• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skarżysko-Kamienna  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.Żukowo (kaszb. Żukòwò, niem. Zuckau, łac. Sucovia) – miasto nad Radunią w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Zaliczane do aglomeracji gdańskiej.
  Transport[]
  Lokomotywa Pt47 na dworcu kolejowym w Skarżysku-Kamiennej
  Ulica 1 Maja w Skarżysku-Kamiennej

  Miasto jest węzłem komunikacyjnym – leży na przecięciu głównych szlaków drogowych oraz kolejowych z Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Rzeszowa.

  W 2011 oddano do użytku nowy odcinek S7 między Skarżyskiem Kamienną a Kielcami. W związku z organizacją w Polsce Euro 2012 planowany jest również remont torowiska pomiędzy Warszawą a Skarżyskiem. Intensywnie modernizowana jest infrastruktura dworca PKP w mieście. Budowany jest nowy dworzec dla autobusów dalekobieżnych oraz busów komunikacji regionalnej.

  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

  Transport kolejowy[]

  W mieście znajduje się jedna stacja kolejowa – Skarżysko-Kamienna, oraz dwa przystanki kolejowe – Skarżysko Milica (od 1 sierpnia 2009 linia nieczynna dla ruchu pasażerskiego) i Skarżysko Zachodnie; w granicach administracyjnych miasta jest także przystanek kolejowy miejscowości Skarżysko Kościelne. Skarżysko-Kamienna jest jednym z największych towarowych węzłów kolejowych w kraju, stanowiącym skrzyżowanie linii Warszawa ZachodniaKraków Główny oraz Łódź KaliskaDębica. W północno-wschodniej części miasta znajduje się duża stacja rozrządowa, jedna z kilku na sieci PKP. Skarżysko-Kamienna jest siedzibą zakładu przewozów towarowych oraz zakładu taboru spółki PKP Cargo. Od 2011 r. PKP Cargo notuje zyski, co nie miało miejsca w latach poprzednich.

  Bór – jedno z 22 osiedli Skarżyska-Kamiennej, usytuowane w południowo-zachodniej części miasta. Osiedle ma charakter rezydencjonalny; dominuje zabudowa jednorodzinna - wyjątek stanowią dwa bloki mieszkalne przy ul. Partyzantów.Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej – rzymskokatolicka parafia w Skarżysku-Kamiennej, należąca do dekanatu skarżyskiego w diecezji radomskiej.

  Transport drogowy[]

  Przez miasto przebiegają następujące trasy:

 • DK7-PL.svg Droga krajowa nr 7 (ŻukowoGdańskWarszawaRadomSkarżysko-KamiennaKielceKrakówChyżne)
 • DK42-PL.svg Droga krajowa nr 42 (KamiennaRadomskoSkarżysko-KamiennaStarachowiceRudnik).
 • S7-PL.svg Droga ekspresowa S7 (Polska)
 • W 2005 roku zakończono pierwszy etap budowy węzła drogowo-kolejowego, umożliwiającego bezkolizyjny przejazd DK7, uprzednio krzyżującą się z DK42 oraz linią kolejową do Tomaszowa Mazowieckiego. Drugi etap budowy został zakończony w 2007 roku.

  Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej – przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu transportu osobowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej oraz gmin ościennych: Bliżyn, Łączna, Mirzec, Skarżysko Kościelne oraz Suchedniów; wspólnie z MZK Starachowice prowadzi ponadto przewozy pasażerskie między obydwoma miastami na linii "A".Suchedniów – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Suchedniów. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego.

  W 2011 oddano do użytku odcinek S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa. Prace obejmowały przebudowę istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz budowę drugiej, nowej jezdni o długości 16,67 km o parametrach drogi ekspresowej wraz z budową nowych obiektów mostowych, wiaduktów drogowych na węzłach, kładek dla pieszych, przepustów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony ekologicznej, budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej (roboty wyburzeniowe, przebudowa gazociągu, linii energetycznych, instalacji telekomunikacyjnych i instalacji wodno – kanalizacyjnych). W latach następnych planowana jest budowa S7 na odcinku od Skarżyska – Kamiennej do granicy województwa mazowieckiego.

  Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Skarżysku-Kamiennej – rzymskokatolicka parafia w Skarżysku-Kamiennej, należąca do dekanatu skarżyskiego w diecezji radomskiej.MAN NL 2x2 – seria niskowejściowych autobusów miejskich tzw. drugiej generacji, produkowanych w latach 1991-2001 przez niemiecką firmę MAN.

  Publiczny transport zbiorowy[]

  MAN NL 202 Miejskiej Komunikacji Samochodowej na ulicach Skarżyska

  W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje Miejska Komunikacja Samochodowa, obsługująca 21 linii na terenie miasta oraz pobliskich miejscowości (w tym linię „A” do Starachowic, będącą wspólnym przedsięwzięciem komunikacyjnym obu miast). W szczytowym okresie działalności, przypadającym na koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, spółka (wówczas pod nazwą MPK) obsługiwała 37 linii (plus dodatkowo warianty poszczególnych linii) – od tamtej pory jednak wiele połączeń i kursów zostało zlikwidowanych.

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Chyżne (węg. Chizsne, słow. Chyžné) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Jabłonka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego. Miejscowość położona jest w regionie geograficznym Kotlina Orawska i historyczno-etnograficznym Orawa.

  Komunikacja PKS[]

  Połączenia podmiejskie oraz dalekobieżne obsługiwane były przez Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skarżysku, a następnie, po przeprowadzonej w 2003 roku prywatyzacji, przez PKS-Iwopol spółka z o.o. Przedsiębiorstwo, pomimo zmiany właściciela, było w coraz gorszej kondycji finansowej. Wyraźnym początkiem ostatecznego upadku było zajęcie części taboru na pokrycie długów wobec wierzycieli. Na początku 2007 likwidacja spółki stała się nieunikniona – PKS-Iwopol przestał istnieć z dniem 1 kwietnia, a pozostały tabor, kursy oraz część załogi przejął starachowicki PKS który sam ma coraz poważniejsze problemy ekonomiczne.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana 14 lutego 1945 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Działała na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Siedziba BOS mieściła się przy ulicy Chocimskiej 33.

  Prywatny transport osobowy[]

  W warunkach gospodarki wolnorynkowej dotychczasowi monopoliści w sektorze usług przewozowych – MKS i PKS – stopniowo tracili swą pozycję na rzecz prywatnej konkurencji. Obecnie większość połączeń realizowanych jest przez prywatne „busy” – istnieje około 20 linii, w tym także dwie dalekobieżne do Krakowa i Katowic. Inne ośrodki miejskie regionu posiadające połączenie ze Skarżyskiem-Kamienną to Kielce (najbardziej uczęszczana linia), Radom, Starachowice oraz Końskie.

  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.Tygodnik Skarżyski - lokalny tygodnik ukazujący się na terenie powiatu skarżyskiego od 1998 roku, w poniedziałki. Zajmuje się wyłącznie tematyką regionalną (polityka, tematy społeczno-interwencyjne, kultura, sport, felietony).

  TAXI[]

  W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje kilka firm świadczących usługi przewozowe TAXI, zarówno osobowe, jak i bagażowe.

  Oświata[]

  Szkoła Podstawowa nr 8
  Zespół Szkół Publicznych nr 1
 • Szkoły podstawowe i gimnazja:
 • Szkoła Podstawowa nr 1, im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 2 (obecnie Zespół Placówek Oświatowych)
 • Szkoła Podstawowa nr 3, im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 5, im. Jana Pawła II
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, im. Obrońców Westerplatte (ob. Zespół Placówek Oświatowych nr 5 w skład którego wchodzi SP 7 i Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8, im. Stefana Żeromskiego
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
 • Zespół Szkół Publicznych nr 1 (Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 13, im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”)
 • Prywatny Zespół Szkół w Skarżysku-Kamiennej (Prywatne Gimnazjum, Prywatna Szkoła Podstawowa)
 • Gimnazjum nr 2, im. Powstańców Warszawy
 • Gimnazjum nr 3, im. Antoniego Hedy „Szarego”
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 4 (Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 4, Przedszkole nr 2)
 • Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych nr 6 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
 • Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
 • Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”
 • Szkoły policealne:
 • Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych im. prof. Mieczysława Michałowicza
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Centrum Edukacji Zawodowej
 • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej
 • Centrum Kształcenia „Awans”
 • Szkoły wyższe:
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział zamiejscowy w Skarżysku-Kamiennej
 • Szkoły Specjalne:
 • Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
 • Klasy specjalne dla upośledzonych
 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Liceum Uzupełniające
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Klasy Zawodowe
 • Internat
 • Sport[]

  Hala sportowa MCSiR
  Kryta pływalnia MCSiR

  Skarżysko ma tradycje wioślarskie związane z klubem KW Rejów, jaki istniał na terenie zbiornika Rejów.

