Singularity University

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Singularity University – instytucja kształcenia akademickiego w Dolinie Krzemowej w USA, mającą na celu „łączyć, kształcić i inspirować kadrę liderów, którzy pragną zrozumieć i rozwijać postępujące wykładniczo technologie, oraz stosować, skupiać i kierować tymi narzędziami ku rozwiązaniu wyzwań ludzkości” („assemble, educate and inspire a cadre of leaders who strive to understand and facilitate the development of exponentially advancing technologies and apply, focus and guide these tools to address humanity’s grand challenges”).

Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.NASA (National Aeronautics and Space Administration) (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej) – agencja rządu Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za narodowy program lotów kosmicznych, ustanowiona 29 lipca 1958 r. na mocy National Aeronautics and Space Act, zastępując poprzednika – National Advisory Committee for Aeronautics. Jest wydziałem Departamentu Obrony USA i jest mu bezpośrednio podległa.

Prowadzony wraz z International Space University, Singularity University nie jest akredytowanym czteroletnim uniwersytetem, a raczej uzupełnieniem tradycyjnych instytucji edukacyjnych. Oferuje coroczny 10-tygodniowy letni kurs podyplomowy oraz 10-dniowe programy dla starszych rangą pracowników korporacji i przywódców rządowych. Pierwszy program wystartował w czerwcu 2009, z czesnym o wysokości 25 000 USD (chociaż większość studentów otrzymała częściowe lub całkowite stypendia).

Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi.

Inauguracyjny program z 2009 był ograniczony do 40 studentów (w tym jedna Polka, Justyna Zander, absolwentka Politechniki Gdańskiej, obecnie pracownik naukowy Harvard University, która następnie wykładała na konferencji Humanity+ Summit w 2010), wybranych spośród ponad 1200 aplikantów. W lecie 2010 przyjęto już 80 studentów (spośród 1600 aplikantów). 15 lipca 2011 studenci odbyli 3-godzinne warsztaty z samojezdnym samochodem Google, nabytym przez wykładowcę informatyki Brada Templetona.

Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian.Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

Expo 2015 ogłosiło plan wieloletniej współpracy z Singularity University w celu połączenia postępujących wykładniczo technologii na rzecz przyszłości żywności. Hasłem przewodnim Expo 2015 jest – w przeciwieństwie od dotychczasowego zorientowania na dziedzictwo architektoniczne – „Feeding the planet, energy for Life” (nakarmienie planety, energia dla życia).

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Neurologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry. Neurologia zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy, a psychiatria z kolei zajmuje się głównie chorobami, których podłożem jest biochemiczne zaburzenie funkcjonowania mózgu jako całości.

Przedmioty[ | edytuj kod]

Singularity University oferuje 10 ścieżek edukacyjnych, każda pod opieką przynajmniej jednego eksperta z danej dziedziny:

  1. Futures Studies & Forecasting (Ray Kurzweil, Paul Saffo)
  2. Policy, Law & Ethics (Marc Goodman)
  3. Finance, Entrepreneurship & Economy (David S. Rose)
  4. Networks & Computing Systems (John Gage, Brad Templeton)
  5. Biotechnology & Bioinformatics (Raymond McCauley, Andrew Hessel)
  6. Nanotechnology (Ralph Merkle, Robert Freitas, Jr.)
  7. Medicine & Neuroscience (Daniel Kraft, Michael McCullough)
  8. AI, Robotics & Cognitive Computing (Neil Jacobstein, Raj Reddy)
  9. Energy & Ecological Systems (Gregg Maryniak)
  10. Space & Physical Sciences (Dan Barry)

Wśród członków grona pedagogicznego i doradców są: Tom Byers, Vint Cerf, José Corderio, Marc Goodman, Aubrey de Grey, Christopher deCharms, Tim Ferriss, Terry Grossman, Daniel Kammen, Bruce Klein, Larry Brilliant, Bob Metcalfe, Matt Mullenweg, Peter Norvig, David Orban, Daniel Reda, George Skidmore, Larry Smarr, George Smoot, Sebastian Thrun, Pete Worden i Will Wright.

Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.Nanotechnologia – ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Rozmiary nanometryczne nie są jednoznacznie zdefiniowane. Powszechnie znany przedział 1,5 - 100 nm nie znajduje potwierdzenia praktycznego. Obecnie uważa się iż granice rozmiarów nanometrycznych leżą tam, gdzie rozmiar struktury koreluje z właściwościami fizycznymi materiału.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Nokia – fińskie przedsiębiorstwo elektroniczne zajmujące się obecnie produkcją urządzeń dla telekomunikacji, powszechnie znane z produkcji telefonów komórkowych.
Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
Ekosystem (gr. oikos – dom, mieszkanie, gospodarstwo; gr. systēmatikós – zestawiony od sýstēma – zestawienie, połączenie od synistánai – zestawiać) – dynamiczny układ ekologiczny, na który składa się zespół organizmów (biocenoza) połączonych relacjami troficznymi (tworzących sieć troficzną) wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii i obieg materii. W skrócie zatem ekosystem to biocenoza wraz z biotopem. Ekosystemy wyodrębniane są na podstawie istnienia silniejszych powiązań w ich obrębie niżeli między ich składowymi a otoczeniem (biologicznie ważne pierwiastki chemiczne krążą intensywniej w obrębie poszczególnych ekosystemów niż pomiędzy nimi).
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Dabblal Rajagopal "Raj" Reddy (ur. 13 czerwca 1937 r. w Katoor, Indie) jest naukowcem cenionym za osiągnięcia w sztucznej inteligencji i robotyce. W 1994 roku wraz z Edwardem Feigenbaumem otrzymał nagrodę Turinga.
Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

Reklama