• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjolingwistyka

  Przeczytaj także...
  Snježana Kordić (ur. 29 października 1964, w Osijeku) – chorwacka kroatystka, językoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Stała się znana poza kręgami lingwistycznymi jako autorka książki Język i nacjonalizm. Świadczy o tym duża ilość wywiadów z autorką (ponad trzydzieści) i reakcje w mediach.Antropolingwistyka, lingwistyka antropologiczna, językoznawstwo antropologiczne - dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem ewolucji myślenia, rozwoju ludzkiego rozumowania z punktu widzenia odzwierciedlenia tego procesu w języku, a w szczególności w słownictwie.
  Teoria falowa (niem. Wellentheorie) - teoria językoznawcza zaproponowana przez Johannesa Schmidta głosząca, że każda zmiana językowa powstaje na określonym terenie, a następnie przemieszcza się kolejno we wszystkich kierunkach w wyniku migracji. Można ją porównać do rozchodzenia się fali na wodzie, stąd jej nazwa.

  Socjolingwistyka jest działem językoznawstwa, zajmującym się badaniem interakcji wszystkich aspektów życia społecznego, (takich jak normy kulturowe, oczekiwania oraz kontekst językowy) z używanym językiem. Socjolingwistyka różni się od socjologii języka, ponieważ bada wpływ języka na społeczność, podczas gdy socjologia skupia się na wpływie społeczności na język. Zakres badań socjolingwistycznych w znacznym stopniu pokrywa się z pragmatyką. Socjolingwistyka jest historycznie pokrewna antropolingwistyce, część naukowców uważa je za tożsame.

  Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.

  Przedmiotem studiów socjolingwistyki jest ponadto badanie wariantów języka (varieties), różnic w używanym języku występujących pomiędzy poszczególnymi grupami (różniącymi się pochodzeniem etnicznym, religią, statusem społecznym, identyfikacją płciową, poziomem wykształcenia, wiekiem, itp.) oraz opisanie w jaki sposób stosowanie się do reguł językowych charakterystycznych dla własnej grupy wpływa na pozycję społeczną. Tak jak język zmienia się w zależności od miejsca, może się on też różnić w zależności od klasy społecznej - taki socjolekt jest również przedmiotem zainteresowania socjolingwistów.

  Johannes Schmidt (ur. 29 lipca 1843 w Prenzlau, zm. 4 lipca 1901 w Berlinie) – niemiecki językoznawca, uczeń Augusta Schleichera.Pragmatyka – jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki). Wg Charlesa W. Morrisa, autora wspomnianego podziału, pragmatyka traktować ma o relacji między znakiem a odbiorcą (interpretatorem).

  Społeczne aspekty języka były badane przez Louisa Gauchata w Szwajcarii na początku XX wieku, a przez indyjskich i japońskich językoznawców w latach 30. XX wieku. Nie spotkały się one jednak z zainteresowaniem środowiska. Jednakże badania nad socjologicznym źródłem kształtowania się języków mają swoje podstawy w pracach Johannesa Schmidta dotyczących teorii falowej z końca XIX wieku. Pierwsze odnotowane użycie terminu socjolingwistyka nastąpiło w artykule Thomasa Callana Hodsona pt. "Sociolinguistics in India", opublikowanym w roku 1939 w "Man in India". Socjolingwistyka w krajach zachodnich pojawiła się na dobre w latach 60. XX wieku, jej pionierami byli William Labov w Stanach Zjednoczonych oraz Basil Bernstein w Wielkiej Brytanii. Również na początku lat 60. William Stewart oraz Heinz Kloss wyprowadzili podstawową teorię języków pluricentrycznych, opisującą różnicę pomiędzy wariantami języka używanego w różnych państwach (amerykański/brytyjski/kanadyjski/australijski język angielski lub austriacki/niemiecki/szwajcarski język niemiecki).

  William Labov, Bill Labov (ur. 4 grudnia 1927 w Rutherford) – amerykański lingwista, jednym z prekursorów socjolingwistyki. Obecnie piastuje stanowisko profesora językoznawstwa na Uniwersytecie Pensylwanii. Prowadzi badania z dziedziny socjolingwistyki i dialektologii. Częściowo wycofał się z pracy naukowej wiosną 2014.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Bibliografia[edytuj kod]

 • Chambers, J. K. (2009). Sociolinguistic Theory: Linguistic Variation and Its Social Significance. Malden: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-4051-5246-4.
 • Darnell, Regna (1971). Linguistic Diversity in Canadian Society. Edmonton: Linguistic Research. OCLC 540626.
 • Kordić, Snježana. Plurizentrische Sprachen, Ausbausprachen, Abstandsprachen und die Serbokroatistik. „Zeitschrift für Balkanologie”. 2. 45, s. 210–215, Wiesbaden 2009. ISSN 0044-2356 (niem.). [dostęp 2011-02-16]. 
 • Kordić, Snježana: Lengua y Nacionalismo. Madryt: Euphonía Ediciones, 2014, s. 416. ISBN 978-84-936668-8-0. [dostęp 2015-07-30]. (hiszp.)
 • Labov, William (2010). Principles of Linguistic Change (3 volume set ed.). Malden: Wiley Blackwell. ISBN 978-1-4443-2788-5.
 • Lakoff, Robin Tolmach (2000). The Language War. University of California Press. ISBN 978-0-520-92807-7.
 • Meyerhoff, Miriam (2011). Introducing Sociolinguistics. Taylor & Francis. ISBN 978-1-135-28443-5.
 • Milroy, Lesley; Gordon, Matthew (2008). Sociolinguistics: Method and Interpretation. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-75820-5.
 • Paulston, Christina Bratt; Tucker, G. Richard (2010). The Early Days of Sociolinguistics: Memories and Reflections. Dallas: SIL International. ISBN 978-1-55671-253-1.
 • Tagliamonte, Sali (2006). Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77818-3.
 • Trudgill, Peter (2000). Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. Penguin. ISBN 978-0-14-192630-8.
 • Watts, Richard J. (2003). Politeness. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79406-0.
 • William Allen Stewart (ur. 22 października 1889 w Tasmanii, zm. 29 kwietnia 1958 w Australii) – australijski sprinter reprezentujący Australazję. Uczestniczył w igrzyskach olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku, gdzie startował w wyścigach na 100 i 200 metrów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.