• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrytka DB-320

  Przeczytaj także...
  Ramzes III – faraon, władca starożytnego Egiptu z XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Setnachta i królowej TiymerenIset (Teje ukochana przez Izydę). Panował prawdopodobnie w latach 1183–1152 p.n.e. (lub 1187/1186–1156/1155 p.n.e.). Wstąpił na tron w dniu III Szemu 26 dniu. Według papirusu Harris I, panował 31 lat i 41 dni. Ramzes III od początku swego panowania naśladował swego wielkiego imiennika, Ramzesa II. Przejawiało się to w tytulaturze jaką przyjął, w nadawaniu swym synom imion synów Ramzesa II, dążeniu do dorównania Ramzesowi II w przedsięwzięciach budowlanych oraz akcjach militarnych.Ramzes IX Chaemuaset I - faraon, władca starożytnego Egiptu z czasów XX dynastii, z okresu Nowego Państwa. Prawdopodobnie panował w latach 1125-1107 p.n.e. Prawdopodobnie był synem Ramzesa VI, a bratem Ramzesa VII, lub też według K.A.Kitchena - był synem Ramzesa VIII. Lata jego panowania przeszły do historii głównie dzięki skandalom, związanym z rabunkami nekropolii tebańskich oraz najazdom Libijczyków, których oddziały dotarły aż do Teb.
  Ahmose-Sitamun (również Sitamun), księżniczka egipska z XVIII dynastii, córka faraona Ahmose. Jej statua znajduje się przed 8. pylonem w Karnaku. Mumia została znaleziona w schowku DB-320 w Deir el-Bahari.
  Grobowiec Skrytka DB-320

  Skrytka-grobowiec, znajdujący się na południe od świątyni Hatszepsut w dolinie Deir el-Bahari, w Tebach Zachodnich. Pierwotnie głęboki skalny grobowiec wykuty dla królowej Inhapi, jednej z małżonek królewskich z czasów XVII dynastii. Grobowiec urządzony w czasach XXI dynastii przez kapłanów pod przewodnictwem Pinodżema II (później również tam pochowanego).

  Totmes III lub Tutmozis (gr. Tutmosis) – faraon, władca starożytnego Egiptu XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa.Totmes II (gr. Tutmosis) - faraon, władca starożytnego Egiptu z XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa. Syn Totmesa I i drugorzędnej jego żony Mutnefret.

  Pod koniec Nowego Państwa proceder rabunków królewskich nekropolii stał się powszechny i niemalże nieskrywany. Rabusie wdzierali się do grobowców i rabowali wszelkiego rodzaju kosztowne przedmioty. Podczas tych rabunków nie pohamowywano się przed profanowaniem królewskich mumii. Wyrzucano je z sarkofagów i rozdzierano bandaże, spodziewając się znaleźć najpiękniejsze przedmioty na zabalsamowanych ciałach królów. Pierwsi władcy XXI dynastii wielokrotnie grzebali obrabowane i zniszczone królewskie mumie. W tym czasie grupa kapłanów pod przewodnictwem Pinodżema II postanowiła ukryć w bezpiecznym miejscu pozostałe jeszcze wyposażenie grobowe oraz same mumie władców. Mumie zabrano z ich pierwotnych miejsc pochówku, ponownie owinięto bandażami i złożono w trumnach, bądź to własnych, bądź należących do kogoś innego i ukryto w głębokim, tajnym grobowcu, gdzie przeleżały blisko 3000 lat.

  Ramzes II zwany też Ramzesem Wielkim (w źródłach greckich Ozymandias) – trzeci faraon z XIX dynastii, syn i następca Seti I, jeden z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu okresu Nowego Państwa.XVII dynastia tebańska – dynastia władców starożytnego Egiptu, rezydujących w Tebach, panujących w Górnym Egipcie, będąca kontynuacją XIII dynastii, tebańskiej, płacąca trybut władcom hyksoskim, panującym w Dolnym i Środkowym Egipcie. Panowała w latach 1650-1550 p.n.e.

  Przypadkowego odkrycia w czasach nowożytnych, w początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, dokonał Ahmed Abd el-Rasul - pasterz z nieopodal położonej wioski Gurna. Oficjalna wersja wydarzeń podaje, iż szukając jednej z zaginionych kóz, natrafił na głęboki szyb w skalnej ścianie. Gdy opuścił się do wnętrza jego oczom ukazał się widok szeregu trumien i sarkofagów, na których widniały królewskie kartusze. Niezwłocznie powiadomił o swym odkryciu swoich krewnych: syna i braci Mohammeda i Solimana. Rodzina Abd el-Rasul przez dziesięć lat "eksploatowała" ten wspaniały skarbiec, wynosząc i sprzedając cenne przedmioty. Systematyczne pojawianie się na rynku starożytności wielu cennych przedmiotów, zrodził podejrzenie u badaczy, znajdujących się w Egipcie, że dokonano znaleziska i trwa jego nielegalna eksploatacja. Auguste Mariette założyciel i ówczesny dyrektor Egipskiej Służby Starożytności zakupił kilka papirusów królowej Henuttaui II, a Gastonowi Maspero zaproponowano zakup papirusów Nodżmet, żony Herhora. Po śmierci Mariette'a, Gaston Maspero postanowił odnaleźć źródło pochodzenia cennych przedmiotów. W tym celu posłużono się prowokacją. Jeden z jego byłych studentów - Charles Edwin Wilbour przyjechał do Luksoru, udając bogatego, amerykańskiego turystę. Szybko zaoferowano mu sprzedaż papirusów i innych starożytnych przedmiotów. W ten sposób natrafiono na ślady prowadzące do rodziny Abd el-Rasul. W kwietniu 1881 r. aresztowano braci Rasul. Mimo chłosty i innych tortur, aresztowani twardo obstawali przy swoim zdaniu o swej niewinności. Po dwóch miesiącach zostali zwolnieni z aresztu. W wyniku żądań jednego z braci, zwiększenia udziału w zyskach jako zadośćuczynienie za krzywdy doznane w areszcie, doszło pomiędzy nimi do kłótni, o której wieść szybko rozeszła się po całej okolicy. Nie mogąc dogadać się z braćmi, Mohammed ujawnił całą sprawę gubernatorowi prowincji, Duad Paszy. Ten natychmiast zawiadomił Emila Brugscha, asystenta Gastona Maspero.

  Ramzes I - faraon, władca starożytnego Egiptu, założyciel XIX dynastii. Panował prawdopodobnie w latach od 1306 do 1304 p.n.e. lub od 1292 do 1290 p.n.e.Tetiszeri – królowa egipska, żona faraona Tao I z XVII dynastii i matka Tao II oraz Ahhotep, matki z kolei faraonów Kamose i Ahmose, założyciela XVIII dynastii.

  Na początku lipca 1881 r., archeolodzy pod przewodnictwem Emila Brugscha opuścili się w głąb skalnego szybu. Wewnątrz w kilku pomieszczeniach i korytarzach znajdowały się sarkofagi i trumny największych władców i dostojników Nowego Państwa. Trumny i sarkofagi zachowały się w doskonałym stanie. Na wielu wciąż błyszczały oznaki władzy królewskiej i kartusze z imionami władców. Wokół leżało wiele rozrzuconych naczyń: fragmenty urn kanopskich i innych rytualnych naczyń. Emil Brugsch podjął natychmiast decyzję o przewiezieniu wszystkich mumii do Kairu. W tym celu wynajęto 300 robotników i statek parowy "El-Menshieh", który należał do Muzeum Egipskiego w Kairze. Operacje przeprowadzono z najwyższą ostrożnością i pod nadzorem. Gdy statek płynął Nilem do Kairu, na brzegi wyszły niezliczone rzesze mieszkańców Egiptu, aby oddać hołd dostojnym mumiom największych spośród władców. Był to jedyny w swym rodzaju orszak pogrzebowy, jakiego nigdy nie widziano w Egipcie. Wzdłuż brzegów Nilu odbywały się pogrzebowe rytuały. Mężczyźni strzelali z broni, a kobiety zanosiły się płaczem, wznosząc przenikliwy lament. W Kairze wszystkie dostojne mumie umieszczono w Muzeum Egipskim. Obecnie znajdują się w specjalnej, nowoczesnej sali, do której wstęp jest dozwolony po wykupieniu specjalnego, dodatkowego biletu. Mumie tych dostojnych władców, którzy za życia byli uważani za bogów i byli jednymi z największych władców świata, teraz spoczywają w szklanych gablotach, wystawione na widok publiczny.

  Mumia – zmumifikowane (zabalsamowane) ciało człowieka lub zwierzęcia, zabezpieczone przed rozkładem odpowiednimi zabiegami i substancjami, a także ciało, które w dużym stopniu oparło rozkładowi dzięki specyfice miejsca spoczynku.Deir el-Bahari, Dajr al-Bahri (arab. دير البحري, nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Klasztor Północny”) – obecnie jest to stanowisko archeologiczne w Górnym Egipcie leżące na zachodnim brzegu Nilu naprzeciw Karnaku w wielkim zakolu skalnym utworzonym przez urwisko płaskowyżu Pustyni Libijskiej. Na południe wznosi się najświętsza z tebańskich gór - Góra Północna. Jest to szczególnie gorące i suche miejsce.

