• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjaldemokratyczna Partia Niemiec  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Bad Godesberg - dystrykt (Bezirk) miasta Bonn w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Kolonia. Do 31 lipca 1969 roku, samodzielne miasto. 1 sierpnia 1969 zostało przyłączone do ówczesnej stolicy Niemiec - Bonn.Proletariat (z łac. proletarius „należący do najuboższej klasy, niepłacący podatków, dający państwu tylko potomstwo” od proles „latorośl, potomstwo”) – jedna z wyróżnianych w socjologii klas społecznych.

  Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) – najstarsza z działających w Niemczech partia polityczna, zarazem jedna z najstarszych i największych partii politycznych na świecie (w 2013 r. obchodziła 150. rocznicę utworzenia). Z liczbą ponad 500 tys. członków jest najliczniejszą partią współczesnych Niemiec. Założona w 1863 r., do 1891 r. działała pod nazwą Socjalistyczna Partia Robotnicza (SAP). Założenia i program polityczny oparte są na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych (szczególnie za rządów kanclerza Gerharda Schrödera). Członkowie partii, którzy nie ukończyli 35. roku życia, skupiają się w organizacji Jusos (Jungsozialisten in der SPD).

  Neoliberalizm (ang. neoliberalism) - nurt w historii myśli ekonomicznej, poddający krytyce dominujące od czasu wielkiego kryzysu teorie keynesowskie, postulujący powrót do zasad wolnego rynku i ograniczonej do minimum ingerencji państwa w gospodarkę.Hermann Müller (ur. 18 maja 1876 w Mannheim, zm. 20 marca 1931 w Berlinie) – polityk niemiecki (SPD), w latach 1919-1920 minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej i dwukrotnie (1920, 1928-1930) kanclerz Rzeszy.

  Spis treści

 • 1 Profil partii
 • 1.1 Program
 • 1.2 Równouprawnienie w partii
 • 1.3 Członkostwo
 • 2 Struktura i działacze
 • 2.1 Aktualne prezydium SPD
 • 2.2 Liderzy SPD przed I wojną światową
 • 2.3 Przewodniczący SPD
 • 2.4 Kanclerze Niemiec z SPD
 • 2.5 Prezydenci Federalni z SPD
 • 3 Historia partii
 • 3.1 Geneza
 • 3.2 Pre-republika (1863-1918)
 • 3.2.1 Utworzenie partii, okres represji
 • 3.2.2 Działania w samorządzie i parlamencie
 • 3.2.3 Podział frakcyjny, I wojna światowa
 • 3.2.4 Rewolucja
 • 3.3 Pierwszy rząd SPD
 • 3.4 Republika Weimarska (1918-1933)
 • 3.4.1 Walka z nazistami
 • 3.5 Okres nazizmu (1933-1945)
 • 3.6 Po wojnie (1945–1949)
 • 3.6.1 W samorządach
 • 3.7 Zwrot w prawo
 • 3.8 Socjaldemokraci w Niemieckiej Republice Demokratycznej (1949–1989)
 • 3.9 Okres lat 60.
 • 3.9.1 Uczestnictwo w koalicji z prawicą
 • 3.10 Rządy socjaldemokratów – Brandt i Schmidt (1969-1982)
 • 3.11 Ponowna opozycja (1982-1998)
 • 3.12 Koalicja czerwono-zielona – Schröder (1998-2005)
 • 3.13 Druga wielka koalicja (2005-2009)
 • 3.14 W opozycji (2009–2013)
 • 3.15 Trzecia wielka koalicja (od 2013)
 • 4 Polityka międzynarodowa
 • 4.1 Pokojowe współistnienie
 • 4.2 Problemy Trzeciego Świata
 • 5 Struktury
 • 5.1 Liczebność
 • 5.2 Wyniki wyborcze
 • 5.3 Grupy partyjne
 • 6 Wyniki SPD w wyborach federalnych
 • 7 Prominentni członkowie
 • 7.1 Socjaldemokratyczni ministrowie w ostatnim rządzie
 • 7.2 Komisarze Europejscy
 • 7.3 Inni współcześni politycy SPD
 • 7.4 Inni dawni politycy SPD
 • 8 Poparcie
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Profil partii[ | edytuj kod]

