• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skały

  Przeczytaj także...
  Skały – część wsi Siesławice położona w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim w gminie Busko-Zdrój .Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Gmina Zdzieszowice – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim.

  11 miejscowości w Polsce, w tym 9 będących częściami miejscowości:

  Skały ultramaficzne – skały magmowe odznaczające się bardzo ciemną lub niemal czarną barwą spowodowaną zawartością minerałów ciemnych w granicach 90 do 100%. Reprezentowane są przez skały głębinowe (perydotyty i piroksenity) → ultramafity, oraz znacznie rzadziej wylewne → ultramafityty. Skały ultramaficzne reprezentowane są przez skały ultrazasadowe. Dodatek plagioklazów do tych skał powoduje wydzielenie grupy gabroidów.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  1. Miejscowości podstawowe
 • Skałykolonia w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 • Skaływieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 • 2. Integralne części miejscowości
 • Skały - część wsi Chrosna w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki
 • Skały - część wsi Czułów w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki
 • Skały - część wsi Mników w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki
 • Skałyprzysiółek wsi Oleszka w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Zdzieszowice
 • Skały – część wsi Kotulin w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Toszek
 • Skały – część wsi Siesławice w województwie świętokrzyskim w powiecie buskim w gminie Busko-Zdrój
 • Skały – część wsi Wołów w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim , w gminie Bliżyn
 • Skały – część wsi Makoszyn w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim , w gminie Bieliny
 • Skały – część wsi Stawiany w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Kije
 • Geologia[]

 • skała – zespół minerałów lub wiele ziaren tego samego minerału
 • Skały magmowe
 • Skały abysalne
 • Skały efuzywne
 • Skały gabrowe
 • Skały głębinowe
 • Skały hipabysalne
 • Skały kwaśne
 • Skały melanokratyczne
 • Skały melilitowe
 • Skały mezoabysalne
 • Skały obojętne
 • Skały piroklastyczne
 • Skały subwulkaniczne
 • Skały ultramaficzne
 • Skały ultrazasadowe
 • Skały wylewne
 • Skały zasadowe
 • Skały żyłowe
 • Skały osadowe
 • Skała ilasta
 • Skały alitowe
 • Skały chemogeniczne
 • Skały okruchowe
 • Skały organogeniczne
 • Skały piroklastyczne
 • Skały metamorficzne
 • Skały obojętne, skały pośrednie – skały magmowe, odznaczające się pośrednią zawartością krzemionki (53–65% SiO2).Gmina Bliżyn (hist. gmina Blizin) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie skarżyskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim. Siedzibą gminy jest Bliżyn.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Skały – część wsi Chrosna w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Liszki.
  Skały – przysiółek wsi Oleszka w Polsce położony w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Zdzieszowice.
  Do skał melilitowych zalicza się skały magmowe oraz wulkaniczne zawierające powyżej 10% melilitu. należą tu skały ultramaficzne zwane melilitolitami, ich odpowiedniki wylewne – melilityty, a także niektóre skały nieultramaficzne. Są uważane za skały magmowe, lecz niektóre z nich mogły powstać także dzięki procesom metasomatycznym.
  Gmina Busko-Zdrój (do 1870 gmina Wełecz, 1870–1927 gmina Busk; 1927–1954 gmina Busko) – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Powiat skarżyski - powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Skarżysko-Kamienna. Graniczy z powiatami:
  Gmina Kije (do 1954 gmina Kliszów) – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.
  Skały chemogeniczne - skały osadowe powstałe poprzez wytrącanie się i krystalizację minerałów (tzw. ewaporatów) z roztworów wodnych. Przykładami takich skał są sól kamienna i gipsy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.