• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Socjaldemokratyczna Partia Niemiec  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Bad Godesberg - dystrykt (Bezirk) miasta Bonn w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Kolonia. Do 31 lipca 1969 roku, samodzielne miasto. 1 sierpnia 1969 zostało przyłączone do ówczesnej stolicy Niemiec - Bonn.Neoliberalizm (ang. neoliberalism) - nurt w historii myśli ekonomicznej, poddający krytyce dominujące od czasu wielkiego kryzysu teorie keynesowskie, postulujący powrót do zasad wolnego rynku i ograniczonej do minimum ingerencji państwa w gospodarkę.

  Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) – najstarsza z działających w Niemczech partia polityczna, zarazem jedna z najstarszych i największych partii politycznych na świecie (w 2013 r. obchodziła 150. rocznicę utworzenia). Z liczbą ponad 500 tys. członków jest najliczniejszą partią współczesnych Niemiec. Założona w 1863 r., do 1891 r. działała pod nazwą Socjalistyczna Partia Robotnicza (SAP). Założenia i program polityczny oparte są na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych (szczególnie za rządów kanclerza Gerharda Schrödera). Członkowie partii, którzy nie ukończyli 35. roku życia, skupiają się w organizacji Jusos (Jungsozialisten in der SPD).

  Hermann Müller (ur. 18 maja 1876 w Mannheim, zm. 20 marca 1931 w Berlinie) – polityk niemiecki (SPD), w latach 1919-1920 minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej i dwukrotnie (1920, 1928-1930) kanclerz Rzeszy.Socjaldemokratyczna Partia Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs – SPÖ) – jedna z największych austriackich partii politycznych, działająca od 1889 z przerwą w latach 1934-1945. Do 1934 nosiła nazwę Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austrii (Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs – SDAPÖ), a w latach 1945-1991 Socjalistyczna Partia Austrii (Sozialistische Partei Österreichs – SPÖ).

  Spis treści

 • 1 Profil partii
 • 1.1 Program
 • 1.2 Równouprawnienie w partii
 • 1.3 Członkostwo
 • 2 Struktura i działacze
 • 2.1 Aktualne prezydium SPD
 • 2.2 Liderzy SPD przed I wojną światową
 • 2.3 Przewodniczący SPD
 • 2.4 Kanclerze Niemiec z SPD
 • 2.5 Prezydenci Federalni z SPD
 • 3 Historia partii
 • 3.1 Geneza
 • 3.2 Pre-republika (1863-1918)
 • 3.2.1 Utworzenie partii, okres represji
 • 3.2.2 Działania w samorządzie i parlamencie
 • 3.2.3 Podział frakcyjny, I wojna światowa
 • 3.2.4 Rewolucja
 • 3.3 Pierwszy rząd SPD
 • 3.4 Republika Weimarska (1918-1933)
 • 3.4.1 Walka z nazistami
 • 3.5 Okres nazizmu (1933-1945)
 • 3.6 Po wojnie (1945–1949)
 • 3.6.1 W samorządach
 • 3.7 Zwrot w prawo
 • 3.8 Socjaldemokraci w Niemieckiej Republice Demokratycznej (1949–1989)
 • 3.9 Okres lat 60.
 • 3.9.1 Uczestnictwo w koalicji z prawicą
 • 3.10 Rządy socjaldemokratów – Brandt i Schmidt (1969-1982)
 • 3.11 Ponowna opozycja (1982-1998)
 • 3.12 Koalicja czerwono-zielona – Schröder (1998-2005)
 • 3.13 Druga wielka koalicja (2005-2009)
 • 3.14 W opozycji (2009–2013)
 • 3.15 Trzecia wielka koalicja (od 2013)
 • 4 Polityka międzynarodowa
 • 4.1 Pokojowe współistnienie
 • 4.2 Problemy Trzeciego Świata
 • 5 Struktury
 • 5.1 Liczebność
 • 5.2 Wyniki wyborcze
 • 5.3 Grupy partyjne
 • 6 Wyniki SPD w wyborach federalnych
 • 7 Prominentni członkowie
 • 7.1 Socjaldemokratyczni ministrowie w ostatnim rządzie
 • 7.2 Komisarze Europejscy
 • 7.3 Inni współcześni politycy SPD
 • 7.4 Inni dawni politycy SPD
 • 8 Poparcie
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Profil partii[ | edytuj kod]

  Program[ | edytuj kod]

  Willy-Brandt-Haus, siedziba SPD w Berlinie

  Aktualny program partii SPD został przyjęty w Hamburgu w 2007 roku i nazwany od tego miejsca programem hamburskim. Jako najstarsza niemiecka partia polityczna skupiająca wokół siebie robotników odwołuje się także do założeń z Bad Godesberg (program godesberski) z 1959 roku.

