• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skolwin  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Rybi Ostrów (także Wyspa Wejściowa, do 1945 niem. Goldfischwerder) – mała wyspa odrzańska w Dolinie Dolnej Odry, już poza granicami administracyjnymi miasta Police. Wysepka otoczona jest wodami Odry i jej lewego ramienia Wietliną.

  Skolwin (do 1939 niem. Scholwin, w latach 19391945 niem. Odermünde) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, położone w rejonie Północ. Graniczy od północy z Policami, od zachodu z gminą Police, od południa z osiedlem Stołczyn.

  Według danych z 4 maja 2010, w osiedlu na pobyt stały zameldowanych było 3328 osób.

  Papier książkowy to papier stosowany do druku wkładów książkowych. W Polsce do papierów książkowych zalicza się papiery do druku offsetowego arkuszowego i zwojowego, coldsetowego, ponieważ te techniki druku dominują w Polsce w produkcji książki.Fabryka Papieru "Szczecin-Skolwin" – papiernia w Skolwinie, w północnej dzielnicy Szczecina, wytwarzająca papier od 1911 do końca 2007.

  Położenie i historia[ | edytuj kod]

  Kościół Chrystusa Króla
  Szczecin ul Inwalidzka kosciol.jpg
  Szczecin ul Inwalidzka kosciol wnetrze.jpg

  Wschodnia część Skolwina położona jest nad Odrą i poprzez Iński Nurt oraz wyspy: Dębinę, Żurawią i Kaczą ma dostęp do jeziora Dąbie oraz do gminy Goleniów.

  Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.Podstawową jednostką pomocniczą Szczecina jest osiedle, choć mogą być tworzone inne jednostki jak dzielnice. Miasto jest podzielone na 37 osiedli administracyjnych. Ponadto Szczecin jest podzielony na 4 dzielnice: Północ, Prawobrzeże, Śródmieście, Zachód. Dzielnice nie spełniają funkcji samorządowych, lecz grupują osiedla i są wykorzystywane przez Urząd Miasta Szczecin na potrzeby organizacji pracy, gospodarki przestrzenią i zarządzania miastem. Dla przykładu dzielnice pełnią funkcje jednostek urbanistycznych w oparciu o które pracują 4 zespoły urbanistyczne w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta. Główną funkcję samorządową spełniają osiedla, posiadające organy uchwałodawcze i wykonawcze.

  W skład osiedla Skolwin wchodzą: Skolwin (właściwa część osiedla, dawna wieś), osiedle Skoki, oraz południowa część osiedla Mścięcino (które jest podzielone granicą między miastem Szczecin i miastem Police). Jeszcze do końca 2007 roku znaczna liczba mieszkańców dzielnicy Skolwin była zatrudniona w miejscowej papierni, do czasu jej likwidacji przez duńskiego inwestora Norhavena.

  Pomnik – w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego.Skolwiński Ostrów (do 1945 niem. Klein Oder-Bruch) – wyspa odrzańska w Dolinie Dolnej Odry otoczona odnogami Odry: Cieśnicą, Kanałem Skolwińskim, Wietliną i Domiążą. Południowa część wyspy znajduje się w Szczecinie w granicach osiedla Skolwin, część północna - w Policach. Powierzchnia wyspy jest równa około 1,6 km².

  Od strony rzeki Odry znajduje się przystań dla łodzi, jest także nabrzeże portowe, wciąż słabo zagospodarowane, należące niegdyś do papierni.

  W Mścięcinie na obecnej ul. Ofiar Stutthofu w czasie II wojny światowej istniał męski i żeński obóz pracy przy niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej w Policach. Przy ulicy Ofiar Stutthofu i ul. Przęsocińskiej znajdują się dwa pomniki.

  W 2005 roku osiedle Skolwin doczekało się monografii w serii czas przestrzeń tożsamość – autorzy książki prof. Radosław Gaziński i dr Piotr Fiuk.

  Enklawa Policka – potoczna nazwa obszaru utworzonego przez wojska radzieckie i poddanego ich zarządowi, na terenie dzisiejszej gminy i miasta Police oraz północnej części miasta Szczecin w obecnych granicach.Dzik euroazjatycki, dzik (Sus scrofa) – gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych (Suidae). Sus scrofa jest jedynym przedstawicielem dziko żyjących świniowatych w Europie. Jest przodkiem świni domowej.

