• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skalowalność

  Przeczytaj także...
  MSDN (Microsoft Developer Network) – nazwa portalu i społeczności programistów i deweloperów, skupionych wokół technologii firmy Microsoft. Równocześnie jest to nazwa działu korporacji Microsoft, zajmującego się utrzymywaniem kontaktu z firmami, programistami, deweloperami i testerami oprogramowania: deweloperami sprzętu oraz systemów operacyjnych, tworzących i wykorzystujących API produktów Microsoft oraz języków skryptowych różnych aplikacji.Zasoby programu (z ang. resources). W środowisku Windows: pliki wykonywalne EXE, przeznaczone na platformę Win32 i biblioteki DLL są podzielone na 2 segmenty: kod i dane (zasoby). W segmencie danych (zasobów) można umieścić następujące elementy:
  Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.
  Klaster serwerów Xserve jako przykład skalowalnego systemu

  Skalowalność (ang. scalability) – możliwość rozbudowy systemów informatycznych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zasoby sprzętowe lub zasoby programu.

  System rozproszony (ang. distributed system) to zbiór niezależnych urządzeń technicznych połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Zwykle łączonymi urządzeniami są komputery, rzadziej – systemy automatyki. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową, jednak można wykorzystać również inne – prostsze – magistrale komunikacyjne. Urządzenia są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające współdzielenie zasobów systemowych.System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:

  Skalowalność oznacza zdolność do takiej rozbudowy systemu aby pracował z akceptowalną wydajnością. Rozbudowę można przeprowadzić przez dołączanie kolejnych zasobów (np. komputerów, procesorów, pamięci). W przypadku systemu rozproszonego dodawanym zasobem są zwykle kolejne węzły (np. komputery, serwery). Wydajność dobrze skalowalnego systemu rozproszonego rośnie (co najmniej) liniowo wraz z liczbą dołączanych węzłów.

  Klaster komputerowy (ang. cluster) – grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy.Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.

  Przypisy[]

  1. Scalability (ang.). MSDN. [dostęp 2015-04-03].
  2. Scalability (ang.). Dictionary.com. [dostęp 2015-04-03].
  3. Dariusz Mazur. Skalowalność w systemach informatycznych zarządzania. „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”. Politechnika Śląska. 
  4. Sebastian Łopieński: System rejestrujący zmiany stron WWW. 2002-09. [dostęp 2015-04-04].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.