• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skala termometryczna

  Przeczytaj także...
  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Skala Rømera (zapisywana skrótem °Rø) – skala termometryczna, opracowana w 1701 przez duńskiego astronoma Ole Rømera. Jest ona używana dość rzadko.
  Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.

  Skala termometryczna – skala temperatury, określona punktami podstawowymi skali (np.: w skali Celsjusza – punkty zamarzania i wrzenia wody destylowanej pod ciśnieniem 1 atm) i podzielona na określoną liczbę stopni.

  Stosowane skale temperatury:

 • skala Celsjusza,
 • skala Fahrenheita,
 • skala Kelvina,
 • skala Rankine'a.
 • Obecnie rzadko stosowane:

 • skala Réaumura,
 • skala Rømera,
 • Skala Delisle'a
 • skala Newtona.
 • Stosowana obecnie w układzie SI jest skala zwana International Temperature Scale of 1990 (ITS-90). Zdefiniowana metodami pomiaru w poszczególnych zakresach oraz puktach charakterystycznych. Skala używa jako jednostki kelwina.

  Skala Newtona – skala termometryczna, nazwana tak od nazwiska brytyjskiego uczonego, Isaaca Newtona, który opracował ją około roku 1700.Skala Réaumura – jedna ze skal termometrycznych, wprowadzona w 1731 roku przez francuskiego fizyka R.A.F. de Réaumura (1683-1757), często używana w Europie Środkowej do początków XX stulecia. W skali Réaumura temperatura topnienia lodu (zamarzania czystej chemicznie wody) odpowiada 0° (tak jak w skali Celsjusza), a wrzenia wody 80° (100 °C), dlatego 1 °C odpowiada 0,8° w skali Réaumura.

  Przeliczanie skal temperatur[]

  Linki zewnętrzne[]

  Skale temperatury używane w układzie SI
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mmHg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.
  Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).
  Skala Fahrenheita (symbol °F) – jedna ze skal pomiaru temperatury, zaproponowana w 1724 roku i nazwana od imienia jej twórcy Daniela Gabriela Fahrenheita (1686–1736). Była używana do pomiaru temperatury w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, kiedy została wyparta przez skalę Celsjusza. Obecnie używana jest w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize. W Kanadzie istnieje jako skala uzupełniająca. 32°F odpowiadają temperaturze topnienia lodu, a 212°F - wrzenia wody.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.