  Wykaz znalezionych mumii[]

  (Według kolejności ich położenia)

 • Niezidentyfikowany mężczyzna "C".
 • Ahmes-Inhapi - córka Senachtenre Tao I, żona Sekenenre Tao II - XVII dynastia tebańska.
 • Duathathor-Henuttaui II - córka Ramzesa XI, żona Pinodżema I - XXI dynastia.
 • Seti I - faraon - XIX dynastia.
 • Ramzes II - faraon - XIX dynastia.
 • fragmenty trumny Ramzesa I.
 • Niezidentyfikowana kobieta "B" - być może Tetiszeri, żona Senachtenre Tao I - XVII dynastia tebańska.
 • trumna Pinodżema I, zawierająca mumię Totmesa I - faraon - XVIII dynastia.
 • Amenhotep I - faraon - XVIII dynastia.
 • Ahhotep II - pierwsza żona Amenhotepa I XVIII dynastia.
 • Meritamon - druga żona Amenhotepa I - XVIII dynastia.
 • Totmes I - faraon - XVIII dynastia.
 • Totmes II - faraon - XVIII dynastia.
 • Ahmose - faraon - XVIII dynastia.
 • Totmes III - faraon - XVIII dynastia.
 • Sitamun - córka Ahmose - XVIII dynastia.
 • Siamon - syn Ahmose - XVIII dynastia.
 • Sekenenre Tao II - faraon - XVII dynastia tebańska.
 • Pinodżem I - arcykapłan Amona - XXI dynastia tebańska.
 • Ahmes-Nefertari - żona Ahmose XVIII dynastia wraz z Ramzesem III - XX dynastia.
 • Ramzes III - faraon - XX dynastia - wraz z Ahmes-Nefertari w wielkiej 3 metrowej trumnie.
 • Dżedptahiufanch - kapłan Amona - syn Ramzesa II - XIX dynastia.
 • Isetemachbit IV - córka Mencheperre, żona Pinodżema II - XXI dynastia.
 • Maatkare-Mutemhet - córka Pinodżema I i Duathathor Henuttauui II - XXI dynastia tebańska.
 • Masaharta - arcykapłan Amona.
 • Nesichonsu - żona Pinodżema II - XXI dynastia tebańska.
 • Nestanebtaszeri - kapłanka Amona, córka Pinodżema II - XXI dynastia tebańska.
 • Nodżmet - żona Herhora - XXI dynastia tebańska.
 • Pinodżem II - arcykapłan Amona - XXI dynastia tebańska.
 • Niezidentyfikowany mężczyzna - być może Ramzes I - faraon - XIX dynastia tebańska.
 • Tajuheret - żona Masaharty.
 • Ahmes-Henttimehu - córka Sekenenre Tao II i Ahmes-Inhapi - XVII dynastia tebańska.
 • Ahmes-Hentempet - córka Sekenenre Tao II i Ahhotep - XVII dynastia tebańska.
 • Ahmes-Sitkamose - córka Kamose - XVII dynastia tebańska.
 • Rai - niania Ahmes-Nefertari.
 • Ahmes-Sipair - syn Ahmose i Ahmes-Nefertari.
 • Ahmes-Meritamon - córka Ahmose i Ahmes-Nefertari.
 • Ramzes IX - faraon - XX dynastia.
 • Niezidentyfikowany mężczyzna "E", być może książę Pentauret, syn i uczestnik zamachu na Ramzesa III.
 • Nekropola również nekropolia (gr. νεκρόπολις, nekropolis −− miasto umarłych) – starożytny lub wczesnochrześcijański cmentarz usytuowany w pobliżu miasta, lub też inny stary cmentarz o dużej powierzchni, zwłaszcza taki, na którym pochowani są członkowie znanych rodów i ludzie sławni.XIX dynastia - dynastia władców starożytnego Egiptu, panujących w Górnym i Dolnym Egipcie w latach 1292-1186 p.n.e., rezydujących w Tebach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kair (arab. القاهرة; - trl. Al-Qāhirah, trb. Al-Kahira) – stolica i największe miasto Egiptu (214 km², liczba ludności 6 787 000 stałych mieszkańców, zespół miejski 17,285 mln mieszkańców (tzw. Wielki Kair) – największe miasto Afryki i Bliskiego Wschodu). Nie ma dokładnych statystyk na temat liczby ludności Kairu. Powodują to ciągłe wędrówki mieszkańców. Szacuje się, że codziennie przybywa tu tysiąc nowych mieszkańców. Ponad 2 mln osób mieszka w tzw. „Mieście umarłych”. Kair nazywane jest „Miastem tysiąca minaretów” lub „Matką Świata”. To największy ośrodek świata islamskiego. Położone jest nad Nilem.