  Program[ | edytuj kod]

  Willy-Brandt-Haus, siedziba SPD w Berlinie

  Aktualny program partii SPD został przyjęty w Hamburgu w 2007 roku i nazwany od tego miejsca programem hamburskim. Jako najstarsza niemiecka partia polityczna skupiająca wokół siebie robotników odwołuje się także do założeń z Bad Godesberg (program godesberski) z 1959 roku.

  Socjaldemokratyczna Partia Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) – jedna z największych austriackich partii politycznych, działająca od 1889 z przerwą w latach 1934-1945. Do 1934 nosiła nazwę Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austrii (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs – SDAPÖ), a w latach 1945-1991 Socjalistyczna Partia Austrii (Sozialistische Partei Österreichs – SPÖ).Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.

  Jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna. Partia zakłada, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa.

  Były kanclerz z SPD Gerhard Schröder w 2003 roku przedstawił społeczeństwu niemieckiemu plan reform gospodarczo-społecznych nazwanych Agenda 2010.

  Carlo Mierendorff, właściwie Carl Mierendorff (ur. 24 marca 1897 w Großenhain, zm. 4 grudnia 1943 w Lipsku) – niemiecki polityk (SPD), socjolog, ekonomista, opozycjonista antyhitlerowski w okresie III Rzeszy związany z Kręgiem z Krzyżowej. Otto Braun (ur. 28 stycznia 1872, zm. 15 grudnia 1955) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, trzykrotny premier Prus w okresie Republiki Weimarskiej. Był także ostatnią osobą faktycznie pełniącą tę funkcję.

  Agenda 2010 obejmowała cięcia w sferze bezpieczeństwa socjalnego (opieka zdrowotna, zasiłki dla bezrobotnych, system emerytalny), obniżkę podatków i zmniejszenie regulacji prawa pracy. Po wyborach w 2002 roku SPD zaczęła tracić poparcie. Agenda 2010, która zaczęła się jako program trzeciej drogi (wspólny projekt z Tonym Blairem i Billem Clintonem), stała się w oczach społeczeństwa procesem likwidacji państwa opiekuńczego.

  Sigmar Gabriel (ur. 12 września 1959 w Goslar) – niemiecki polityk należący do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), minister środowiska w rządzie Angeli Merkel od 2005 do 2009.Gustav Noske (ur. 9 lipca 1868 roku w Brandenburgu - zm. 30 listopada 1946 roku w Hanowerze) niemiecki działacz polityczny (SPD) i minister rządu Rzeszy. W latach 1919-20 był ministrem Reichswehry w rządzie Rzeszy – pierwszym ministrem obrony Republiki Weimarskiej.

  Równouprawnienie w partii[ | edytuj kod]

  W celu wyrównania szans kobiet i mężczyzn w partii, w 1988 roku swoją działalność zapoczątkowała tak zwana Grupa Płciowa. Grupa ta zapowiedziała, że wszystkie oficjalne stanowiska partyjne oraz mandaty w parlamencie muszą być porozdzielane równo, po 50% dla każdej płci.

  Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.

  Podobną grupę utworzyła młodzieżówka SPD – Jusos. Zgodnie z rozporządzeniami Jusos, 10% mandatów w Bundestagu powinno być zarezerwowane dla młodszych członków partii, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat. Propozycja ta nie została przyjęta przez kongres partii.

  Członkostwo[ | edytuj kod]

  Socjaldemokratyczna Partia Niemiec ma obecnie 545 223 członków (stan na koniec września 2007). Ta liczba pokazuje, że SPD stanowi najsilniejszą partię obywatelską w Niemczech, przed Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) i Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU). Członkiem SPD może zostać każdy, kto ukończył 14. rok życia i zadeklaruje swoje poparcie dla partii (nie może być członkiem żadnej innej partii politycznej). Oznacza to, że członkiem partii może zostać zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec, mieszkający w Niemczech. 43% członków SPD ma więcej niż 60 lat, 8% jest młodszych niż 35 lat. Trzy czwarte członków to mężczyźni. Blisko połowę stanowili pracownicy i robotnicy, 12% gospodynie domowe lub gospodarze, 11% – urzędnicy.

