• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sobienie-Jeziory - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Piwonin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 739.
  Gmina Warka (dawn. miasto Warka + 3 gminy: Konary, Lechanice i Nowa Wieś) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim.

  Sobienie-Jeziorygmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Siedziba gminy to Sobienie-Jeziory. Na terenie gminy funkcjonuje lądowisko Sobienie Szlacheckie.

  Według danych z 31 grudnia 2012 gminę zamieszkiwało 6332 osób.

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Jednostki pomocnicze gminy[ | edytuj kod]

  Gmina Sobienie-Jeziory zostało podzielona na 27 jednostek pomocniczych gminy – 25 sołectw i 2 osady leśne.

  Sobienie-Jeziory – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory.Gmina Wilga – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Sołectwa:

  Osady leśne:

  PotokZuzanów

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Sobienie-Jeziory ma obszar 97,68 km², w tym:

 • użytki rolne: 65%
 • użytki leśne: 18%
 • Gmina stanowi 15,88% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2012:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Sobienie-Jeziory w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Sobienie Jeziory.png

  Województwo siedleckie – jedno z 49 województw istniejących w okresie 1975-1998. Zajmowało powierzchnię 8499 km², administracyjnie dzieliło się na 13 miast i 66 gmin. Graniczyło z województwami: ostrołęckim, łomżyńskim, białostockim od północy; z bialskopodlaskim od wschodu; z lubelskim i radomskim od południa i stołecznym warszawskim z zachodu. Na terenie województwa siedleckiego znajdowała się eksklawa województwa warszawskiego – wieś Zabieżki.Lądowisko Sobienie Szlacheckie (kod ICAO: EPSJ) - lądowisko powstałe w 2006 roku w Sobieniach Szlacheckich, w województwie mazowieckim, ok. 14 km na południowy wschód od miasta Góra Kalwaria. Posiada ono trawiastą drogę startową o długości 900 m. Budowany jest pas betonowy. Właścicielem lądowiska jest Silvair Sp. z o.o..

  Ochotnicze Straże Pożarne[ | edytuj kod]

  Budynek OSP w Sobieniach-Jeziorach

  W gminie funkcjonuje 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Są to:

 • OSP w Dziecinowie,
 • OSP w Piwoninie,
 • OSP w Sobieniach-Jeziorach,
 • OSP w Starym Zambrzykowie,
 • OSP w Śniadkowie Dolnym,
 • OSP w Wysoczynie.
 • Władze gminy[ | edytuj kod]

  Naczelnik Sobienie-Jeziory:

 • Bogusław Gorczyński (1970–1975)
 • Przewodniczący Rady Gminy:

  Gmina Garwolin (do 1954 gmina Wola Rębkowska) – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.Stary Zambrzyków – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory.
 • Wiesław Zapaśnik (1998–2002)
 • Wiesław Zapaśnik (2002–2006)
 • Jerzy Marian Janasz (od 2006)
 • Wójtowie Sobienie-Jeziory:

 • Ryszard Kaczorek (1994–1998)
 • Ryszard Kaczorek (1998–2002)
 • Elżbieta Grażyna Bąk (2002–2003)
 • Stanisław Zygmunt Wirtek (od 2003)
 • Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Celestynów, Garwolin, Góra Kalwaria, Karczew, Osieck, Warka, Wilga

  Gleby[ | edytuj kod]

  W zachodniej części gminy występują żyzne gleby (mady wiślane). Nieco dalej na wschód występują mniej użyteczne gleby, które coraz częściej są wykorzystywane pod zabudowę ze względu na nieopłacalność upraw (okolice DW 801). Znajduje się tam wiele ugorów, które przez wiele lat nie były koszone i orane.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Portal gminy Sobienie-Jeziory

  Dziecinów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w północno-wschodniej części gminy Sobienie-Jeziory.Gmina Osieck – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Gajówka – budynek, zazwyczaj położony w lesie, pełniący funkcję mieszkania służbowego dla funkcjonariuszy pomocniczej Służby Leśnej – podleśniczych lub gajowych.
  Gmina Celestynów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Śniadków Dolny – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory.
  Powiat otwocki – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Otwock.
  Gmina Góra Kalwaria (do 1954 gmina Kąty) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim 42 kilometry od centrum Warszawy. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Gmina Karczew (do 1916 gmina Otwock) – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie warszawskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.