  Nil (łac. Nilus, gr. Νεῖλος, arab. النيل) – najdłuższa rzeka na Ziemi (według niektórych źródeł, najdłuższa jest Amazonka i ta wersja pojawia się coraz częściej w nowych opracowaniach) w środkowej i północno-wschodniej Afryce, przecinająca wszystkie strefy klimatyczne kontynentu. Płynie na obydwu półkulach; źródło znajduje się na 2°16′55.92″S, 29°19′52.32″E, a ujście na 31°N. Licząca prawie 3 mln km² powierzchnia dorzecza, na kontynencie afrykańskim ustępuje jedynie dorzeczu rzeki Kongo.
  XXI dynastia – przejęcie władzy w Tebach przez arcykapłanów Amona, spowodowało podział Egiptu na dwie strefy. Górny Egipt z ośrodkiem władzy w Tebach oraz Dolny Egipt ze stolicą w Tanis.
  Sekenenre Tao II lub Ta’o – zwany Walecznym – faraon, władca starożytnego Egiptu z XVII dynastii tebańskiej, z czasów końca Drugiego Okresu Przejściowego. Syn Senachtenre Tao I i królowej Tetiszeri. Panował prawdopodobnie w latach 1592-1556 p.n.e. lub 1558-1554 p.n.e., lub 1545-1540 p.n.e. Władał ośmioma nomami Górnego Egiptu od Elefantyny po Abydos. Jego Wielką Małżonką była Ahhotep I, ze związku z którą urodzili się jego synowie, Ahmose-Sipair oraz następcy: Kamose i Ahmose. Uważany za władcę, który rozpoczął walki z Hyksosami, a tym samym rozpoczął proces wyzwalania Dolnego Egiptu spod ich władzy, a co za tym idzie, proces zjednoczenia kraju. Został pochowany w Królewskiej Nekropoli w Dra Abu al Naga. W czasach rabunków królewskich nekropolii za Ramzesa IX, mumia władcy została przeniesiona do skrytki DB-320 w Deir el-Bahari. Faraon został zamordowany lub co bardziej prawdopodobne, zginął w walce na co mogą wskazywać ślady ran na jego głowie. W 1886 roku Gaston Maspero, podczas badania mumii stwierdził, że co najmniej cztery rany na głowie mogły być śmiertelne. Ciało króla zostało zabalsamowane pospiesznie (prawdopodobnie w miejscu śmierci), po czym przewiezione na miejsce wiecznego spoczynku w Tebach Zachodnich, w Dra Abu al-Naga. Mumie króla odnaleziono w skrytce DB-320 w Deir el-Bahari.
  Teby Zachodnie (miasto umarłych) – obszar na lewym brzegu Nilu, ciągnący się od jego brzegów, poprzez Gurna, gdzie znajduje się Świątynia Milionów Lat Seti I, rozciągający się na północnym zachodzie przez Deir el-Bahari do Doliny Królów, na południowym zachodzie do Doliny Królowych oraz na południu do Medinet Habu i Świątyni Milionów Lat Amenhotepa III, z której jedyną pozostałością są Kolosy Memnona i Ramesseum w centrum.
  Nodżmet (także Nedżemet, egip. Słodka) - królowa egipska, żona króla-arcykapłana Herhora, który władał Górnym Egiptem pod koniec XX dynastii.
  Ahmes-Nefertari, Ahmose-Nefertari – królowa egipska, córka Sekenenre Tao II i królowej Ahhotep I, Wielka Małżonka Królewska (egip. Hemet Nesu Ueret) - siostra-żona Ahmose. Jako pierwsza nosiła tytuły:Córki Króla i Siostry Króla. Uważana za jedną z najważniejszych postaci rodziny królewskiej początków XVIII dynastii, która odegrała znaczącą rolę w procesie zjednoczenia Obu Krajów oraz wypędzenia z Egiptu Hyksosów. Po śmierci swego męża objęła regencję w imieniu swego małoletniego syna Amenhotepa I.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.