  Skolwin to historyczna wieś z kościołem. W czasie II wojny światowej Skolwin stanowił część Wielkiego miasta Szczecina. W latach 1945–1946 znajdował się w granicach Enklawy Polickiej. 8 lipca 1946 Skolwin stał się administracyjną częścią Szczecina. Polska nazwa Skolwin wprowadzona została oficjalnie na mocy rozporządzenia ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 roku, wcześniej przez pierwsze powojenne miesiące używano tymczasowej nazwy Żółwino, bądź dosłownego tłumaczenia nazwy niemieckiej: Ujście Odrzańskie.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.

  W 2008 roku została zlikwidowana iglica na wieży w Skolwinie z powodu złego stanu technicznego. W 2010 roku postawiono nową iglicę.

  Tablica pamiątkowa poświęcona gen. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi przy kościele w Skolwinie.

  Po II wojnie światowej (do 1964 roku) w Skolwinie mieszkał, prowadził gospodarstwo rolne i pełnił funkcję sołtysa generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz.

  Fabryka Papieru „Szczecin-Skolwin”[ | edytuj kod]

  Papiernia Skolwin.

  W latach 1886–1914 wybudowano Zakłady Celulozowo-Papiernicze (Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke Scholwin bei Stettin) później zwane Fabryka Papieru „Szczecin-Skolwin”. Papiernia produkowała papier i celulozę od 1911 r. Po 1945 roku Rosjanie zdemontowali i wywieźli maszyny papiernicze, jednak w latach 50. przywrócono infrastrukturę produkcyjną.

  Ścier drzewny (miazga drzewna) - masa włóknista otrzymywana poprzez rozwłóknianie drewna, półprodukt do produkcji papieru. Otrzymywany jest z tzw. papierówki, drewna uzyskiwanego specjalnie na użytek przemysłu papierniczego. Włókno drzewne uzyskuje się poprzez proces rozwłókniania mechanicznego lub chemicznego. Do produkcji ścieru wykorzystuje się rozmaite gatunki drzew, w strefie klimatu umiarkowanego np. sosny, świerki i jodły; w klimacie cieplejszym - eukaliptusy. W Polsce wykorzystywane jest głównie drewno sosnowe i świerkowe.. Drewno świerkowe i jodłowe jest mniej korzystne jako surowiec dla masy włóknistej ze względu na zawartość specyficznych komórek żywicznych, wyższe koszty upraw i obróbkiSzczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z o.o. (skrót SPPK) - przedsiębiorstwo zajmujące się prowadzeniem przewozów autobusowych (głównie w komunikacji miejskiej) w gminie Police oraz Szczecinie z siedzibą w Policach przy ul. Fabrycznej 21.

  W latach PRL-u Papiernia „Skolwin” była jednym z największych producentów papieru w Polsce. Jeszcze w latach 80. produkcja odbywała się na pięciu maszynach papierniczych, wytwarzających różne rodzaje papieru (gazetowy, śniadaniowy, tekturowy, toaletowy). Produkowano też „wytłoczki” (kartonowe opakowania do jajek). W końcowym okresie swojej działalności (po modernizacji przez duńskiego wytwórcę książek Norhavena ostatniej pozostałej maszyny papierniczej MP 1, produkowano papier gazetowy (45 g/m), oraz papier książkowy (52-65 g/m), w ilości 180 ton/ dobę. Produkcja odbywała się na tej jednej maszynie (MP 1) w oparciu o ścier drzewny, celulozę, i w pewnym stopniu o makulaturę.

  Szczecin Skolwin to stacja kolejowa położona przy ul. Stołczyńskiej w południowej części dzielnicy Skolwin, w pobliżu skrzyżowania z ul. Celulozową i ul. Orną. W pobliżu znajduje się nastawnia "SO". Ze Skolwina prowadzi bocznica do Papierni Skolwin. Obecnie budynek dworca jest remontowany. Najbliższe przystanki ZDiTM to "Skolwin Dworzec" i "Orna-Celulozowa".Autobusy miejskie w Szczecinie - szczecińska sieć autobusowa obejmuje 67 linii (w tym 2 tymczasowe) na obszarze miasta Szczecina, miasta i gminy Police oraz częściowo gmin: Kołbaskowo i Dobra. Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie obsługą linii dziennych zajmują się 3 spółki: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” (SPAK), Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” (SPAD) i Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK). Linie nocne oprócz powyższych obsługuje także PKS Szczecin. Obecnie autobusy stacjonują w czterech zajezdniach - każda spółka ma własną.