  Rewizjonizm (łac. revisio – ponowne widzenie) – dążenie do zmiany określonego stanu rzeczy, poglądów. Ponowne rozpatrywanie ustalonych wniosków, ocenianie faktów według innych kryteriów. Rewizjonizm danego zagadnienia następuje po pewnym czasie (najczęściej jedno lub więcej pokoleń).Wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się 18 września 2005 roku w 298 z 299 okręgów wyborczych. W okręgu nr 160 (Drezno I) wybory przeprowadzono dopiero 2 października z powodu śmierci kandydatki z partii NPD.

  Struktura i działacze[ | edytuj kod]

  Aktualne prezydium SPD[ | edytuj kod]

 • Przewodniczący: wakat (od 3 czerwca 2019)
 • Zastępcy: Hannelore Kraft, Peer Steinbrück (od 2007)
 • Sekretarz Generalny: Hubertus Heil (od 2005)
 • Skarbnik: Barbara Hendricks
 • Liderzy SPD przed I wojną światową[ | edytuj kod]

 • August Bebel
 • Wilhelm Liebknecht
 • Karl Kautsky
 • Eduard Bernstein
 • Róża Luksemburg
 • Przewodniczący SPD[ | edytuj kod]

  W Cesarstwie Niemieckim oraz Republice Weimarskiej:

  Szlezwik-Holsztyn (niem. Schleswig-Holstein, dolnoniem. Sleswig-Holsteen, fryz. Slaswik-Holstiinj, duń. Slesvig-Holsten) – najbardziej na północ wysunięty kraj związkowy Niemiec. Dawna nazwa w języku angielskim to Sleswick-Holsatia (obecnie używa się nazwy niemieckiej). Stolicą jest Kilonia (Kiel). Obecny premier Szlezwika-Holsztynu to Torsten Albig.Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.
 • August Bebel oraz Paul Singer, 1892-1911
 • August Bebel oraz Hugo Haase, 1911-1913
 • Friedrich Ebert oraz Hugo Haase, 1913-1917,
 • Friedrich Ebert oraz Philipp Scheidemann, 1917-1919
 • Otto Wels oraz Hermann Müller, 1919-1931, po 1922 również Arthur Crispien
 • Otto Wels oraz Arthur Crispien, 1928-1931
 • Otto Wels, Arthur Crispien oraz Hans Vogel, 1931-1933
 • Na uchodźstwie:

  Państwo opiekuńcze (ang. welfare state), także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych.Maria Luise (Malu) Anna Dreyer (ur. 6 lutego 1961 w Neustadt an der Weinstraße) – niemiecka polityk, prawniczka i samorządowiec, minister w rządzie krajowym, a od 2013 premier Nadrenii-Palatynatu.
 • Otto Wels oraz Hans Vogel, 1933-1939
 • Hans Vogel, 1939–1945
 • Po wojnie:

 • Otto Grotewohl przewodniczący Komitetu Centralnego, przewodniczący SPD w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, po połączeniu się z KPD, utworzyły partię SED w 1946.
 • Kurt Schumacher, przewodniczący SPD w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.
 • Przewodniczący w Niemczech Zachodnich:

 • Kurt Schumacher, 1946-1952
 • Erich Ollenhauer, 1952-1963
 • Willy Brandt, 1964-1987
 • Hans-Jochen Vogel, 1987-1991
 • Przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej w NRD:

  Manuela Schwesig (ur. 23 maja 1974 we Frankfurcie nad Odrą) – niemiecka polityk. Od 17 grudnia 2013 minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży w trzecim rządzie Angeli Merkel.Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (ur. 23 grudnia 1918 w Hamburgu) – niemiecki polityk należący do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), kanclerz Niemiec w latach 1974-1982, krótko także minister spraw zagranicznych.
 • Ibrahim Böhme, 1989-1990
 • Markus Meckel, 1990, połączona z SPD z Niemiec Zachodnich w październiku 1990
 • Od Zjednoczenia Niemiec:

