• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skała - Beskid Żywiecki

  Przeczytaj także...
  Cięcina – wieś położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Węgierska Górka. Do 1954 roku istniała gmina Cięcina.Hala Kupczykowa – duża polana w Beskidzie Żywieckim w miejscowości Żabnica. Znajduje się na południowo-zachodnich stokach Suchego Gronia, pomiędzy potokiem Romanka i Suchym Potokiem, na wysokości 680-870 m n.p.m. i dochodzi na sam grzbiet Suchego Gronia. Jest zabudowana, znajduje się na niej kilka domów (niektóre już opuszczone), pola uprawne, pastwiska. Na mapie Geoportalu polana ma nazwę Płone, od nazwy pobliskiego przysiółka Płone.
  Żywiecczyzna – region geograficzny i etnograficzny w południowej Polsce, historycznie najbardziej zachodnia część Małopolski, w południowej części obecnego województwa śląskiego.

  Skała (946 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Na mapie Geoportalu nie jest podpisany jako szczyt, lecz jako polana Figurówka. Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Romanki i jest zwornikiem dla 4 grzbietów:

 • grzbiet południowo-zachodni łączący Skałę z Romanką,
 • grzbiet południowo-wschodni łączący Skałę z Abrahamowem,
 • grzbiet północno-zachodni z wierzchołkami Magura i Kiczora,
 • grzbiet północny poprzez Juszczynkę łączący Skałę z Przyborem.
 • Dolinami między tymi grzbietami spływają spod Skały 4 potoki: Suchy Potok, Cięcinka, Bystra i Sopotnianka.

  Abrahamów – grzbiet górski w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie odgałęziającym się od wierzchołka Skały. Grzbiet ten poprzez Abrahamów, Grapę (613 m) i Bukowinę (510 m) ciągnie się do doliny Soły w Węgierskiej Górce pomiędzy dolinami potoków Żabniczanka i Cięcinka. W najwyższym punkcie Abrahamów osiąga wysokość 857 m n.p.m., a jego niezalesiony wierzchołek stanowi dobry punkt widokowy. Dalej w północno-zachodnim kierunku grzbiet Abrahamowa.Przybór (898, 899 m), czasami opisywany jako Przypór – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w północnym grzbiecie Skały, który poprzez Lachowe Młaki, Juszczynkę i Przybór ciągnie się po dolinę potoku Juszczynka w Juszczynie. Południowo-zachodnie stoki Przybora opadają do doliny potoku Bystra, północne i północno-wschodnie do doliny Juszczynki. Obecnie wierzchołek i stoki Przybora są zalesione, ale na północno-zachodnim grzbiecie znajduje się zarastająca polana Palenica. Dawniej Przybór był znacznie bardziej bezleśny; na topograficznej (niezaktualizowanej) mapie Geoportalu zaznaczona jest duża polana na jego grzbiecie. Jeszcze obecnie na zdjęciach lotniczych tej mapy widoczne są zarastające pozostałości dawnych polan na jego stokach. Od drugiej połowy XIX wieku po II wojnę światową Żywiecczyzna była przeludniona i na potrzeby rolnictwa wyrąbano większość lasów w górach, zamieniając je na pola uprawne i hale pasterskie. Po II wojnie światowej stopniowo zaprzestawano uprawy tych mających niewielką wartość rolniczą kamienistych pól położonych na stromych nieraz stokach, w latach 80. załamało się także pasterstwo. Nieużytkowane pola i hale zalesiono lub samorzutnie zarastają lasem.

  Skała była w okresie przeludnienia Żywiecczyzny (od drugiej połowy XVIII wieku do II wojny światowej) w większości bezleśna, pokryta polami uprawnymi i pastwiskami. Po II wojnie światowej stopniowo ograniczano na nich uprawę, w latach 1980. załamało się również pasterstwo. Dawne pola uprawne i pastwiska albo zalesiono, albo samorzutnie zarastają lasem . Jeszcze obecnie na mapie Geoportalu na grzbietach i zboczach Skały zaznaczone są 4 polany: Hala Kupczykowa, Figurówka, Bisagówka i Lachowe Młaki, a na zdjęciach lotniczych tej mapy widoczne są pola zarastające lasem.

