• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skok tandemowy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Spadochron szybujący – spadochron, którego własności aerodynamiczne są wynikiem wytwarzania przez czaszę spadochronu siły nośnej. Zwany także "latającym skrzydłem", spadochronem "tunelowym" lub po prostu "skrzydłem". Zrewolucjonizował spadochroniarstwo dzięki swoim unikalnym, w stosunku do spadochronów okrągłych, właściwościom lotnym. Spadochron taki działa jak każde inne skrzydło: samolotu, szybowca, czy ptaka. Potrafi, dzięki swojej budowie, wytwarzać siłę nośną, która unosi go w powietrzu, w odróżnieniu od spadochronu z okrągłą czaszą, który wykorzystuje opór powietrza.Tandem - specjalny spadochron przygotowany i przeznaczony do skoków spadochronowych dla dwóch osób. Skoki tandemowe mogą wykonywać jedynie specjalnie do tego wyszkoleni instruktorzy. W roli "pasażera" natomiast może występować każda chętna osoba, bez konieczności odbycia żadnych badań czy więcej niż kilkuminutowego szkolenia.

  Skok tandemowy (skok w tandemie) – skok ze spadochronem pasażera (najczęściej osoby, która nie ma żadnego doświadczenia w spadochroniarstwie) razem z instruktorem (tzw. tandempilotem), z którym jest połączona specjalną uprzężą.

  Skok tandemowy z An-2 (lipiec 2013)

  Czym jest skok w tandemie[ | edytuj kod]

  Skok tandemowy to skok zapoznawczy, do którego nie są wymagane badania lekarskie ani kurs teoretyczny oraz pasażer tandemu nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków spadochronowych. Przed skokiem pasażer przechodzi jedynie 10-15 minutowe przeszkolenie m.in. pasażer zostaje poinformowany przez instruktora o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia pomocy podczas wykonywania skoku. Ponadto pasażer w szczególności zostaje zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych producentów spadochronów, umieszczonymi na czaszy lub w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.

  Padaczka (inaczej epilepsja, historycznie kaduk), w klasycznym języku greckim: ἐπιληψία (epilēpsía) – choroba o złożonej, różnej etiologii, cechująca się pojawianiem napadów padaczkowych. Napad padaczkowy zaś jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych. Biochemicznymi przyczynami pojawiania się tych wyładowań mogą być:Kilometr na godzinę – powszechnie stosowana jednostka szybkości lub wartości prędkości, oznaczana km/h. W języku angielskim używane są również oznaczenia kph oraz kmph (przez analogię do mph). Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra.

  Skoki tandemowe wykonuje się z wysokości 3000-4000 m, co daje możliwość wykonania około 35-45 sekund swobodnego spadania z prędkością bliską 200 km/h; często w towarzystwie skoczka-kamerzysty, który nagrywa pierwszy w życiu skok pasażera. Sprzęt spadochronowy używany do skoków tandemowych to spadochron główny i zapasowy (stworzone specjalnie na potrzeby takich skoków) oraz automat spadochronowy.

  AAD (ang. Automatic Activation Device) - urządzenie, które otwiera spadochron zapasowy w przypadku nieotwarcia przez skoczka spadochronu głównego. Pierwszy AAD - CYPRES (ang. CYbernetic Parachute RElease System) - został wypuszczony na rynek w 1991 roku.Wrodzona łamliwość kości (samoistna łamliwość kości, kostnienie niezupełne, łac. osteogenesis imperfecta, ang. osteogenesis imperfecta, OI) – grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, polegających na zaburzeniach w prawidłowej budowie kolagenu (głównego składnika tkanki łącznej). Choroby te objawiają się nadmierną kruchością kości.

  Lądowania podczas skoków tandemowych są miękkie i nie jest potrzebna do nich wysoka sprawność fizyczna. Skok w tandemie mogą wykonać nawet dzieci i osoby niepełnosprawne. Najstarsza osoba, która skoczyła w tandemie w Polsce miała 82 lata. Przeciwwskazaniem do skoku są tylko niestabilność kręgosłupa, wrodzona łamliwość kości, ostra niewydolność układu krwionośnego i oddechowego oraz epilepsja.

  AFF - (ang. Accelerated FreeFall - przyspieszona nauka swobodnego spadania) - metoda szkolenia spadochronowego mająca na celu stosunkowo szybkie przygotowanie ucznia-skoczka do wykonywania samodzielnych skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu.Kręgosłup (łac. Columna vertebralis) – część układu kostnego, stanowiąca jego główną oś i podporę. Kręgosłup u zwierząt nieposiadających ogona, w tym człowieka, zbudowany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  An-2 (ros. Ан-2) (oznaczenie NATO Colt) – samolot wielozadaniowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.