• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Składy rządów polskich  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rząd Zygmunta Muchniewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Zygmunta Muchniewskiego, istniał od 20 lipca 1970 do 14 lipca 1972 roku.Wydział Wykonawczy był organem wykonawczym Tymczasowej Rady Stanu w Królestwie Polskim, w 1917 r. Wydział Wykonawczy został wybrany na drugim posiedzeniu Tymczasowej Rady Stanu, 17 stycznia 1917 r. W dniu 23 stycznia 1917 r. przeprowadzono podział referatów pomiędzy członków Wydziału. Z dniem 2 lutego 1918 r. kompetencje tego organu zostały przejęte przez Radę Ministrów.

  Spis treści

 • 1 Rządy Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • 2 Polska pod zaborami
 • 2.1 Rządy Księstwa Warszawskiego (1807-1815)
 • 2.2 Rządy w Królestwie Polskim (kongresowym)
 • 2.2.1 Okres konstytucyjny 1815-1831
 • 2.2.2 Niepodległe Królestwo Polskie 1830-1831
 • 2.2.3 Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym 1831-1863
 • 2.2.4 Rządy powstania styczniowego 1863-1864
 • 2.2.5 Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym 1864-1916
 • 2.2.6 Władza wykonawcza w Królestwie Polskim (1917-1918)
 • 3 Rząd Republiki Polskiej (listopad 1918)
 • 4 Rządy II Rzeczypospolitej (1918-1939)
 • 5 Rządy Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1939-1990)
 • 6 Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1944-1952)
 • 7 Rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989)
 • 8 Rządy III Rzeczypospolitej (od 1989)
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • Polska pod zaborami – zestawienie obejmuje historię ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od III rozbioru I Rzeczypospolitej w 1795 r. do powstania II Rzeczypospolitej w 1918 r.Drugi rząd Antoniego Ponikowskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Antoniego Ponikowskiego, utworzony 10 marca 1922 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rząd ustąpił 6 czerwca 1922 roku. Zlikwidowano Ministerstwo Kultury i Sztuki.

  Rządy Rzeczypospolitej Obojga Narodów[]

 • Pierwsza Rada Nieustająca
 • Straż Praw
 • Druga Rada Nieustająca
 • Rada Zastępcza Tymczasowa
 • Rada Najwyższa Narodowa


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd Narodowy Romualda Traugutta – naczelny organ władz powstania styczniowego od 17 października 1863 do 20 kwietnia 1864.
  Rząd Artura Śliwińskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Artura Śliwińskiego, utworzony 28 czerwca 1922 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Rząd ustąpił już 7 lipca 1922 roku, odwołany przez sejm zaledwie po dziesięciu dniach urzędowania.
  Hrabia Walenty Faustyn Sobolewski herbu Ślepowron (ur. w 1765, zm. 1831 roku) – polski arystokrata. Zajmował wysokie stanowiska urzędnicze w administracji państwowej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Był bratem I. Sobolewskiego.
  Rząd Józefa Świeżyńskiego – Rada Ministrów pod przewodnictwem Józefa Świeżyńskiego, powołana przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego w dniu 23 października 1918 roku. Zastąpił rząd Jana Kantego Steczkowskiego. 4 listopada 1918 Rada Regencyjna odwołała gabinet w związku z próbą zamachu stanu. Józef Świeżyński uznał tę decyzję kontrasygnując reskrypt dymisyjny. Gabinet Świeżyńskiego został zastąpiony prowizorium rządowym Władysława Wróblewskiego.
  Rząd Juliana Nowaka – gabinet pod kierownictwem premiera Juliana Nowaka, utworzony 31 lipca 1922 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, po odwołaniu rządu Artura Śliwińskiego. Rząd ustąpił 14 grudnia 1922 roku, jego dymisję przyjął nowo wybrany prezydent Gabriel Narutowicz.
  Ireneusz Ihnatowicz (ur. 19 stycznia 1928 w Głębokiem koło Dzisny, zm. 4 stycznia 2001 w Warszawie) – polski historyk, archiwista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 1974).
  Czwarty rząd Kazimierza Sabbata – gabinet pod kierownictwem premiera Kazimierza Sabbata, istniał od 17 stycznia 1984 do 7 kwietnia 1986.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.079 sek.