  Górska Stacja Turystyczna "Słowianka" – prywatne schronisko turystyczne (stacja turystyczna), położone na hali Słowianka w masywie Romanki w Beskidzie Żywieckim. Obiekt znajduje się na wysokości 856 m n.p.m. nad wsią Żabnica, w dobrym miejscu widokowym na Romankę, Halę Pawlusią i Rysiankę.Szlak narciarski – rodzaj szlaku turystycznego przeznaczonego dla narciarzy, oznaczonego specjalnymi symbolami wyznaczającymi jego przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.

  Poniżej szczytu Skały, na grzbiecie łączącym ją z Romanką znajduje się Słowianka a na niej schronisko "Słowianka". Przez szczyt Skały prowadzi znakowany szlak narciarski, a jej zboczami dwa szlaki turystyki pieszej.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czerwony Węgierska Górka – Abrahamów – „Słowianka” – hala Pawlusiahala Rysianka (Główny Szlak Beskidzki) szlak turystyczny niebieski Bystra – Lachowe Młaki – „Słowianka”– Romanka szlak narciarski czarny szlak narciarski: Cięcina – Magura – Skała – „Słowianka”

  Przypisy

  1. Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa 1:50 000. Kraków: Wyd. „Compass”, 2011. ISBN 978-83-7605-084-3.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2012-09-10].
  3. Stanisław Figiel, Piotr Krzywda: Beskid Żywiecki. Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2006. ISBN 83-89188-59-7.
  Zwornik, punkt zwornikowy – miejsce zbiegu przynajmniej trzech wypukłych form ukształtowania terenu jak: grzbiet, grań, żebro czy też filar. Najczęściej jest to wierzchołek, choć może to być też przełęcz.Sopotnianka – potok, dopływ potoku Sopotnia. Na niektórych mapach ma nazwę Sopotni Małej. Cała jego zlewnia znajduje się w Beskidzie Żywieckim (w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pasterstwo – rodzaj gospodarki występujący na obszarach, gdzie uprawa roli jest niemożliwa lub nieopłacalna (głównie zaliczyć do nich można obszary górskie, stepowe, tundrę, itp.). Polega na ekstensywnym chowie zwierząt stadnych takich jak owce, bydło domowe, kozy, trzoda chlewna, bawoły, konie, jaki, lamy, osły, renifery, z wykorzystaniem naturalnych pastwisk, często sezonowych.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Węgierska Górka – wieś gminna w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Węgierska Górka. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.
  Beskid Żywiecki (513.51) – drugie co do wysokości (po Tatrach) pasmo górskie w Polsce. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich. Przebiega przez niego Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.
  Bystra – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz Liczy około 900 mieszkańców.
  Grupa Lipowskiego Wierchu i Romanki – środkowa część Beskidu Żywieckiego, do której należą grzbiet Lipowskiego Wierchu (1324 m) i grzbiet Romanki (1366 m), oraz odchodzące od nich grzbiety boczne.
  Hala Rysianka – wielka polana w Beskidzie Żywieckim, położona na wschodnich i południowo-wschodnich zboczach Rysianki. Jej nazwa, podobnie jak nazwa szczytu, pochodzą od rysia. Polana rozciąga się na wysokości od ok. 1150 do 1260 m n.p.m., a więc jeszcze w zakresie wysokości zajmowanych w Beskidach Zachodnich przez regiel górny. Z tego powodu nie jest halą w sensie naturalnego piętra roślinnego w górach, a nazwa nawiązuje jedynie do funkcjonującego tu dawniej gospodarstwa pasterskiego.

  Reklama