• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sine qua non

  Przeczytaj także...
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.

  Sine qua non (łac., właśc. condicio sine qua non, dosł. „warunek bez którego nie”) – warunek konieczny, nieodzowny, konieczne i niezbędne działanie, stan lub składnik. Zwrot jest także używany w naukach prawnych, ekonomii, filozofii, medycynie i polityce.

  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

  Przypisy

  1. Taki zapis obowiązuje w łacinie klasycznej. W późniejszych jej odmianach pojawia się pisownia conditio. Klasyczna pisownia jest preferowana przez polskie słowniki wyrazów obcych (SWO - PWN, SWO pod red. Z. Rysiewicza), chociaż bywa też inaczej (SWOiZO W. Kopalińskiego). Z kolei w językach germańskich i romańskich częstsza jest forma z „t” ze względu na podobieństwo takiego zapisu do pisowni w rodzimym języku, np ang. condition

  Bibliografia[]

 • Słownik wyrazów obcych pod red. Zygmunta Rysiewicza, PIW, Warszawa 1967, wyd. 12
 • Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza SA, Warszawa 2000, wyd. XXV, ISBN 83-7200-861-2
 • Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13677-4
 • Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.