• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skybox

  Przeczytaj także...
  Teksturowanie - technika stosowana w grafice trójwymiarowej, której celem jest przedstawienie szczegółów powierzchni obiektów przestrzennych za pomocą obrazów bitmapowych (tekstur) lub funkcji matematycznych (tekstur proceduralnych). Mapowanie tekstury określa w jaki sposób powiązać piksele (nazywane w tym kontekście tekselami) lub wartości funkcji z powierzchnią obiektu. Tekstury niosą informacje o barwie powierzchni, jak również innych parametrach generowanego obrazu, związanych np. z modelem oświetlenia: barwa światła odbitego, rozproszonego, stopień przezroczystości, współczynnik załamania światła itp.Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.
  Definicja intuicyjna: Powierzchnia (ściślej: brzeg) kuli. Zbiór punktów oddalonych o pewną zadaną odległość (promień sfery) od wybranego punktu (środek sfery).

  Skybox to metoda uzyskania w trójwymiarowych grach komputerowych dosyć realistycznego nieba, a także wrażenia mapy o wiele większej niż jest ona naprawdę.

  Kamerę umieszcza się w środku dużego sześcianu, którego wewnętrzne ściany wymalowane są teksturą nieba – często też odległych gór lub innych terenów – i przemieszcza się go przy każdym ruchu kamery aby była ona cały czas w środku. Daje to iluzję bardzo dużej odległości namalowanych obiektów.

  Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.

  W nowszych grach często zamiast sześcianu stosuje się sferę lub kopułę – wtedy mówi się o skydome. Sferę wykorzystuje się głównie w grach, których akcja rozgrywa się w kosmosie i dookoła sceny muszą być widoczne gwiazdy.

  W pierwszych grach trójwymiarowych niebo miało formę wysoko umieszczonej, nieskończonej płaszczyzny (skyplane).

  Zobacz też[]

 • Panorama • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama