• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrzyżowanie

  Przeczytaj także...
  Droga gruntowa (droga o nawierzchni gruntowej) – droga o nawierzchni z gruntu rodzimego lub utrwalona w wyniku specjalnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego przy pomocy mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla, itp.Przejazd drogowy – wielopoziomowe przecięcie się dróg publicznych uniemożliwiające wybór kierunku jazdy. Najczęściej występującym przejazdem drogowym jest wiadukt drogi lokalnej nad autostradą.
  Znak drogowy – znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  Znak „Skrzyżowanie dróg równorzędnych”
  Znak „Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”
  Skrzyżowanie

  Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Przecięcie się dróg gruntowych mających jezdnię jest traktowane jako skrzyżowanie.

  All-way stop (zazwyczaj four-way stop, gdy skrzyżowanie ma cztery wjazdy) – rodzaj skrzyżowania spotykanego w USA, Kanadzie i RPA, na którym obowiązuje przepis nakazujący pełne zatrzymanie pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z każdej drogi prowadzącej do niego. Każdy wjazd na takie skrzyżowanie oznaczony jest znakiem STOP z dodatkową tabliczką informującą o obowiązywaniu takiego przepisu – „4-way stop” lub „All-way stop”, jeśli liczba dróg jest różna od 4.Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa. Przeznaczona do ruchu pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 1)

  W Polsce wszystkie skrzyżowania są równorzędne, o ile odpowiednie znaki lub sygnały drogowe nie ustalają pierwszeństwa dla któregoś z kierunków.

  Niebezpieczne skrzyżowania są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi. Na każdym skrzyżowaniu kierujący ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Obowiązek utrzymania skrzyżowania ma zarządca drogi wyższej kategorii.

  Zobacz też[]

 • skrzyżowanie bezkolizyjne
 • skrzyżowanie równorzędne
 • przejazd drogowy
 • skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo)
 • all-way stop
 • Przypisy

  1. (Art. 2 pkt 10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
  2. Stefański Ryszard: Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 46. ISBN 978-83-7601-056-4.
  3. (Art. 25) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  Linki zewnętrzne[]

 • Opis rodzaju skrzyżowań
 • Jezdnia – część drogi kołowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów. Może składać się z jednego lub kilku pasów ruchu. Częścią jezdni nie są wydzielone torowiska.Skrzyżowanie bezkolizyjne — jest to skrzyżowanie (połączenie, rozwidlenie jezdni dróg w jednym poziomie), na którym zmiana kierunku jazdy odbywa się w sposób bezkolizyjny w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego (pojazdów na innych kierunkach, rowerzystów, pieszych). Skrzyżowanie bezkolizyjne realizuje się poprzez stosowanie sygnalizacji kierunkowej (S-3). Ruch bezkolizyjny można również osiągnąć stosując sygnalizację fazową (dozwolony wjazd tylko z jednego kierunku skrzyżowania) przy braku ruchu pieszego i rowerowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, potocznie: rondo – skrzyżowanie dróg w kształcie kolistego lub owalnego placu, wokół którego obowiązuje ruch okrężny w jedną stronę.
  Skrzyżowanie równorzędne – skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z pierwszeństwem przejazdu, zatem wszystkie wloty traktowane są równorzędnie. Pierwszeństwo przejazdu określone jest na zasadzie prawej strony. Pojazd ustępuje pierwszeństwa pojazdowi, który znajduje się na wlocie po jego prawej stronie.
  Droga niepubliczna (inaczej droga wewnętrzna) – droga niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). W szczególności stanowią je drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, czy drogi zlokalizowane na terenach prywatnych (drogi prywatne).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.