• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrzynia ładunkowa

  Przeczytaj także...
  Pojazd – urządzenie do transportu ludzi lub towarów, w różnych środowiskach: na kołach, gąsienicach, płozach, w przestrzeni kosmicznej (wynoszony rakietą nośną), w głębinach morskich. Pojazd może być napędzany własnym źródłem napędu (zasilanym z własnego lub zewnętrznego źródła energii), ciągnięty lub pchany. Pojazdy poruszające się w wodzie, powietrzu lub kosmosie określa się jako statki (statek wodny, statek powietrzny, statek kosmiczny).Blacha – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów.

  Skrzynia ładunkowa jest to przestrzeń ładunkowa w samochodach ciężarowych i jest ona umieszczona na podwoziu samochodu. Skrzynie wykonuje się z elementów z przetłoczonej blachy. Skrzynie osadza się na ramie podwozia - na specjalnie ukształtowanych poprzeczkach mocowanych do podłogi. Ściany tylne i boczne są połączone z podłogą zawiasami, dzięki czemu można je odchylać, co ułatwia ładowanie i rozładowanie pojazdu. Wymiary skrzyń są znormalizowane i podzielone na osiem grup, zależnie od ładowności. Ma to znaczenie dla optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama