• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skolwin  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Rybi Ostrów (także Wyspa Wejściowa, do 1945 niem. Goldfischwerder) – mała wyspa odrzańska w Dolinie Dolnej Odry, już poza granicami administracyjnymi miasta Police. Wysepka otoczona jest wodami Odry i jej lewego ramienia Wietliną.

  Skolwin (do 1939 niem. Scholwin, w latach 19391945 niem. Odermünde) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, położone w rejonie Północ. Graniczy od północy z Policami, od zachodu z gminą Police, od południa z osiedlem Stołczyn.

  Według danych z 4 maja 2010, w osiedlu na pobyt stały zameldowanych było 3328 osób.

  Papier książkowy to papier stosowany do druku wkładów książkowych. W Polsce do papierów książkowych zalicza się papiery do druku offsetowego arkuszowego i zwojowego, coldsetowego, ponieważ te techniki druku dominują w Polsce w produkcji książki.Fabryka Papieru "Szczecin-Skolwin" – papiernia w Skolwinie, w północnej dzielnicy Szczecina, wytwarzająca papier od 1911 do końca 2007.

  Położenie i historia[ | edytuj kod]

  Kościół Chrystusa Króla
  Szczecin ul Inwalidzka kosciol.jpg
  Szczecin ul Inwalidzka kosciol wnetrze.jpg

  Wschodnia część Skolwina położona jest nad Odrą i poprzez Iński Nurt oraz wyspy: Dębinę, Żurawią i Kaczą ma dostęp do jeziora Dąbie oraz do gminy Goleniów.

  Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

  W skład osiedla Skolwin wchodzą: Skolwin (właściwa część osiedla, dawna wieś), osiedle Skoki, oraz południowa część osiedla Mścięcino (które jest podzielone granicą między miastem Szczecin i miastem Police). Jeszcze do końca 2007 roku znaczna liczba mieszkańców dzielnicy Skolwin była zatrudniona w miejscowej papierni, do czasu jej likwidacji przez duńskiego inwestora Norhavena.

  Pomnik – w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego.Skolwiński Ostrów (do 1945 niem. Klein Oder-Bruch) – wyspa odrzańska w Dolinie Dolnej Odry otoczona odnogami Odry: Cieśnicą, Kanałem Skolwińskim, Wietliną i Domiążą. Południowa część wyspy znajduje się w Szczecinie w granicach osiedla Skolwin, część północna - w Policach. Powierzchnia wyspy jest równa około 1,6 km².

  Od strony rzeki Odry znajduje się przystań dla łodzi, jest także nabrzeże portowe, wciąż słabo zagospodarowane, należące niegdyś do papierni.

  W Mścięcinie na obecnej ul. Ofiar Stutthofu w czasie II wojny światowej istniał męski i żeński obóz pracy przy niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej w Policach. Przy ulicy Ofiar Stutthofu i ul. Przęsocińskiej znajdują się dwa pomniki.

  W 2005 roku osiedle Skolwin doczekało się monografii w serii czas przestrzeń tożsamość – autorzy książki prof. Radosław Gaziński i dr Piotr Fiuk.

  Enklawa Policka – potoczna nazwa obszaru utworzonego przez wojska radzieckie i poddanego ich zarządowi, na terenie dzisiejszej gminy i miasta Police oraz północnej części miasta Szczecin w obecnych granicach.Dzik euroazjatycki, dzik (Sus scrofa) – gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych (Suidae). Sus scrofa jest jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej.

  Skolwin to historyczna wieś z kościołem. W czasie II wojny światowej Skolwin stanowił część Wielkiego miasta Szczecina. W latach 1945–1946 znajdował się w granicach Enklawy Polickiej. 8 lipca 1946 Skolwin stał się administracyjną częścią Szczecina. Polska nazwa Skolwin wprowadzona została oficjalnie na mocy rozporządzenia ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku, wcześniej przez pierwsze powojenne miesiące używano tymczasowej nazwy Żółwino, bądź dosłownego tłumaczenia nazwy niemieckiej: Ujście Odrzańskie.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.

