• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Society for the Promotion of Byzantine Studies

  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Society for the Promotion of Byzantine Studies – towarzystwo naukowe naukowe założona w 1983 roku.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.

  Cele i działalność[ | edytuj kod]

  Zgodnie ze statutem zostało założone "z celem wspierania badań i wiedzy na temat historii i kultury, języka i literatury Bizancjum i jego sąsiedzi". Jest afiliowane jako brytyjski komitet bizantynologiczny przy Association Internationale des Etudes Byzantines. Organem towarzystwa jest "Bulletin of British Byzantine Studies".

  Association Internationale des Etudes Byzantines - międzynarodowe stowarzyszenie założone w 1948 roku w Paryżu przez narodowe komitety bizantynologiczne.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • https://www.byzantium.ac.uk/
 • Publikacje [1]
 • SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Bulletin of British Byzantine Studies – czasopismo bizantynologiczne o charakterze międzynarodowym. Ukazuje się jako rocznik od 1974 roku w Birmingham. Zamieszcza artykuły, recenzje, bibliografie. Wydawcą jest Biritsh Society for the Promotion of Byzantine Studies.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.