• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrzelotchawki

  Przeczytaj także...
  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Oddychanie (łac. respiratio – oddychanie) – procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii użytecznej biologicznie:

  Skrzelotchawkinarządy oddechowe, występujące u larw owadów, służące do oddychania w wodzie.

  Skrzelotchawki to uwypuklenia (ewaginacje) powierzchni ciała z tchawkami wewnątrz, wolne lub okryte. Mogą mieć różne pochodzenie, najczęściej związane pierwotnie z narządami ruchu. Do skrzelotchawek tlen dyfunduje przez powłokę ciała, dalej rozprowadzany jest po organizmie systemem tchawek.

  Ważki równoskrzydłe (Zygoptera) – podrząd owadów z rzędu ważek (Odonata). Charakteryzują się długim i szczupłym ciałem, a także tym, że obie pary ich skrzydeł mają podobny kształt i rozmiar oraz są mocno zwężone u nasady. Kiedy ważki te odpoczywają, składają skrzydła nad odwłokiem (u pałątkowatych pozostają lekko rozchylone). Mają zdolność poruszania nimi w różnych płaszczyznach, co daje im duże zdolności manerwrowania, ale sprawia, że ich lot jest relatywnie słaby.Chruściki (Trichoptera) – rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Są stosunkowo niewielkich rozmiarów, od 2 mm do 4-5 cm. Największe znane chruściki zamieszkują Himalaje (rodzaje: Eubasilissa, Himalopsyche, u owadów dorosłych rozpiętość skrzydeł dochodzi do 8 cm). Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, natomiast larwy mają wyraźnie odnóża analne zakończone pazurkiem.

  Skrzelotchawki mogą występować na tułowiu (u widelnic, niektórych chruścików), na odwłoku (u niektórych chruścików, jętek, wielkoskrzydłych). Najczęściej mają postać nitkowatą (rurkowatą) – pojedyncze lub w krzaczkowatych pęczkach. U jętek mogą być blaszkowate i ruchome (podobne do skrzydeł). U ważek różnoskrzydłych obecne są skrzelotchawki rektalne (w jelicie tylnym), u ważek równoskrzydłych znajdują się na końcu odwłoka. Skrzelotchawki rzadko występują u chrząszczy wodnych, motyli wodnych lub muchówek.

  Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:Motyle, inaczej łuskoskrzydłe (Lepidoptera – z stgr. λεπίς lepis, dopełniacz λεπίδος lepidos – "łuska" i πτερόν pteron – "skrzydło") – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Ważki różnoskrzydłe (Anisoptera) – podrząd owadów z rzędu ważek (Odonata). Ich przednia para skrzydeł różni się kształtem i rozmiarem od tylnej, która dodatkowo jest szeroka przed nasadą (w części bazalnej). Ważki te poruszają obiema parami niezależnie od siebie (głównie w płaszczyźnie pionowej, w dół), co sprawia, że ich lot jest silny i szybki, ale o ograniczonej możliwości manewrowania. Kiedy odpoczywają, nie składają skrzydeł jak to robią równoskrzydłe (Zygoptera), lecz trzymają je rozpostarte na boki, czasem nieco opuszczone w dół i do przodu.
  Tchawki - narząd oddechowy występujący u niektórych stawonogów (owady, pareczniki, dwuparce, niektóre roztocze i pająki).
  Jętki (Ephemeroptera); pot. jacica – rząd owadów uskrzydlonych, długość ciała 3 - 40 mm, na ogół związanych ze środowiskiem wodnym. Okres życia larw może trwać nawet do kilku lat, postacie dorosłe żyją bardzo krótko, czasem jeden dzień (stąd: jętka jednodniówka). Niekiedy obserwowane są masowe wyloty jętek.
  Muchówki, dwuskrzydłe (Diptera) – rząd owadów. Charakteryzuje się jedną parą skrzydeł. Druga para skrzydeł uległa uwstecznieniu i występuje w postaci przezmianek (halteres). Skrzydła są cienkie, błoniaste oraz przezroczyste.
  Widelnice (Plecoptera) – rząd owadów uskrzydlonych o rozwoju z przeobrażeniem niezupełnym. Larwy żyją w wodzie o dużej zawartości tlenu, zasiedlają głównie wody płynące, szczególnie niewielkie potoki górskie i strumienie. Rozwój zazwyczaj trwa do kilku lat. Z zapłodnionych jaj wylęgają się larwy i żyją wśród roślinności lub martwych szczątków, które zalegają na dnie. Głowa oraz powierzchnia grzbietowa larwy jest schitynizowana. Oddychają całą powierzchnią ciała. Larwy wyglądem przypominają jętki, ale nie mają skrzelotchawek na odwłoku a mają na tułowiu. Dorosłe składają skrzydła wzdłuż ciała. Larwy widelnic są wrażliwe na zanieczyszczenia, dlatego wykorzystywane są jako bioindykatory. Młodsze stadia larwalne są detrytusożerne, starsze stadia larwalne są bardziej wyspecjalizowane pokarmowo:
  Narząd oddechowy – wyspecjalizowany narząd wymiany gazowej uczestniczący w procesie oddychania większości zwierząt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.