• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skala liczbowa

  Przeczytaj także...
  Skala mianowana – skala mapy zapisywana jako porównanie dwóch odległości, przy czym pierwsza to odcinek na mapie, a druga – odpowiadający odcinek w terenie (wyrażony zazwyczaj w metrach lub kilometrach) Zapisuje się ją jako podporządkowanie dwóch liczb, oznaczających jednostki długości lub powierzchni. Skala mianowana jest stosowana m.in. w amerykańskim rysunku architektoniczno-budowlanym, podawana jest również, obok podziałki liniowej i skali liczbowej, na współczesnych polskich mapach topograficznych.Podziałka transwersalna (czasami błędnie nazywana podziałką złożoną) jest dużo bardziej skomplikowana niż podziałka liniowa, chociaż jej budowa opiera się właśnie na bazie podziałki liniowej. Obecnie nie rysuje się jej na mapach, a także kartografowie rzadko ją rysują na nowo, bowiem w swoich pracach wykorzystują gotowe, wygrawerowane na mosiężnych płytkach podziałki, o wymiarach 250x40 mm. Najczęściej mają 4 gotowe skale 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. Budowę podziałki transwersalnej najlepiej rozpocząć od naszkicowania podziałki liniowej i wyznaczenia podstawy podziałki równej 10, 100 lub 1000 m. Po zbudowaniu takiej podziałki z poszczególnych jej punktów należy przedłużyć linie prostopadłe.
  Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości liniowych rozmiarów modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy, do rzeczywistej wielkości tych rozmiarów.

  Skala liczbowaskala mapy zapisywana za pomocą ułamka (najczęściej w postaci 1:10.000, spotykany jest również zapis ). Przeważnie przed samym zapisem ułamka podaje się słowo „skala”.

  Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.Podziałka złożona - stosowana jest w przypadkach gdy takie same odległości na mapie małoskalowej w różnych szerokościach geograficznych nie odpowiadają takim samym odległościom w rzeczywistości (np. na mapie w skali 1:100 000 000 w odwzorowaniu Merkatora na równiku 1 cm odpowiada 100 km w rzeczywistości, a ten sam 1 cm na mapie na równoleżniku 60° odpowiada 50 km w rzeczywistości).

  Skala liczbowa informuje o stosunku zmniejszenia teoretycznego modelu Ziemi do rzeczywistej jej wielkości, modelu dla którego opracowano odwzorowanie, w którym wykonano daną mapę.

  Dla map wiernoodległościowych (uogólniając: dla większości map topograficznych) można przyjąć, że zapis skali 1:10.000 oznacza, że 1 centymetr na mapie odpowiada 10.000 centymetrów (czyli 100 m) w rzeczywistości. Skala mapy jest tym większa, im mniejszy jest mianownik ułamka.

  Skala polowa służy do wyrażania wielkości zmniejszenia powierzchni na mapie (np. powierzchnia jeziora, miasta). Np.: 1 m² - 1000000 mm² lub 1 m² → 1000000 mm².Podziałka liniowa – graficzny obraz skali dzięki któremu można dokonywać szybkiego pomiaru na mapie. Zasada jej budowy jest bardzo prosta, a opiera się na linii prostej odpowiednio podzielonej i opisanej, na której jest przedstawiony stosunek odległości na mapie i w terenie.

  Skalę liczbową, w przeciwieństwie do innych przedstawień skali, można podać dla każdej mapy, niezależnie od odwzorowania w jakim została wykonana.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • skala mapy
 • skala mianowana
 • skala polowa
 • podziałka liniowa
 • podziałka transwersalna
 • podziałka złożona



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.