• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Smart grid

  Przeczytaj także...
  Mierzeja Helska (kaszb. Hélskô Sztremlëzna; 313.52) – piaszczysty wał w kształcie kosy, będący ciągiem zalesionych wydm, utworzonych przez wiatr i prąd morski płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu.Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Smart meter - inteligentny licznik energii elektrycznej, jeden z elementów systemu

  Inteligentna sieć energetyczna (smart grid, sieć inteligentna) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej.

  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.Baza danych sieci elektroenergetycznej - baza danych która jest źródłem danych do prowadzenia wszelkiego rodzaju obliczeń sieciowych niezbędnych w praktyce eksploatacyjnej i w planowaniu rozwoju.

  Spełnienie powyższych wymagań wiąże się z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej i optymalizacji wszystkich elementów sieci. W roku 2010 trwa dopracowywanie standardów, m.in. Komisja Europejska powołała w tym celu specjalny zespół, którego prace przewidziano na lata 2010-2020.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Inteligentny system pomiarowy (ang. Smart Metering – SM) – kompleksowy, zintegrowany system informatyczny obejmujący inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej.

  W Polsce spółka Energa-Operator realizuje pilotażowy projekt sieci inteligentnej na Helu o nazwie „Inteligentny Półwysep".

  Polska Zielona Sieć zrealizowała w latach 2013–2014 projekt informacyjno-edukacyjny „Neonawyki – inteligentne sieci energetyczne”, którego celem było propagowanie rozwoju ISE w Polsce.

  Bezpieczeństwo informatyczne[ | edytuj kod]

  Jednym z głównych problemów jakie dotyczą Smart Grid są cyberataki. Idea, zamysł i topologia inteligentnych sieci jest oparta na rozwiązaniach informatycznych, które niosą ze sobą pewne zagrożenie. Funkcjonowanie sieci inteligentnych oraz sprawna kontrola jej pracy zależy od wielu komputerów, sieci komputerowych, oprogramowania oraz technologii komunikacyjnych. Nieupoważniona ingerencja w tę informatyczną infrastrukturę cyberprzestępcy może doprowadzić do ogromnych strat zarówno wynikających bezpośrednio jak i pośrednio z braku zasilania określonych odbiorców. Złożoność sieci oznacza, że istnieją luki, które jeszcze nie zostały zidentyfikowane. Dlatego trudno jest oszacować ryzyko związane z potencjalnym atakiem ze względu na wielkość, złożoność i dynamiczny charakter sieci energetycznej oraz nieprzewidywalność potencjalnych napastników.

  Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (ang. Automated Meter Infrastructure - AMI) - to zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych liczników energii elektrycznej, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów i rejestratorów, umożliwiających dwukierunkową komunikację, za pośrednictwem różnych mediów i różnych technologii, pomiędzy systemem centralnym,a wybranymi licznikami. Sieć taka umożliwia gromadzenie danych o zużyciu energii określonych odbiorców, wysyłanie sygnałów sterujących do urządzeń oraz zdalne ich konfigurowanie.Inteligentny licznik to najczęściej licznik energii elektrycznej, który rejestruje zużycie energii elektrycznej w przedziałach 1-godzinnych albo krótszych oraz przekazuje tę informację co najmniej raz dziennie do zakładu energetycznego dla celów monitoringu i zarządzania siecią oraz pobierania opłat. Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy licznikiem i centralnym systemem. W przeciwieństwie do domowych systemów energetycznego monitoringu, inteligentne liczniki mogą zbierać dane do raportowania na odległość. Liczniki inteligentne są elementem zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • inteligentny system pomiarowy, zaawansowana infrastruktura pomiarowa
 • baza danych sieci elektroenergetycznej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Smart Grid nadchodzi. W: Siemens newsletter Nr 33 [on-line]. Siemens. [dostęp 2010-08-16].
  2. Antoni Cieśla, Zbigniew Hanzelka: Inteligentne systemy elektroenergetyczne. W: Platforma technologiczna Smart Grid [on-line]. Akademia Górniczo-Hutnicza. [dostęp 2014-09-06].
  3. Smart Grids Task force (ang.). Komisja Europejska. [dostęp 2010-08-16].
  4. Pilotażowy projekt wdrożenia w ENERGA-OPERATOR SA sieci inteligentnej „Inteligentny Półwysep
  5. Nowa kampania Neonawyki – inteligentne sieci energetyczne
  6. Krzysztof Billewicz: Aktualne problemy w elektroenergetyce. W: Problematyka bezpieczeństwa informatycznego w inteligentnych sieciach [on-line]. Centrum informacji o rynku energii. [dostęp 2014-10-30].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Smart Grids European Technology Platform (ang.)
 • Plug Into the Smart Grid (ang.)
 • IEEE Smart Grid (ang.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.