• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skawina - gmina

  Przeczytaj także...
  Borek Szlachecki – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze krajowej 44. We wsi znajduje się siedziba parafii Zwiastowania Pańskiego.Skawina – miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina. Miasto jest położone nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.
  Pozowice (dawniej Powozowice) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina.

  Skawinagmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Siedziba gminy to Skawina.

  Według danych z 31 grudnia 2012 r. gminę zamieszkiwało 41 999 osób.

  Jaśkowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze krajowej 44.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2012 gmina Skawina ma obszar 9984 ha, w tym:

 • pola uprawne: 51%
 • zieleń nieurządzona: 20%
 • zabudowa: 16%
 • lasy: 11%
 • Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Zelczyna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze 44.Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

  Pierwsza pod względem liczby mieszkańców gmina powiatu krakowskiego.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Skawina w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Skawina.png

  Religia[]

   Osobny artykuł: Religia w Skawinie.
 • Kościół rzymskokatolicki: 10 parafii
 • Świadkowie Jehowy: dwa zbory
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP: Zbór Syloe
 • Zabytki[]

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

 • Facimiech:
 • zespół dworski w Facimiechu
 • Jurczyce:
 • zespół dworski w Jurczycach
 • Korabniki:
 • zespół dworski w Korabnikach
 • Krzęcin:
 • kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie
 • Ochodza:
 • dwór w Ochodzy
 • Polanka Hallera:
 • zespół pałacowy w Polance Hallera
 • pałac w Polance Hallera
 • Radziszów:
 • kościół św. Wawrzyńca w Radziszowie
 • dwór w Radziszowie
 • Skawina:
 • kościół św. Szymona Judy w Skawinie
 • kościół Nawiedzenia NMP w Skawinie
 • synagoga Chewra Thilim w Skawinie
 • ratusz w Skawinie
 • zespół zabudowy dworca PKP w Skawinie
 • Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • park miejski w Skawinie
 • dom przy ul. Konopnickiej 2 w Skawinie
 • dom w Skawinie-Rynek 17
 • dom w Skawinie-Rynek 18
 • dom w Skawinie-Rynek 20
 • Wielkie Drogi:
 • park dworski w Wielkich Drogach
 • zabytkowa aleja w Wielkich Drogach
 • Wola Radziszowska:
 • kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Radziszowskiej
 • Pozostałe zabytki i miejsca pamięci[]

 • Zamek w Skawinie
 • Dwór w Borku Szlacheckim
 • Kultura[]

  Na terenie gminy działają:

  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
 • kapela ludowa z Radziszowa,
 • chór żeński „Cantica" w Woli Radziszowskiej,
 • teatr tańca „IKA" (Zespół Tańca Nowoczesnego),
 • orkiestra dęta „Sygnał" z Radziszowa,
 • orkiestra dęta z Krzęcina,
 • dziecięcy zespół regionalny z Jurczyc,
 • zespół wokalno-instrumentalny Amazing z Jaśkowic,
 • zespół wokalno-instrumentalny Spiders z Jaśkowic,
 • dziecięcy zespół tańca nowoczesnego z Rzozowa,
 • zespoły rockowe w Skawinie.
 • Sołectwa[]

 • Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi,
 • Wola Radziszowska, Zelczyna.

  Gmina Lanckorona – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.Radziszów (dawniej Radessow, Radeszew) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina.

  Sąsiednie gminy[]

  Brzeźnica, Czernichów, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Lanckorona, Liszki, Mogilany, Myślenice, Sułkowice

  Galeria[]

  Przypisy

  1. dane GUS
  2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skawina 2009
  3. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Skawina, w oparciu o dane GUS.
  4. Znajdź miejsce zebrań Świadków Jehowy. jw.org. [dostęp 2016-01-21].
  5. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo małopolskie. 31 marca 2016; 6 miesięcy temu.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Gmina Liszki – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Gmina położona jest bezpośrednio przy zachodniej granicy miasta Krakowa.
  Gmina Czernichów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Gmina Mogilany – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, położona wzdłuż drogi krajowej nr 7, będącej na tym odcinku fragmentem zakopianki. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Gmina Brzeźnica - gmina wiejska, położona na południe od rzeki Wisły, w odległości 35 km od Oświęcimia, 28 km od Krakowa i 25 km od Wadowic. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.
  Kościół w Radziszowie – kościół znajdujący się w Radziszowie, w gminie Skawina, w powiecie krakowskim. Zabytkowy orientowany, murowany, otynkowany kościół par. pw. św. Wawrzyńca z XV w. wraz z ogrodzeniem, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.