• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skałat  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Starobielsk (ukr. Старобільськ, ros. Старобельск) – miasto na Ukrainie, w obwodzie ługańskim, nad rzeką Ajdar (dopływ Dońca), 20 714 mieszkańców.Wojna polsko-ukraińska (ukr. Польсько-українська війна) – konflikt zbrojny o przynależność państwową Galicji Wschodniej, zamieszkanej przez Polaków i Ukraińców.
  Ludzie związani ze Skałatem[]
   Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani ze Skałatem.
 • Edward Klich – polski slawista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego,
 • Iwan Naumowycz – proboszcz parafii greckokatolickiej w Skałacie, jeden z przywódców ruchu obrzędowego w Galicji, poseł do Sejmu Krajowego (1861-1866) i parlamentu austriackiego (1873-1879), jeden z liderów ruchu moskalofilskiego,
 • Leon Piniński – honorowy obywatel miasta w 1898
 • Walerian Raba – polski ksiądz, wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Skałacie, działacz patriotyczny, zamordowany przez Ukraińców w kwietniu 1919 roku (tablica pamiątkowa).
 • Leszek Winowski – polski historyk prawa, profesor Uniwersytetu Lubelskiego i Wrocławskiego.
 • Maria Winowska – polska pisarka i publicystka katolicka.
 • Przypisy

  1. Werhowna Rada Ukrajiny http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7502/A005?rdat1=05.04.2010&rf7571=31487.
  2. M. Orłowicz, Przewodnik po Galicyi, Lwów 1919.
  3. Przewodnik po Ukrainie Zachodniej część II Podole, Grzegorz Rąkowski, Pruszków 2006.
  4. Lustracja województwa ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1565, Warszawa 2001.
  5. Herby szlachty polskiej, Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Warszawa 1990.
  6. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III, Władysław Łoziński, Lwów 1903,s.96.
  7. Skałat w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
  8. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zbiór Aleksandra Czołowskiego [1].
  9. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego, Warszawa 1844.
  10. Erdbeschreibung, Anton F. Buesching, Hamburg 1788, cz.2, s. 346.
  11. Geographie universelle traduite de l’Allemand, Mr Buesching, Strasbourg 1786, Tom 2, Część 2, s. 351.
  12. Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicji i Lodomerii, Ewaryst Kuropatnicki, Przemyśl 1768.
  13. Dzieła poetyckie, Wincenty Pol, 1904 [2].
  14. Statistische Uebersicht ueber die Bevoelkerung und den Viehstand von Oesterreich nach der Zaehlung vom 31.Oktober 1857. Herausgegeben vom K.K. Ministerium des Inneren, Wien 1859.
  15. Dz. U. z 1920 r. Nr 117, poz. 768 – Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
  16. The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, Shmuel Spector, Geoffrey Wigoder, T. 3 s. 1190.
  17. Skałat. [dostęp 3.9.13].
  18. Kronika. „Nowa Reforma”, s. 2, nr 92 z 23 kwietnia 1898. 

  Linki zewnętrzne[]

 • Skałat w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Zamek w Skałacie
 • Kresy
 • Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich na temat przebiegu granicy polsko-sowieckiej zawarta w Moskwie 16 sierpnia 1945 roku.Chanat Krymski (Qırım Hanlığı) – historyczne państwo feudalne na Półwyspie Krymskim, istniejące od XV do XVIII wieku, pod panowaniem tatarskich chanów.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Suwerenność – zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
  Królestwo Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru (niem. Königreich Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator; ukr. Королівство Галичини та Володимирії з великим князівством Краківським і князівствами Освенціма і Затору) – państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji, w latach 1772-1918 wchodzące w skład Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. Kraina historyczna na wschodzie Europy Środkowej, obecnie w granicach Polski i Ukrainy.
  Lanckorońscy (Wodzisławscy) herbu Zadora – starodawny możnowładczy ród polski, który zamieszkiwał w ziemi krakowskiej i sandomierskiej. Ich Herb Zadora jest jednym z przedstawionych na berle Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zadorowie należeli do wpływowego rodu, biorącego udział w działalności publicznej w Polsce ostatnich Piastów. Za tę działalność Władysław Łokietek nadał im Brzezie w ziemi krakowskiej. Ostatni z Piastów w 1370 roku w testamencie wraz z innymi majętnościami przekazał braciom z Brzezia również Lanckoronę.
  Ewaryst Andrzej Kuropatnicki herbu Nieczuja (ur. 26 października 1734 w Obrowcu, zm. 21 lutego 1788 w Tarnowcu) – hrabia, kasztelan buski, bełski, nieprzeciętna osobowość oświecenia: geograf i heraldyk, fundator renowacji kościoła w Lipinkach, mieszkaniec Lipinek, bibliofil, autor książek o Galicji i o uzdrowiskach oraz "Wiersza nad śmiercią Kajetana Sapiehy poległego 23 maja 1771 r. pod Lanckoroną".
  Leon Piniński (ur. 8 marca 1857 we Lwowie, zm. 4 kwietnia 1938 we Lwowie) – polski dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki, profesor prawa rzymskiego i rektor (w roku akademickim 1928/1929) Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
  Ks. Walerian Raba (ur. 9 lutego 1892 w Strusowie w powiecie trembowelskim, zm. 19 lub 23 kwietnia 1918 w okolicach Skałatu) – polski ksiądz, wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Skałacie, działacz patriotyczny, zamordowany przez ukraińskiego nacjonalistę 19 kwietnia 1918 r.
  Podwołoczyska (ukr. Підволочиськ) – osiedle typu miejskiego w obwodzie tarnopolskim Ukrainy, nad Zbruczem, siedziba władz rejonu podwołoczyskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.081 sek.