• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skierowanie - medycyna

  Przeczytaj także...
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.Ginekologia – dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Najczęstsze problemy, jakimi zajmują się ginekolodzy, to: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność, nowotwory narządów rodnych. Ściśle związana z położnictwem.
  Położna – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, potwierdzone dyplomem, do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia.

  Skierowanie - z reguły pisemna dyspozycja lekarska (lub innego, uprawnionego na mocy ustawy, pracownika medycznego), często w sformalizowanej formie:

 • zlecająca wykonanie badania diagnostycznego,
 • zlecająca konsultację u lekarza specjalisty,
 • kierująca pacjenta na leczenie w poradni specjalistycznej,
 • kierująca pacjenta na leczenie szpitalne,
 • kierująca pacjenta na leczenie sanatoryjne,
 • kierująca pacjenta na leczenie rehabilitacyjne.
 • Skierowania w Polsce[ | edytuj kod]

  W ramach opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych (opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia) z reguły odbycie konsultacji specjalistycznych wymaga od pacjentów wcześniejszego uzyskania skierowania. Z tego obowiązku zwolnione są osoby odbywające wizyty w poradniach:

  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.Wenerologia (łac. Veneris, Venus – rzymska bogini miłości i gr. logos – nauka, słowo) – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową (np. kiła, rzeżączka, świerzb, AIDS itp.). Jest związana z dermatologią.
 • ginekologiczno-położniczej,
 • onkologicznej,
 • psychiatrycznej,
 • stomatologicznej,
 • wenerologicznej.
 • Dodatkowo skierowania nie są wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • kombatantów, inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • niewidomych cywilnych ofiar działań wojennych,
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników oraz weteranów – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania obowiązków poza granicami państwa,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • odbywających badania w związku z dawstwem narządów,
 • wymagających udzielenia nagłej pomocy.
 • Skierowanie lekarskie ważne jest bezterminowo lub do momentu ustania przyczyny wystawienia skierowania. Wyjątek stanowią skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne (skierowanie musi być zarejestrowane w poradni fizjoterapeutycznej w ciągu 30 dni od daty wystawienia), skierowania do szpitala psychiatrycznego (ważne przez 14 dni) i skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji po 18 miesiącach.

  Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Położnictwo - dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Ściśle związana z ginekologią. W starożytności położnictwo opierało się wyłącznie na intuicji. Współczesne położnictwo oparte jest na podstawach naukowych rozpoczętych w XVI w. dzięki pracom, m.in. A. Parégo i jego ucznia J. Guillemea

  Istotne zmiany w funkcjonowaniu skierowań[ | edytuj kod]

 • Od 2015 roku nałożono na pacjentów obowiązek posiadania skierowania w celu odbycia konsultacji w poradniach dermatologicznych i okulistycznych.
 • Od 2021 roku planowana jest rezygnacja ze skierowań w formie papierowej. Obowiązywać będzie e-skierowanie, które jest dokumentem cyfrowym.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. w niektórych krajach, w tym w Polsce, w pewnych sytuacjach także inni pracownicy służby zdrowia mogą wystawiać skierowania - np. położna ma uprawnienia do prowadzenia fizjologicznej ciąży, w tym także do zlecania pewnych badań ciężarnej będącej pod jej opieką.
  2. Narodowy Fundusz Zdrowia, Informacje o świadczeniach / Dla Pacjenta / Narodowy Fundusz Zdrowia, www.nfz.gov.pl [dostęp 2020-08-08].
  3. ŚwiatPrzychodni.pl, Do jakiego specjalisty potrzebujesz skierowanie? [dostęp 2020-08-08].
  4. Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, e-skierowanie [dostęp 2020-08-08].
  Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna) lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobakteriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebiegu AIDS.Stomatologia, dentystyka (gr. stoma – usta + gr. logia – nauka; łac. dens – ząb) - dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Onkologia (z gr. όγκος = gruda, masa, nadęcie + λόγος = nauka) – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem.
  Ludzki wirus niedoboru odporności, ludzki wirus upośledzenia odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) – wirus z rodzaju lentiwirusów, z rodziny retrowirusów, wywołujący AIDS.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.