  W 2008 roku została zlikwidowana iglica na wieży w Skolwinie z powodu złego stanu technicznego. W 2010 roku postawiono nową iglicę.

  Tablica pamiątkowa poświęcona gen. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi przy kościele w Skolwinie.

  Po II wojnie światowej (do 1964 roku) w Skolwinie mieszkał, prowadził gospodarstwo rolne i pełnił funkcję sołtysa generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.

  Fabryka Papieru „Szczecin-Skolwin”[ | edytuj kod]

  Papiernia Skolwin.

  W latach 1886–1914 wybudowano Zakłady Celulozowo-Papiernicze (Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke Scholwin bei Stettin) później zwane Fabryka Papieru „Szczecin-Skolwin”. Papiernia produkowała papier i celulozę od 1911 r. Po 1945 roku Rosjanie zdemontowali i wywieźli maszyny papiernicze, jednak w latach 50. przywrócono infrastrukturę produkcyjną.

  Ścier drzewny (miazga drzewna) - masa włóknista otrzymywana poprzez rozwłóknianie drewna, półprodukt do produkcji papieru. Otrzymywany jest z tzw. papierówki, drewna uzyskiwanego specjalnie na użytek przemysłu papierniczego. Włókno drzewne uzyskuje się poprzez proces rozwłókniania mechanicznego lub chemicznego. Do produkcji ścieru wykorzystuje się rozmaite gatunki drzew, w strefie klimatu umiarkowanego np. sosny, świerki i jodły; w klimacie cieplejszym - eukaliptusy. W Polsce wykorzystywane jest głównie drewno sosnowe i świerkowe.. Drewno świerkowe i jodłowe jest mniej korzystne jako surowiec dla masy włóknistej ze względu na zawartość specyficznych komórek żywicznych, wyższe koszty upraw i obróbkiSzczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z o.o. (skrót SPPK) - przedsiębiorstwo zajmujące się prowadzeniem przewozów autobusowych (głównie w komunikacji miejskiej) w gminie Police oraz Szczecinie z siedzibą w Policach przy ul. Fabrycznej 21.

  W latach PRL-u Papiernia „Skolwin” była jednym z największych producentów papieru w Polsce. Jeszcze w latach 80. produkcja odbywała się na pięciu maszynach papierniczych, wytwarzających różne rodzaje papieru (gazetowy, śniadaniowy, tekturowy, toaletowy). Produkowano też „wytłoczki” (kartonowe opakowania do jajek). W końcowym okresie swojej działalności (po modernizacji przez duńskiego wytwórcę książek Norhavena ostatniej pozostałej maszyny papierniczej MP 1, produkowano papier gazetowy (45 g/m), oraz papier książkowy (52-65 g/m), w ilości 180 ton/ dobę. Produkcja odbywała się na tej jednej maszynie (MP 1) w oparciu o ścier drzewny, celulozę, i w pewnym stopniu o makulaturę.

  Szczecin Skolwin to stacja kolejowa położona przy ul. Stołczyńskiej w południowej części dzielnicy Skolwin, w pobliżu skrzyżowania z ul. Celulozową i ul. Orną. W pobliżu znajduje się nastawnia "SO". Ze Skolwina prowadzi bocznica do Papierni Skolwin. Obecnie budynek dworca jest remontowany. Najbliższe przystanki ZDiTM to "Skolwin Dworzec" i "Orna-Celulozowa".Autobusy miejskie w Szczecinie - szczecińska sieć autobusowa obejmuje 67 linii (w tym 2 tymczasowe) na obszarze miasta Szczecina, miasta i gminy Police oraz częściowo gmin: Kołbaskowo i Dobra. Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie obsługą linii dziennych zajmują się 3 spółki: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” (SPAK), Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” (SPAD) i Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK). Linie nocne oprócz powyższych obsługuje także PKS Szczecin. Obecnie autobusy stacjonują w czterech zajezdniach - każda spółka ma własną.

  Zima 2005 w Papierni „Skolwin" – awaria zakładowej kotłowni[ | edytuj kod]

  Koksowniki rozpalane przez pracowników papierni w czasie mrozów.

