• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Smreczanka

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Żar (słow. Žiar, węg. Zsár) – wieś słowacka położona nad Smreczanką (dopływem Wagu), 8 km na północ od Liptowskiego Mikułasza, na Liptowie, w kraju żylińskim, w powiecie Liptowski Mikułasz.
  Bystry Potok (słow. Bystrý potok) – lewy dopływ Smreczanki w słowackich Tatrach Zachodnich. Ma źródła na wysokości około 1800 m na południowo-zachodnich stokach Barańca. Spływa Doliną Bystrego Potoku (lewe odgałęzienie Doliny Żarskiej) i przy dawnej, już zarośniętej lasem Polanie Porubskiej uchodzi do Smreczanki na wysokości około 1060 m, w miejscu o współrzędnych 49°09′30,6″N 19°42′59,1″E/49,158500 19,716417. Orograficznie prawe zbocza doliny Bystrego Potoku tworzy zachodnia grań Barańca oraz jej południowo-zachodni grzbiet Bystre, w dolnej części mający nazwę Łokieć. Zbocza lewe tworzy południowa grań Barańca i odchodząca od niej południowo-zachodnia grzęda.
  Smreczanka u wylotu Doliny Żarskiej

  Smreczanka (słow. Smrečianka) – potok płynący Doliną Żarską w słowackich Tatrach Zachodnich. Ma źródła u podnóży Rohacza Płaczliwego, na wysokości ok. 1650 m. W obrębie Doliny Żarskiej ma kilka dopływów: Szarafiowy Potok spływający Szarafiowym Żlebem, potok spod Jałowieckiej Przełęczy, potok spod Rosochy Jałowieckiej, potok spod Szerokiej, Łuczywnik spływający doliną Łuczywnik, potok spod Czarnych Skał, Bystry Potok spływający dnem Doliny Bystrego Potoku i potok spod Gołego Wierchu. Po opuszczeniu Tatr Smreczanka płynie przez miejscowości Żar i Smreczany w kierunku południowo-zachodnim, potem zmienia kierunek na południowy i w Liptowskim Mikułaszu (w dzielnicy Okoličné) uchodzi na wysokości 597 m do Wagu jako jego prawy dopływ. Na terenie Kotliny Liptowskiej przyjmuje jeszcze dwa prawe dopływy. Większy z nich to Wierzbicki Potok, również mający źródła w Tatrach, drugi to niewielki Hubáňsky potok, powstający już w Kotlinie Liptowskiej.

  Szarafiowy Żleb (słow. Šarafiový jarok) – żleb w orograficznie prawych zboczach Doliny Żarskiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Opada spod Jałowieckiego Przysłopu (2142 m) w południowym kierunku do środkowej części tej doliny, nieco poniżej Schroniska Żarskiego (ok. 1200 m n.p.m.). Jego dnem spływa Szarafiowy Potok, na którym znajduje się kilka kaskad wodospadu Szarafiowa Siklawa. W górnej części ma kilka bocznych ramion, lewe, najbardziej skrajne podchodzi pod Pośredni Przysłop i również spływa nim potoczek.Szeroka (słow. Široká) – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w południowej części grani Rosochy, która od Banówki w grani głównej odbiega w południowym kierunku i oddziela Dolinę Jałowiecką od Doliny Żarskiej. Szeroka jest na mapach zaznaczana jako szczyt, w rzeczywistości jednak jest to niemal płaski odcinek grani. Na Szerokiej grań ulega rozczłonkowaniu na trzy grzbiety:
   Osobny artykuł: Potoki tatrzańskie.

