• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skupienia minerałów

  Przeczytaj także...
  Szczotka krystaliczna – skupienie różnej wielkości kryształów, narastających blisko siebie na skalnym podłożu, najczęściej na ścianach szczelin lub innego rodzaju pustek w skałach (m.in. druz, geod, kawern, miaroli).Oliwiny – grupa minerałów zaliczana do krzemianów. Mają zazwyczaj barwę zieloną w odcieniach, ale też brązową, czarną a wyjątkowo są białe lub bezbarwne.
  Pokrój kryształu – wygląd zewnętrzny kryształu uwzględniający wzajemne proporcje, wielkości i wykształcenia określonych jego ścian powstających w czasie jego wzrostu.

  Skupienia minerałów - zrośnięte grupy minerałów wielkości od kilku centymetrów do wielu metrów. Nie jest przy tym istotne, czy kryształy należą do tego samego czy innego rodzaju.

  Swój idiomorficzny - prawidłowy kształt mogą kryształy rozwinąć tylko wtedy, gdy nic nie przeszkadza w ich wzroście. Jeśli kryształy stykają się i łączą w trakcie wzrostu, powstałe w ten sposób utwory nazywa się skupieniami lub agregatami.

 • formy skupień są w wielu przypadkach typowe dla rodzajów mineralnych (cenne diagnostycznie).
 • niektóre rodzaje skupień wskazują również warunki wzrostu minerałów.
 • skupienie złożone z wielu kryształów stojących pojedynczo i mających dobrze wykształcone powierzchnie nosi nazwę – szczotki krystalicznej.
 • skupienia o dużej powierzchni tworzą skały.
 • Piromorfit (pyromorfit) – minerał z gromady fosforanów. Należy do grupy minerałów rzadkich, rozpowszechnionych tylko w niektórych rejonach Ziemi.Gips − nazwa pochodzi od gr. gypsos (γύψος) (łac. gypsum) oznaczającego czynność gipsowania, a także kredę lub cement. Nazwa ta obejmuje dwa pokrewne pojęcia:

  Skupienia minerałów[]

 • Ze względu na sposób wykształcenia (charakterystyczny wygląd) wyróżnia się skupienia:
 • ziarniste, *zbite, *ziemiste, *sypkie lub proszkowe.
 • Ze względu na pokrój kryształów:
 • słupkowe, *pręcikowe, *igiełkowe, *włókniste, *listewkowe, *tabliczkowe, *płytkowe, *blaszkowe, *łuseczkowe
 • W zależności od ułożenia kryształów
 • promieniste, *wachlarzowe, *włókniste, *pilśniowe, *snopkowe, *łodygowate, *rozetowe, *sferolitowe, *pierzaste, *naciekowe, *nerkowate, groniaste, kuliste, *skorupowe (naskorupienia) ; powłoki; naloty
 • Typowe przykłady skupień minerałów[]

 • szkieletowe – podobne: dendryty, krzewiasto rozgałęzione, drutowe (np.miedź rodzima)
 • blaszkowe – podobne: łuseczkowe, rozetkowe (np. gipsowa róża pustyni)
 • sferolitowe – podobne: promienisto-włókniste (np. piryt, tzw. pomarańcze)
 • ziarniste – złączone ziarna, widoczne gołym okiem (np. oliwin)
 • naskorupienia- podobne: naloty, wykwity (np. piromorfit)
 • konkrecje – podobne: nerkowate, groniaste, bulwiaste, kuliste (np. ‘’szklane głowy” hematytu).
 • równoległe włókniste – podobne: wiązkowe (amiant – odmiana aktynolitu).
 • włókniste – podobne: spilśnione: (aktynolit).
 • oolitowe – podobne: pizolitowe, miseczkowate (np. grochowiec – odmiana aragonitu).
 • Zobacz też[]

  właściwości fizyczne i chemiczne minerałów, pokrój kryształu, sieć krystaliczna, komórka elementarna, Układ krystalograficzny, zbliźniaczenia

  Żelazo (Fe, łac. ferrum) – metal z VIII grupy pobocznej o dużym znaczeniu gospodarczym, znane od czasów starożytnych.Oolity (oolityty, ikrowce) – skały osadowe zbudowane w przeważającej większości z ooidów. Tworzą się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.

  Typowe przykłady skupień minerałów[]

 • skupienie drutowe - miedź

 • skupienie ziarniste - oliwin

 • skupienie nerkowate - hematyt

 • skupienie bulwiaste /groniaste -malachit

 • skupienie dendryczne - piroluzyt

 • skupienie promieniste - piroluzyt

 • skupienie włókniste - azbestu

  Idiomorfizm = automorfizm - występowanie minerałów w skałach w postaci kryształów o symetrii odpowiadającej ich budowie wewnętrznej, ograniczonej płaskimi ścianami.Konkrecja – agregat mineralny powstały wskutek stopniowego narastania minerałów wokół jakiegoś obiektu w skale. Obiektem tym może być otoczak jakiejś skały, skamieniałość lub nawet ziarenko piasku. Przyrastanie odbywa się zawsze od środka (jądra konkrecji) na zewnątrz, co różni konkrecję od sekrecji.
 • skupienie wiązkowe - rutyl

 • skupienie drutowe - srebro

 • skupienie promieniste - egiryn

 • skupienie kuliste - kalcytu

 • skupienie igiełkowe - skolecytu

 • skupienie oolitowe - żelaza
 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.
  Miedź (Cu, łac. cuprum) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa miedzi po łacinie (a za nią także w wielu innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano ten metal. Początkowo nazywano go metalem cypryjskim (łac. cyprum aes), a następnie cuprum. Posiada 26 izotopów z przedziału mas 55-80. Trwałe są dwa: 63 i 65.
  Skolecyt (ang. scolecite) – pospolity minerał z grupy krzemianów zaliczany do zeolitów, uwodniony glinokrzemian wapnia o wzorze chemicznym Ca[Al2Si3O10] x 3 H2O. Nazwa pochodzi od greckiego słowa skoleks - robak, co nawiązuje do zachowania się minerału pod płomieniem, w którym się krzywi, wykręca, co może przypominać robaka.
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Zbliźniaczenia – zjawisko powstawania regularnych, tzw. prawidłowych zrostów krystalicznych. Celowe wywoływanie tego zjawiska nazywa się bliźniakowaniem.
  Azbest – określenie pewnych grup mineralnych mających postać włókien o stosunku długości do średnicy włókna co najmniej 100:1.
  Egiryn – minerał z grupy krzemianów łańcuchowych, zaliczany do grupy piroksenów – klinopiroksen. Minerał należy do grupy minerałów rzadkich. Wraz z jadeitem oraz kosmochlorem tworzy szereg jadeitu.

  Reklama