  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Carlo Mierendorff, właściwie Carl Mierendorff (ur. 24 marca 1897 w Großenhain, zm. 4 grudnia 1943 w Lipsku) – niemiecki polityk (SPD), socjolog, ekonomista, opozycjonista antyhitlerowski w okresie III Rzeszy związany z Kręgiem z Krzyżowej.

  Jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna. Partia zakłada, że gospodarka narodowa powinna być wzmacniana przez państwo, a jej dobra powinny być sprawiedliwie rozdzielane, co przyczyni się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa.

  Były kanclerz z SPD Gerhard Schröder w 2003 roku przedstawił społeczeństwu niemieckiemu plan reform gospodarczo-społecznych nazwanych Agenda 2010.

  Otto Braun (ur. 28 stycznia 1872, zm. 15 grudnia 1955) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, trzykrotny premier Prus w okresie Republiki Weimarskiej. Był także ostatnią osobą faktycznie pełniącą tę funkcję.Sigmar Gabriel (ur. 12 września 1959 w Goslar) – niemiecki polityk należący do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), minister środowiska w rządzie Angeli Merkel od 2005 do 2009.

  Agenda 2010 obejmowała cięcia w sferze bezpieczeństwa socjalnego (opieka zdrowotna, zasiłki dla bezrobotnych, system emerytalny), obniżkę podatków i zmniejszenie regulacji prawa pracy. Po wyborach w 2002 roku SPD zaczęła tracić poparcie. Agenda 2010, która zaczęła się jako program trzeciej drogi (wspólny projekt z Tonym Blairem i Billem Clintonem), stała się w oczach społeczeństwa procesem likwidacji państwa opiekuńczego.

  Gustav Noske (ur. 9 lipca 1868 roku w Brandenburgu - zm. 30 listopada 1946 roku w Hanowerze) niemiecki działacz polityczny (SPD) i minister rządu Rzeszy. W latach 1919-20 był ministrem Reichswehry w rządzie Rzeszy – pierwszym ministrem obrony Republiki Weimarskiej.Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.

  Równouprawnienie w partii[ | edytuj kod]

  W celu wyrównania szans kobiet i mężczyzn w partii, w 1988 roku swoją działalność zapoczątkowała tak zwana Grupa Płciowa, która przewiduje zakończenie swoich prac w 2017 r. Grupa ta zapowiedziała, że wszystkie oficjalne stanowiska partyjne oraz mandaty w parlamencie muszą być porozdzielane równo, po 50% dla każdej płci.

  Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.Rewizjonizm (łac. revisio – ponowne widzenie) – dążenie do zmiany określonego stanu rzeczy, poglądów. Ponowne rozpatrywanie ustalonych wniosków, ocenianie faktów według innych kryteriów. Rewizjonizm danego zagadnienia następuje po pewnym czasie (najczęściej jedno lub więcej pokoleń).

  Podobną grupę utworzyła młodzieżówka SPD – Jusos. Zgodnie z rozporządzeniami Jusos, 10% mandatów w Bundestagu powinno być zarezerwowane dla młodszych członków partii, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat. Propozycja ta nie została przyjęta przez kongres partii.

  Członkostwo[ | edytuj kod]

  Socjaldemokratyczna Partia Niemiec ma obecnie 545 223 członków (stan na koniec września 2007). Ta liczba pokazuje, że SPD stanowi najsilniejszą partię obywatelską w Niemczech, przed Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) i Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU). Członkiem SPD może zostać każdy, kto ukończył 14. rok życia i zadeklaruje swoje poparcie dla partii (nie może być członkiem żadnej innej partii politycznej). Oznacza to, że członkiem partii może zostać zarówno Niemiec, jak i obcokrajowiec, mieszkający w Niemczech. 43% członków SPD ma więcej niż 60 lat, 8% jest młodszych niż 35 lat. Trzy czwarte członków to mężczyźni. Blisko połowę stanowili pracownicy i robotnicy, 12% gospodynie domowe lub gospodarze, 11% – urzędnicy.

  Wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się 18 września 2005 roku w 298 z 299 okręgów wyborczych. W okręgu nr 160 (Drezno I) wybory przeprowadzono dopiero 2 października z powodu śmierci kandydatki z partii NPD.Szlezwik-Holsztyn (niem. Schleswig-Holstein, dolnoniem. Sleswig-Holsteen, fryz. Slaswik-Holstiinj, duń. Slesvig-Holsten) – najbardziej na północ wysunięty kraj związkowy Niemiec. Dawna nazwa w języku angielskim to Sleswick-Holsatia (obecnie używa się nazwy niemieckiej). Stolicą jest Kilonia (Kiel). Obecny premier Szlezwika-Holsztynu to Torsten Albig.

  Struktura i działacze[ | edytuj kod]

  Aktualne prezydium SPD[ | edytuj kod]

 • Przewodniczący: wakat (od 3 czerwca 2019)
 • Zastępcy: Hannelore Kraft, Peer Steinbrück (od 2007)
 • Sekretarz Generalny: Hubertus Heil (od 2005)
 • Skarbnik: Barbara Hendricks
 • Liderzy SPD przed I wojną światową[ | edytuj kod]

 • August Bebel
 • Wilhelm Liebknecht
 • Karl Kautsky
 • Eduard Bernstein
 • Róża Luksemburg
 • Przewodniczący SPD[ | edytuj kod]

  W Cesarstwie Niemieckim oraz Republice Weimarskiej:

  Termin zjednoczenie Niemiec (niem. Deutsche Wiedervereinigung) – oznacza przyłączenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej oraz Berlina Zachodniego do Republiki Federalnej Niemiec. Zjednoczenie Niemiec stało się faktem 3 października 1990 roku na mocy porozumienia zawartego 12 września podczas moskiewskiej konferencji dwa plus cztery. Układ ten podpisały obok NRD i RFN cztery dawne mocarstwa okupacyjne: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki.Państwo opiekuńcze (ang. welfare state), także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych.
 • August Bebel oraz Paul Singer, 1892-1911
 • August Bebel oraz Hugo Haase, 1911-1913
 • Friedrich Ebert oraz Hugo Haase, 1913-1917,
 • Friedrich Ebert oraz Philipp Scheidemann, 1917-1919
 • Otto Wels oraz Hermann Müller, 1919-1931, po 1922 również Arthur Crispien
 • Otto Wels oraz Arthur Crispien, 1928-1931
 • Otto Wels, Arthur Crispien oraz Hans Vogel, 1931-1933
 • Na uchodźstwie:

  Maria Luise (Malu) Anna Dreyer (ur. 6 lutego 1961 w Neustadt an der Weinstraße) – niemiecka polityk, prawniczka i samorządowiec, minister w rządzie krajowym, a od 2013 premier Nadrenii-Palatynatu. Manuela Schwesig (ur. 23 maja 1974 we Frankfurcie nad Odrą) – niemiecka polityk. Od 17 grudnia 2013 minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży w trzecim rządzie Angeli Merkel.
 • Otto Wels oraz Hans Vogel, 1933-1939
 • Hans Vogel, 1939–1945
 • Po wojnie:

 • Otto Grotewohl przewodniczący Komitetu Centralnego, przewodniczący SPD w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, po połączeniu się z KPD, utworzyły partię SED w 1946.
 • Kurt Schumacher, przewodniczący SPD w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.
 • Przewodniczący w Niemczech Zachodnich:

 • Kurt Schumacher, 1946-1952
 • Erich Ollenhauer, 1952-1963
 • Willy Brandt, 1964-1987
 • Hans-Jochen Vogel, 1987-1991
 • Przewodniczący Partii Socjaldemokratycznej w NRD:

  Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (ur. 23 grudnia 1918 w Hamburgu) – niemiecki polityk należący do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), kanclerz Niemiec w latach 1974-1982, krótko także minister spraw zagranicznych.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.
 • Ibrahim Böhme, 1989-1990
 • Markus Meckel, 1990, połączona z SPD z Niemiec Zachodnich w październiku 1990
 • Od Zjednoczenia Niemiec:

 • Hans-Jochen Vogel, 1990-1991
 • Björn Engholm, 1991-1993
 • Johannes Rau, 1993 (tymczasowo)
 • Rudolf Scharping, 1993-1995
 • Oskar Lafontaine, 1995-1999
 • Gerhard Schröder, 1999-2004
 • Franz Müntefering, 2004-2005
 • Matthias Platzeck, 2005-2006
 • Kurt Beck, 2006-2008
 • Franz Müntefering, 2008-2009
 • Sigmar Gabriel, 2009-2017
 • Martin Schulz, 2017 – 2018
 • Olaf Scholz, 2018 (p.o)
 • Andrea Nahles, 2018 – 2019
 • Malu Dreyer, Manuela Schwesig i Thorsten Schäfer-Gümbel 2019 (p.o)
 • Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans od 2019
 • Kanclerze Niemiec z SPD[ | edytuj kod]

 • Friedrich Ebert 1918
 • Philipp Scheidemann 1919
 • Gustav Bauer 1919-1920
 • Hermann Müller 1920 oraz 1928–1930
 • Willy Brandt 1969-1974
 • Helmut Schmidt 1974-1982
 • Gerhard Schröder 1998-2005
 • Prezydenci Federalni z SPD[ | edytuj kod]

 • Friedrich Ebert 1919-1925
 • Gustav Heinemann 1969-1974
 • Johannes Rau 1999-2004
 • Frank-Walter Steinmeier (od 2017)
 • August Ferdinand Bebel (ur. 22 lutego 1840, zm. 13 sierpnia 1913), jeden z założycieli i wieloletni przywódca niemieckiej socjaldemokracji.Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Rewolucja październikowa w Rosji (według terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa) – określenie, stosowane na:
  Gustav Walter Heinemann (ur. 23 lipca 1899 w Schwelm, zm. 7 lipca 1976 w Essen) – polityk niemiecki. Heinemann przyszedł na świat w zamożnej rodzinie westfalskiej. Był przeciwnikiem rządów nazistowskich i pacyfistą.
  Hannelore Kraft, z domu Külzhammer (ur. 12 czerwca 1961 w Mülheim an der Ruhr) – premier rządu Nadrenii Północnej-Westfalii od lipca 2010. Była przewodnicząca Bundesratu (2010–2011).
  Bundestag (pełna nazwa Deutscher Bundestag) – druga obok Bundesratu (Rady Federalnej) izba parlamentu Niemiec. Pierwsza kadencja Bundestagu rozpoczęła się 7 września 1949 roku. Od 1999 siedzibą jest budynek Reichstagu (Reichstagsgebäude) w Berlinie. Ustawowa liczba posłów wynosi obecnie 598 osób (od 2002 roku), ale liczba ta może się zwiększać o tzw. mandaty nadliczbowe (dodatkowe, nadwyżkowe), o czym niżej. Liczba posłów obecnej, XVII kadencji wynosi 622. Skład Bundestagu jest ustalany według ordynacji mieszanej co cztery lata na podstawie powszechnych, równych, bezpośrednich, wolnych wyborów, w głosowaniu tajnym (nazywanych w języku niemieckim Bundestagswahl).
  Otto Grotewohl (ur. 11 marca 1894 w Brunszwiku, zm. 21 września 1964 w Berlinie Wschodnim) – wschodnioniemiecki polityk. W 1912 wstąpił do SPD. Od 1923 minister spraw wewnętrznych, a potem oświaty i sprawiedliwości w rządzie krajowym Brunszwiku. Od 1925 deputowany do Reichstagu. Po dojściu do władzy hitlerowców kilkakrotnie więziony. Przywódca SPD w radzieckiej strefie okupacyjnej po II wojnie światowej, w 1946 doprowadził do połączenia swojej partii z Komunistyczną Partią Niemiec w jedną Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec (SED).
  Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel itp. Niektóre działy dzielą się na gałęzie, w których skład wchodzą różne przedsiębiorstwa.
  Brandenburg an der Havel (powszechnie stosowna jest również forma skrócona Brandenburg; pol. hist. Branibór lub Branibórz) - miasto na prawach powiatu w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, położone nad rzeką Hawelą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.096 sek.