• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sklepienie wachlarzowe

  Przeczytaj także...
  Półkolumna - element architektoniczny - kolumna uwięzła. Kolumna, która wystaje z lica muru połową grubości (w porządkach klasycznych dokładnie 2/3 grubości). Forma półkolumny (kapitel, trzon, baza) jest kształtowana zgodnie ze stylem epoki. W narożniku umieszczana bywa w różny sposób: jedna półkolumna na dwusiecznej narożnika, po jednym elemencie na każdej z dwóch ścian lub kształtowano filar. Półkolumny, w porównaniu z pilastrami są elementem bardziej wystającym ze ściany.Bath and North East Somerset - unitary authority w hrabstwie Somerset w Anglii z centrum w Bath. Jednostka została stworzona 1 czerwca 1996 roku na skutek zlikwidowania hrabstwa Avon.
  Służka – pionowy element o małym przekroju dostawiony do ściany lub filaru stosowany w budownictwie kościelnym w okresie od XI do XV wieku (w architekturze romańskiej i gotyckiej), pełniący statyczną funkcję przenoszenia, za pośrednictwem żeber, ciężaru sklepienia krzyżowo-żebrowego na podłoże (fundament).
  Sklepienie wachlarzowe – opactwo Bath w Anglii

  Sklepienie wachlarzowe zbudowane jest na żebrach promieniście rozchodzących się z przyściennych punktów podparcia (takich jak np. wspornik, półkolumna,służka) . Stosowane najczęściej w okresie późnego gotyku angielskiego – tzw. stylu perpendykularnego czyli pionowego, który zdominował architekturę angielską w XV wieku.

  Wspornik – element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą. Jego zadaniem jest podtrzymanie elementu wystającego przed lico ściany (np. żebra sklepienia, posąg itp.) wewnątrz lub na zewnątrz budynku (balkon, wykusz, pomost).Perpendicular Style – późna faza gotyku angielskiego, według klasyfikacji Thomasa Rickmana. Porównaj z Early English (wczesny gotyk) i Decorated Style (dojrzały gotyk).

  Zobacz też[]

 • Sklepienie palmowe
 • Przypisy

  1. Sztuka świata. Słownik terminów L-Ż. tom 18. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013, s. 230. ISBN 978-83-213-4727-1.
  Palmowe sklepienie – sklepienie zbudowane na łękach promieniście rozchodzących się z punktów podparcia – jednej lub kilku kolumn wewnątrz pomieszczenia. Sklepienie stosowane najczęściej w okresie późnego gotyku angielskiego (tzw. stylu pionowego).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.