  Przypisy

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2005/06. ISBN 83-87873-36-5.
  3. Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2012-01-10].
  Jałowiecka Przełęcz (słow. Jalovecké sedlo) – położona na wysokości 1858 m przełęcz w Grani Rosochy w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tej grani pomiędzy Jałowiecką Kopą (1938 m) a Jałowieckim Przysłopem (2142 m). Pomiędzy Jałowiecką Przełęczą a Jałowieckim Przysłopem znajduje się jeszcze słabo wyróżniający się wierzchołek Pośredniego Przysłopu. Jałowiecka Przełęcz jest najniższym punktem w tej grani. Stoki spod trawiastej przełęczy opadają z jednej strony do Doliny Żarskiej, z drugiej do doliny Parzychwost, która jest boczną odnogą Doliny Jałowieckiej i od nazwy tej doliny pochodzi nazwa przełęczy. Żlebami spod Jałowieckiej Przełęczy na obydwu jej stokach spływają niewielkie potoczki, a zimą zsuwają się lawiny.Wierzbicki Potok (słow. Vrbička) – potok na Słowacji, prawy dopływ Smreczanki. Ma źródła na wysokości około 1420 m w Dolinie Wierzbickiej w Tatrach Zachodnich. Spływa zalesionym dnem tej doliny w południowo-zachodnim kierunku i wypływa na dużą łąkę na Kotlinie Liptowskiej w miejscowości Żar. Opływa po zachodniej stronie wzniesienie Brzezina i w Żarze, w miejscu o współrzędnych 49°17′43″N 19°51′10″E/49,295278 19,852778 uchodzi do Smreczanki. Przyjmuje dwa dopływy: prawobrzeżny Krzywy Potok spływający z Tatr Krzywym Żlebem i lewobrzeżny potok bez nazwy wypływający u podnóża Tatr. Wierzbicki Potok przekracza szlak turystyczny zwany Drogą nad Łąkami – odcinek Magistrali Tatrzańskiej wiodący podnóżem Tatr Zachodnich od Doliny Jałowieckiej do Doliny Żarskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kotlina Liptowska (514.71; słow. Liptovská kotlina) – jednostka geomorfologiczna w Centralnych Karpatach Zachodnich, na Słowacji, stanowiąca zachodnią część Obniżenia Liptowsko-Spiskiego.
  Dolina Łuczywnik (słow. Lučivník) – dolina w masywie Rosochy w słowackich Tatrach Zachodnich, będąca prawym odgałęzieniem Doliny Żarskiej. Jest to długa i wąska dolinka, opadająca spod Szerokiej prosto i niemal dokładnie w kierunku południowym. Nie ma żadnych odgałęzień, a jej wylot znajduje się tuż po zachodniej stronie wylotu Doliny Żarskiej. Jej zbocza tworzą dwa grzbiety odchodzące od Szerokiej; od zachodniej strony jest to Trzciański Groń, odchodzący od niego grzbiet do Keczki oraz Palenica, od wschodniej zaś długi, równoległy do niego grzbiet bez nazwy. Odnośnie grzbietów doliny Łuczywnik istnieje zamieszanie w nazewnictwie. Na polskiej mapie nazwa Keczki przeniesiona została na grzbiet wschodni (jako wierzchołek Keczka Żarska, 1530 m), a na grzbiecie zachodnim wyróżniono wierzchołek Pod Keczką (1503 m). Na słowackiej mapie na grzbiecie zachodnim wyróżniono wierzchołek Nižná Roveň (1399 m), a na grzbiecie wschodnim wierzchołek Solisko (1530 m). Dnem doliny spływa potok Łuczywnik uchodzący do Smreczanki.
  Dolina Żarska (słow. Žiarska dolina) – dolina walna w słowackich Tatrach Zachodnich. Ma 17,5 km² powierzchni i 7 km długości i jest jedną z najmniejszych walnych dolin tatrzańskich. W polskim nazewnictwie geograficznym funkcjonował do niedawna także egzonim wariantowy Smreczańska Dolina (słow. Smrečianska dolina).
  Wag (słow. Váh, węg. Vág, niem. Waag) – rzeka w zachodniej Słowacji, w dorzeczu Dunaju. Długość – 403 km, powierzchnia zlewni – 10 640 km², średni roczny przepływ u ujścia – 196 m³/s. Do dorzecza Wagu należy także polska część Orawy.
  Okoličné (pol. Okoliczne) – dawniej wieś na Liptowie na Słowacji w powiecie Liptowski Mikułasz, od 1971 r. dzielnica Liptowskiego Mikułasza.
  Rosocha (słow. Rázsocha, Ráztoka) – rosochaty szczyt o wysokości 1947 m w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w południowej części bocznej grani Rosochy, która od Banówki w grani głównej odbiega w południowym kierunku. Z granią tą Rosocha łączy się poprzez płytką Pasterską Przełęcz (ok. 1885 m). Grań Rosochy rozczłonkowana jest na kilka grzbietów i od tego rozczłonkowania pochodzi prawdopodobnie słowacka nazwa góry. Druga słowacka nazwa (Ráztoka) to prawdopodobnie pomyłka kartografów.
  Liptowski Mikułasz (słow. Liptovský Mikuláš, do 1952 Liptovský Svätý Mikuláš; węg. Liptószentmiklós; niem. Sankt Nikolaus in der Liptau, Liptau-Sankt-Nikolaus) - miasto powiatowe w północnej Słowacji, w kraju żylińskim. Centrum gospodarcze, kulturalne i turystyczne historycznego regionu Liptów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.