 • Hans-Jochen Vogel, 1990-1991
 • Björn Engholm, 1991-1993
 • Johannes Rau, 1993 (tymczasowo)
 • Rudolf Scharping, 1993-1995
 • Oskar Lafontaine, 1995-1999
 • Gerhard Schröder, 1999-2004
 • Franz Müntefering, 2004-2005
 • Matthias Platzeck, 2005-2006
 • Kurt Beck, 2006-2008
 • Franz Müntefering, 2008-2009
 • Sigmar Gabriel, 2009-2017
 • Martin Schulz, 2017 – 2018
 • Olaf Scholz, 2018 (p.o)
 • Andrea Nahles, 2018 – 2019
 • Malu Dreyer, Manuela Schwesig i Thorsten Schäfer-Gümbel 2019 (p.o)
 • Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans od 2019
 • Kanclerze Niemiec z SPD[ | edytuj kod]

 • Friedrich Ebert 1918
 • Philipp Scheidemann 1919
 • Gustav Bauer 1919-1920
 • Hermann Müller 1920 oraz 1928–1930
 • Willy Brandt 1969-1974
 • Helmut Schmidt 1974-1982
 • Gerhard Schröder 1998-2005
 • Prezydenci Federalni z SPD[ | edytuj kod]

 • Friedrich Ebert 1919-1925
 • Gustav Heinemann 1969-1974
 • Johannes Rau 1999-2004
 • Frank-Walter Steinmeier (od 2017)
 • Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.August Ferdinand Bebel (ur. 22 lutego 1840, zm. 13 sierpnia 1913), jeden z założycieli i wieloletni przywódca niemieckiej socjaldemokracji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).
  Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:
  Gustav Walter Heinemann (ur. 23 lipca 1899 w Schwelm, zm. 7 lipca 1976 w Essen) – polityk niemiecki. Heinemann przyszedł na świat w zamożnej rodzinie westfalskiej. Był przeciwnikiem rządów nazistowskich i pacyfistą.
  Hannelore Kraft, z domu Külzhammer (ur. 12 czerwca 1961 w Mülheim an der Ruhr) – premier rządu Nadrenii Północnej-Westfalii od lipca 2010. Była przewodnicząca Bundesratu (2010–2011).
  Bundestag (pełna nazwa Deutscher Bundestag) – druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec. Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku. Od 1999 siedzibą jest budynek Reichstagu (Reichstagsgebäude) w Berlinie. Ustawowa liczba posłów wynosi obecnie 598 osób (od 2002 roku), ale liczba ta może się zwiększać o tzw. mandaty nadliczbowe (dodatkowe, nadwyżkowe), o czym niżej. Liczba posłów obecnej, XVII kadencji wynosi 622. Skład Bundestagu jest ustalany według ordynacji mieszanej co cztery lata na podstawie powszechnych, równych, bezpośrednich, wolnych wyborów, w głosowaniu tajnym (nazywanych w języku niemieckim Bundestagswahl).
  Otto Grotewohl (ur. 11 marca 1894 w Brunszwiku, zm. 21 września 1964 w Berlinie Wschodnim) – wschodnioniemiecki polityk. W 1912 wstąpił do SPD. Od 1923 minister spraw wewnętrznych, a potem oświaty i sprawiedliwości w rządzie krajowym Brunszwiku. Od 1925 deputowany do Reichstagu. Po dojściu do władzy hitlerowców kilkakrotnie więziony. Przywódca SPD w radzieckiej strefie okupacyjnej po II wojnie światowej, w 1946 doprowadził do połączenia swojej partii z Komunistyczną Partią Niemiec w jedną Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec (SED).
  Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel itp. Niektóre działy dzielą się na gałęzie, w których skład wchodzą różne przedsiębiorstwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.472 sek.