• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skandynawistyka

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.

  Skandynawistyka – nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.

  Kierunek ten obejmuje naukę w takich dziedzinach, jak filologia szwedzka, norweska czy duńska.

  W Polsce studia skandynawistyczne istnieją na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim i w Krakowie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Na innych uczelniach można studiować również poszczególne filologie skandynawskie – np. filologię szwedzką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Zobacz też[]

 • skandynawizm
 • Przypisy

  1. Katedra Skandynawistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [dostęp 2015-08-28].
  2. Filologia szwedzka, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 2015-08-28].
  3. Skandynawistyka, Rekrutacja SWPS 2015 [dostęp 2015-08-28].
  4. Interdyscyplinarne studia skandynawskie, Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny [dostęp 2015-08-28].
  5. Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe, Wyższa Szkoła Europejska [dostęp 2015-08-28].
  6. Filologia szwedzka, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego [dostęp 2015-08-28].
  Skandynawizm - ruch polityczny i kulturalny propagujący idee ściślejszej współpracy kulturowej i ekonomicznej krajów skandynawskich, a w dalszej perspektywie ich zjednoczenia.Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Filologia duńska – nauka (kierunek studiów) o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Duńczyków i Danii.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
  Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (KS UAM) – jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Wydziału Neofilologii kształcąca studentów w kierunkach zaliczanych do nauk filologicznych: filologia szwedzka, filologia duńska, filologia norweska, na studiach stacjonarnych.
  Filologia szwedzka – nauka humanistyczna, kierunek studiów o języku, literaturze, kulturze, historii i dziejach Szwedów i Szwecji.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.