  Likwidacja Papierni „Skolwin”[ | edytuj kod]

  Duński inwestor (zakładając produkcję papieru dla swoich drukarni we własnym zakresie i chcąc uniezależnić się od importu drogiego papieru książkowego z Finlandii) zmodernizował w „Skolwinie” tylko maszynę papierniczą MP 1, dostosowując ją do produkcji papieru książkowego. Jednak energochłonna infrastruktura zakładu przerosła już jego możliwości. Zbyt duża (jak dla jednej maszyny) niedoinwestowana, awaryjna i pochłaniająca dużą ilość węgla kotłownia nie zapewniała stabilnego wytwarzania pary wodnej, koniecznej w procesie suszenia papieru. Wyeksploatowane i przestarzałe urządzenia do wytwarzania ścieru drzewnego pochłaniały za dużo energii elektrycznej, zaś „nowy” system przetwarzania makulatury okazał się wysoko-awaryjny i nie zapewniał jej dostaw jako surowca dla produkcji papieru o wymaganych parametrach jakości i w wystarczającej ilości. Remontów wymagały też dachy budynków fabryki. Zaległości inwestycyjne poprzednich dekad, wysokie koszty produkcji, w połączeniu z rosnąca konkurencją na rynku papieru (jakość, cena), oraz niekorzystna koniunktura eksportowa doprowadziły do likwidacji zakładu w grudniu 2007 roku. W roku 2015 r. w obiektach fabryki nastąpiło ponowne uruchomienie produkcji papieru przez spółkę APIS.

  Północ – dzielnica obejmująca północną część miasta Szczecina, która grupuje 7 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 53 778 osób.Police (do 1945 niem. Pölitz) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu polickiego i gminy miejsko-wiejskiej Police, miasto satelickie Szczecina, położone nad Łarpią i Odrą-Domiążą na Równinie Wkrzańskiej. Port morski na lewym brzegu ujściowego odcinka Odry. Police otacza Puszcza Wkrzańska.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Iński Nurt – kanał wodny w Dolinie Dolnej Odry, w woj. zachodniopomorskim, łączący Odrę z jeziorem Dąbie, o długości 0,8 km.
  Makulatura – niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru.
  Trzebież (do 1945 niem. Ziegenort) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police. Należy do aglomeracji szczecińskiej.
  Wielkie Miasto Szczecin (niem. Großstadt Stettin) – historyczna nazwa obszaru utworzonego uchwałą rządu Rzeszy Niemieckiej 15 października 1939 r., w którego skład weszło 31 gmin powiatu Randow (Landkreis Randow), kilka gmin z powiatów Gryfino (Landkreis Greifenhagen) i Nowogard (Landkreis Naugard) oraz miasta: Police (Pölitz) i Dąbie (Altdamm). Obszar miasta powiększył się niemal 6-krotnie z 81 km² do 461 km².
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica" (w skrócie SPAK lub SPA Klonowica) – samodzielna spółka prawa handlowego będąca w całości własnością gminy Miasto Szczecin. Jest jedną z trzech zajezdni autobusowych obsługujących komunikację miejską. Siedziba spółki mieści się w dzielnicy Zachód na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica przy ulicy Klonowica 5 i choć adres ten dzieli razem z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego i spółką Tramwaje Szczecińske - swoją siedzibę ma w osobnym budynku.
  Papier gazetowy – rodzaj papieru przeznaczonego do druku typograficznego jednobarwnych gazet, paragonów, biletów i innych druków jednorazowych, na których nie pisze się atramentem. Jest to najtańszy rodzaj papieru. Produkowany jest w gramaturze 50 g/m² w klasie VIII lub X, o powierzchni maszynowo gładkiej. Masa celulozowa i ścier są niebielone, papier zaklejany w masie. Samozrywalność w kierunku podłużnym nie niższa niż 2750 m. Papier gazetowy na ogół jest barwy białej, bywa też barwiony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.