami pokrewieństwa. Badane są historyczne i kulturowe formy tych instytucji, ich geneza i zmienność oraz społeczne funkcje przez nie spełniane.

  Najczęściej przyjmowana jest 5 elementowa definicja rodziny: jest to mała grupa społeczna, jej członkowie mieszkają pod jednym dachem (tworzą jedno gospodarstwo domowe), są powiązani określanymi kulturowo więzami, pozostają we wzajemnej sieci interakcji, a z zewnątrz postrzegani są jako odrębna całość.

  Linki zewnętrzne[]

  Kwartalnik Naukowy Małżeństwo i Rodzina
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.