• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sitno - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.
  Kornelówka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno. We wsi znajdują się: kościół, szkoła, przedszkole, ochotnicza straż pożarna oraz dwa sklepy spożywcze.

  Sitno (do 1954 gmina Nowa Osada) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Siedziba gminy to Sitno. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 6775 osób.

  Jarosławiec – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno. W skład miejscowości wchodzą aktualnie trzy sołectwa: Jarosławiec, Jarosławiec Górny, Jarosławiec Osiedle. Jarosławiec to największa miejscowość pod względem liczby mieszkańców w gminie Sitno. Znajdują się tu: kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, cmentarz, dwie remizy, w tym jedna użytkowana przez Ochotniczą Straż Pożarną (jednostka posiada jeden wóz strażacki), Szkoła podstawowa, Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną oraz kompleksem boisk Orlik 2012, sklepy spożywcze, skład buraków cukrowych, kilka firm produkcyjnych, usługowych i handlowych (min. hurtownia kwiatów, dwie stacje LPG). Ze względu na bliskie położenie Zamościa miejscowość pełni funkcje noclegową w stosunku do większego ośrodka. W zachodniej części miejscowości w latach 90 powstało osiedle domków jednorodzinnych. Bliskość Zamościa jako potencjalnego rynku zbytu przyczyniła się również do powstania jednej z większych w regionie powierzchni gruntów pod szkłem.Gmina Skierbieszów – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Sitno ma obszar 112,07 km², w tym:

 • użytki rolne: 83%
 • użytki leśne: 11%
 • Gmina stanowi 5,99% powierzchni powiatu.

  Warunki naturalne[]

  Gmina położona jest głównie w obrębie Padołu Zamojskiego. Dominują gleby bielicowe wytworzone z lessów zaś w północnej części – rędziny kredowe, w dolinach cieków wodnych występują gleby bagienne i mułowo – bagienne Brak jest większych skupisk leśnych. Nieliczne znajdują się w północnej części gminy w okolicach wsi Rozdoły, oraz wsi Karp. Głównym ciekiem wodnym jest Czarny Potok. Nieco inny charakter ma północna część gminy położona w obrębie Działów Grabowieckich. Tereny te wchodzą w skład Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Góra – część wsi Cześniki-Kolonia w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno.

  Kultura i sport[]

  Główną instytucją zajmującą się upowszechnianiem kultury jest Dom Kultury w Sitnie. Funkcje te pełni również Biblioteka Publiczna w Sitnie wraz ze swymi filiami. Na terenie gminy działają min. Zespół Tańca Nowoczesnego "ONTIS", Ludowy Zespół Śpiewaczy "Sitno", Chór pieśni partyzanckiej i żołnierskiej "Wiarus", Gminny Klub Sportowy "POTOK" z siedzibą w Sitnie, Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.

  Sitno – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno. 7 km na północny wschód od Zamościa.Boży Dar – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w południowej części gminy Sitno około 10 km od Zamościa. W okresie międzywojennym Boży Dar należał do gminy Kotlice. W latach 1946-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa zamojskiego.

  Edukacja i szkolnictwo[]

  Obecnie funkcjonują Gimnazja w Jarosławcu i Sitnie, szkoły podstawowe w Cześnikach, Horyszowie Polskim, Jarosławcu, Kolonii Sitno, Kornelówce oraz Sitnie. Specyfiką Szkół Podstawowych na terenie Gminy jest fakt prowadzenia większości z nich przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno a nie samą Gminę.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Cześniki – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno. W miejscowości funkcjonuje klub sportowy "Orzeł"

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Sitno w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Sitno.png

  Sołectwa[]

  Boży Dar, Cześniki, Cześniki-Kolonia, Cześniki-Kolonia Górna, Czołki, Horyszów-Nowa Kolonia, Horyszów Polski, Horyszów-Stara Kolonia, Janówka, Jarosławiec, Jarosławiec Górny, Karp, Kornelówka-Kolonia, Kornelówka, Rozdoły, Sitno, Kolonia Sitno, Stabrów, Stanisławka, Wólka Horyszowska

  Czołki – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w zachodniej części gminy Sitno.Gmina Miączyn – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Sąsiednie gminy[]

  Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Skierbieszów, Zamość, Zamość

  Przypisy

  Gmina Zamość (do 1973 gmina Mokre ) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Łabunie – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina administracyjnie należała do województwa zamojskiego.
  Stanisławka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Sitno. Położona jest w jej północnej części, na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.
  Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  Gmina Komarów-Osada (dawn. gmina Komarów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.049 sek.