  Skarżysko Zachodnie – przystanek kolejowy w Skarżysku-Kamiennej, w województwie świętokrzyskim, w Polsce. Przystanek ma charakter wyłącznie lokalny, w związku z czym obecnie zatrzymują się na nim tylko pociągi osobowe relacji Skarżysko-Kamienna – Kielce oraz Ostrowiec Świętokrzyski – Kielce.Milica (właściwie Milica-Przylesie) – jedno z 22 osiedli Skarżyska-Kamiennej. Obejmuje obszar pomiędzy drogą krajową nr 7, ulicą Paryską, ulicą Krasińskiego i aleją Piłsudskiego. Osiedle o zabudowie wielorodzinnej, powstałe w pierwszej połowie lat 50. XX wieku. Jest przykładem architektury socrealistycznej, bazującym na budownictwie radzieckim.
 • Granat Skarżysko-Kamienna – zespół piłki nożnej, grający w III lidze (sezon 2011/2012 III grupa małopolsko-świętokrzyska)
 • MIKS Kolejarz (wcześniej KKS Ruch) Skarżysko-Kamienna – zespół piłki nożnej, grający w lidze okręgowej
 • Gala Skarżysko – siatkówka kobiet
 • STS Skarżysko-Kamiennasiatkówka mężczyzn
 • Obiekty sportowe[]

  Na terenie szkół w Skarżysku-Kamiennej znajdują boiska Orlik. Poza tym przy ulicy Sienkiewicza znajduje się Hala Sportowa na 550 miejsc, wykorzystywane do celów sportowych, ale i również do imprez miejskich. Przy ulicy Konarskiego, w sąsiedztwie hali znajduje się Lodowisko Miejskie im. Mieczysława Filipowskiego na 276 widzów o wymiarach 30x60 m, czynne w okresie zimowym. Latem może być zużytkowywane jako skate-park. Posiada wypożyczalnię łyżew, kasę, szatnię i pomieszczenia socjalne.

  Basen pływacki (fr. bassin - miska, miednica) – sztuczny, obudowany zbiornik wody, w kształcie prostokąta; zazwyczaj o znormalizowanych wymiarach, przeznaczony do:Cmentarz żydowski w Skarżysku-Kamiennej – Cmentarz znajduje się przy ulicy Łyżwy. Został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 1,24 ha, na której zachowało się 25 nagrobków, spośród których tylko część ma czytelne napisy i zachowaną dekorację.

  W Skarżysku-Kamiennej znajduje się także kryta pływalnia 6-torowa, o wymiarach 25x13 m i głębokości od 0,7m do 1,65 m. Wyposażona jest w szatnie, prysznice i minibar. W tym samym budynku w podpiwniczeniu znajduje się siłownia. Pływalnia ma połączenie ze Szkołą Podstawową nr 13 i Gimnazjum nr 1. Umożliwia to korzystanie z niej przez uczniów. Dla uczniów klas II wszystkich szkół w Skarżysku-Kamiennej odbywają się lekcje pływania z instruktorem.

  Parafia Świętego Brata Alberta w Skarżysku-Kamiennej – rzymskokatolicka parafia w Skarżysku-Kamiennej, należąca do dekanatu skarżyskiego w diecezji radomskiej.Andrzej Krzysztof Bętkowski (ur. 28 grudnia 1951 w Skarżysku-Kamiennej) – polski polityk, samorządowiec, od 2007 poseł na Sejm VI i VII kadencji.

  Wszystkimi powyższymi obiektami zarządza Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji (MCSiR) w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto MCSiR jest właścicielem obiektu rekreacyjnego i kortów tenisowych „Planty”.

  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy w województwie świętokrzyskim. Obejmuje zachodnią część Płaskowyżu Suchedniowskiego, Wzgórza Kołomańskie i Tumlińskie oraz Pasmo Oblęgorskie, z najwyższym wzniesieniem Górą Siniewską (448,8 m n.p.m.).
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Kotlina – rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami. Może być w postaci zamkniętej (bezodpływowej) lub otwartej. Kotliny powstają na skutek ruchów górotwórczych (czyli orogenezy) lub w wyniku erozji.
  Budżet partycypacyjny – demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.
  Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skarżysku-Kamiennej – rzymskokatolicka parafia w Skarżysku-Kamiennej, należąca do dekanatu skarżyskiego w diecezji radomskiej.
  PKP Cargo SA – operator kolejowych przewozów towarowych, funkcjonujący od 2001 roku. Do 30 października 2013 roku był publicznym operatorem kolejowych przewozów towarowych.
  Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.072 sek.