• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skrypt naukowy

  Przeczytaj także...
  Podręcznik akademicki - możliwie aktualna synteza wiedzy z danej dziedziny nauki, potrzebna i użyteczna zarówno ze względu na pracę naukową jak i na pracę dydaktyczną. Służy do nauczania w szkołach wyższych.Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.
  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Skrypt naukowy – rodzaj podręcznika, zbiór wykładów lub tymczasowa naukowa synteza z prowadzonego wykładu lub uzupełnienia danych wykładów (ćwiczeń), na bieżąco każdego roku akademickiego aktualizowane zgodnie z wiedzą empiryczną w danym przedmiocie od wydanych podręczników. Stopniowo mogą przekształcić się w podręczniki akademickie gdy zostanie zrecenzowany i zatwierdzony przez radę wydziału uczelni wyższej.

  Dziedzina nauki to trwale ukształtowana i wyodrębniona grupa dyscyplin naukowych, w ramach której nadawane są stopnie i tytuły naukowe.Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.

  Są zazwyczaj pisane przez osoby prowadzące wykłady (ćwiczenia) z danej dziedziny. Długoletnie prowadzenie wykładów owocuje wpierw skryptem, a następnie podręcznikiem akademickim.

  Stanowią, podobnie jak podręczniki akademickie, najbardziej syntetyczne źródło wiedzy naukowej dla studenta. Są punktem wyjścia do dalszych lektur i studiów w danej dziedzinie naukowej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Artur S. Reber (2000) Słownik Psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s.680.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.724 sek.