  Awarie niedoinwestowanej kotłowni były uciążliwe nie tylko dla skolwińskiej papierni, ale i dla mieszkańców osiedli Skolwina, pozbawianych ogrzewania w czasie mrozów. Rozpalanie przez pracowników papierni koksowników w walce z mrozami zagrażającymi urządzeniom fabryki, będącej już własnością duńskiego inwestora Norhavena.

  Północ – dzielnica obejmująca północną część miasta Szczecina, która grupuje 7 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 53 778 osób.Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.

  Likwidacja Papierni „Skolwin”[ | edytuj kod]

  Duński inwestor (zakładając produkcję papieru dla swoich drukarni we własnym zakresie i chcąc uniezależnić się od importu drogiego papieru książkowego z Finlandii) zmodernizował w „Skolwinie” tylko maszynę papierniczą MP 1, dostosowując ją do produkcji papieru książkowego. Jednak energochłonna infrastruktura zakładu przerosła już jego możliwości. Zbyt duża (jak dla jednej maszyny) niedoinwestowana, awaryjna i pochłaniająca dużą ilość węgla kotłownia nie zapewniała stabilnego wytwarzania pary wodnej, koniecznej w procesie suszenia papieru. Wyeksploatowane i przestarzałe urządzenia do wytwarzania ścieru drzewnego pochłaniały za dużo energii elektrycznej, zaś „nowy” system przetwarzania makulatury okazał się wysoko-awaryjny i nie zapewniał jej dostaw jako surowca dla produkcji papieru o wymaganych parametrach jakości i w wystarczającej ilości. Remontów wymagały też dachy budynków fabryki. Zaległości inwestycyjne poprzednich dekad, wysokie koszty produkcji, w połączeniu z rosnąca konkurencją na rynku papieru (jakość, cena), oraz niekorzystna koniunktura eksportowa doprowadziły do likwidacji zakładu w grudniu 2007 roku. W roku 2015 r. w obiektach fabryki nastąpiło ponowne uruchomienie produkcji papieru przez spółkę APIS.

  Iński Nurt – kanał wodny w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachodniopomorskim, łączący Odrę z jeziorem Dąbie, o długości 0,8 km.Makulatura – niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Trzebież (do 1945 niem. Ziegenort) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police. Należy do aglomeracji szczecińskiej.
  Wielkie Miasto Szczecin (niem. Großstadt Stettin) – historyczna nazwa obszaru utworzonego uchwałą rządu Rzeszy Niemieckiej 15 października 1939 r., w którego skład weszło 31 gmin powiatu Randow (Landkreis Randow), kilka gmin z powiatów Gryfino (Landkreis Greifenhagen) i Nowogard (Landkreis Naugard) oraz miasta: Police (Pölitz) i Dąbie (Altdamm). Obszar miasta powiększył się niemal 6-krotnie z 81 km² do 461 km².
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica" (w skrócie SPAK lub SPA Klonowica) – samodzielna spółka prawa handlowego będąca w całości własnością gminy Miasto Szczecin. Jest jedną z trzech zajezdni autobusowych obsługujących komunikację miejską. Siedziba spółki mieści się w dzielnicy Zachód na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica przy ulicy Klonowica 5 i choć adres ten dzieli razem z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego i spółką Tramwaje Szczecińske - swoją siedzibę ma w osobnym budynku.
  Papier gazetowy – rodzaj papieru przeznaczonego do druku typograficznego jednobarwnych gazet, paragonów, biletów i innych druków jednorazowych, na których nie pisze się atramentem. Jest to najtańszy rodzaj papieru. Produkowany jest w gramaturze 50 g/m² w klasie VIII lub X, o powierzchni maszynowo gładkiej. Masa celulozowa i ścier są niebielone, papier zaklejany w masie. Samozrywalność w kierunku podłużnym nie niższa niż 2750 m. Papier gazetowy na ogół jest barwy białej, bywa też barwiony.
  Linia kolejowa nr 406 jest to linia kolejowa łącząca Szczecin Główny z Trzebieżą przez Police. Całkowicie położona w województwie zachodniopomorskim i na obszarze Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Szczecinie. Obecnie obsługuje tylko ruch towarowy.
  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.