• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjologia kultury

  Przeczytaj także...
  Wojciech Józef Burszta (ur. 22 marca 1957 w Poznaniu) – polski antropolog kultury, kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:
  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.

  Socjologia kultury – nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa zajmująca się przede wszystkim sferą kultury symbolicznej.

  W polu zainteresowań tej dziedziny socjologii znajdują się takie zagadnienia jak wartości, symbolika, zagadnienia poruszane w semiotyce, a także typologia kultury symbolicznej: kultura elitarna (wysoka), kultura masowa (popularna), konsumpcjonizm czy zagadnienia związane z przekazem treści kulturowych. Zagadnieniem szeroko omawianym przez socjologów kultury są też relacje między człowiekiem, zbiorowościami a dziełami sztuki.

  Tomasz Szlendak (ur. 1 marca 1974 w Toruniu) – socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Konsumpcjonizm – postawa polegająca na nieusprawiedliwionym (rzeczywistymi potrzebami oraz kosztami ekologicznymi, społecznymi czy indywidualnymi) zdobywaniem dóbr materialnych i usług, lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia (lub za najważniejszą, względnie jedyną wartość) – hedonistyczny materializm.

  W Polsce tematyką socjologii kultury zajmują się m.in. Marian Golka, Wojciech Burszta, Wiesław Godzic, Tomasz Szlendak.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • antropologia kulturowa
 • kulturoznawstwo
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Arnold Groh, Theories of Culture, Londyn 2019, Routledge, ​ISBN 978-1-138-66865-2
 • Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, wyd. III: Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, ​ISBN 978-83-01-15188-1
 • Marian Golka, Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008, s. 360, ISBN 978-83-7383-241-1, OCLC 233498889.
 • Marian Filipiak, Wprowadzenie do socjologii kultury, Lublin 2009, Wydawnictwo UMCS, ​ISBN 978-83-227-2984-7
 • Antonina Kłoskowska (ur. 7 listopada 1919 roku w Piotrkowie, zm. w 2001 r.) – socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Warszawskiego, a także członkini Polskiej Akademii Nauk.Marian Filipiak (ur. 1935) – polski socjolog, religioznawca i biblista, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiesław Godzic (ur. 1 sierpnia 1953 w Wiślicy) – polski filmoznawca, medioznawca i socjolog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Zbiorowość społeczna (zbiorowość ludzka) w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne.
  Marian Golka (ur. 19 września 1948 w Golinie) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii UAM.
  Kultura elitarna (wysoka) – najważniejsza część kultury symbolicznej danego społeczeństwa. Korzysta z zasobów kultury narodowej i stanowi podstawę przekazu tradycji oraz dorobku społeczeństwa.
  Kultura popularna (popkultura, kultura masowa) – charakterystyczny typ kultury powszechnie dostępny i praktykowany (faworyzowany, lubiany) przez "masy", "lud", czyli liczne i szerokie rzesze ludzi, przy tym zasadniczo jest to pojęcie zawężone do obszaru kultury symbolicznej, szczególnie tej związanej z działalnością intelektualną, artystyczną (estetyczną), zabawowo-rozrywkową (ludyczno-rekreacyjną). Kultura popularna oznacza więc zasadniczo tyle co egalitarnie zorientowana sztuka.
  Antropologia kulturowa (antropologia społeczna) – dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Jest to jeden z głównych działów szeroko rozumianej antropologii, zajmuje się badaniem kultury we wszystkich jej przejawach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.