• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Simple Mail Transfer Protocol

  Przeczytaj także...
  Novell GroupWise – oprogramowanie do pracy grupowej rozwijane i wspierane przez firmę Novell, zawierające pocztę e-mail, kalendarze (grupowe i indywidualne), zarządzanie informacjami osobistymi, komunikator oraz system obiegu dokumentów.Sendmail jest popularnym serwerem poczty elektronicznej (MTA), rozwijanym od 1979. Autorem pierwszej wersji sendmaila jest Eric Allman, który napisał również jego poprzednika – delivermaila. Oprócz SMTP sendmail oferuje wiele sposobów przesyłania i dostarczania poczty. Sendmail był najpopularniejszym MTA w internecie, co częściowo wynikało z tego, że był standardowym programem tego typu w wielu systemach typu Unix. Ostatnio stracił na popularności ze względu na skomplikowaną konfigurację i problemy z bezpieczeństwem. Jest rozpowszechniany zarówno jako wolne oprogramowanie jak i na licencjach zamkniętych.
  Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

  SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821, a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  Opis[]

  SMTP to względnie prosty, tekstowy protokół, w którym określa się co najmniej jednego odbiorcę wiadomości (w większości przypadków weryfikowane jest jego istnienie), a następnie przekazuje treść wiadomości. Demon SMTP działa najczęściej na porcie 25. Łatwo przetestować serwer SMTP przy użyciu programu telnet.

  Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.Wirus komputerowy – program komputerowy, posiadający zdolność replikacji, tak jak prawdziwy wirus, stąd jego nazwa. Wirus do swojego działania potrzebuje i wykorzystuje system operacyjny, aplikacje oraz zachowanie użytkownika komputera.

  Historia[]

  SMTP zaczęło być szeroko używane we wczesnych latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W tamtym okresie było to uzupełnienie UUCP, który lepiej sprawdzał się przy przekazywaniu poczty między maszynami posiadającymi jedynie okresowe połączenie. SMTP natomiast lepiej działa, gdy zarówno maszyna nadająca, jak i odbierająca są na stałe przyłączone do sieci.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Demon (ang.) daemon – program lub proces, wykonywany wewnątrz środowiska systemu operacyjnego, bez konieczności interakcji z użytkownikiem.

  Jednym z pierwszych programów poczty elektronicznej (jeśli nie pierwszym), w którym zastosowano SMTP był sendmail. W roku 2001 istniało przynajmniej 50 programów implementujących SMTP jako klient (nadawca) lub serwer (odbiorca wiadomości). Niektóre inne popularne programy serwerów SMTP to exim, Postfix, Qmail, MDaemon, GroupWise firmy Novell i Microsoft Exchange.

  Exim – serwer poczty elektronicznej (agent transferu poczty – ang. Mail Transfer Agent) dla systemów uniksowych rozwijany przez University of Cambridge na licencji GNU General Public License. Jego nazwa pochodzi od skrótu „EXperimental Internet Mailer”.Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

  Protokół ten nie radził sobie dobrze z plikami binarnymi, ponieważ stworzony był w oparciu o czysty tekst ASCII. W celu kodowania plików binarnych do przesyłu przez SMTP stworzono standardy takie jak MIME. W dzisiejszych czasach większość serwerów SMTP obsługuje rozszerzenie 8BITMIME pozwalające przesyłać pliki binarne równie łatwo jak tekst.

  Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.MDaemon – program pocztowy (agent transferu poczty – ang. mail transfer agent MTA) SMTP/POP3/IMAP dla platformy Windows.

  SMTP nie pozwala na pobieranie wiadomości ze zdalnego serwera. Do tego celu służą POP3 lub IMAP.

  Ograniczenia[]

  Jednym z ograniczeń pierwotnego SMTP jest brak mechanizmu weryfikacji nadawcy, co ułatwia rozpowszechnianie niepożądanych treści poprzez pocztę elektroniczną (wirusy komputerowe, spam). Żeby temu zaradzić stworzono rozszerzenie SMTP-AUTH, które jednak jest tylko częściowym rozwiązaniem problemu - ogranicza wykorzystanie serwera wymagającego autoryzacji do zwielokrotniania poczty. Nadal nie istnieje metoda, dzięki której odbiorca autoryzowałby nadawcę – nadawca może "udawać" serwer i wysłać dowolny komunikat do dowolnego odbiorcy.

  SMTP-AUTH to rozszerzenie protokołu Simple Mail Transfer Protocol o mechanizmy uwierzytelniania. Można wyróżnić dwie podstawowe metody autoryzacji sesji:Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Przykład sesji SMTP[]

  Poniżej przedstawiona jest przykładowa sesja SMTP (z serwerem exim), w której klient kolejno:

 • rozpoczyna połączenie z serwerem (polecenie helo),
 • podaje adres nadawcy (polecenie mail from),
 • podaje adres odbiorcy (polecenie rcpt to),
 • wpisuje wiadomość (polecenie data),
 • kończy sesję (polecenie quit).
 • Podane nazwy i adresy użytkowników i serwerów są przykładowe.

  220 serwer ESMTP Exim 4.43 Wed, 12 Jan 2005 23:14:13 +0100
  helo serwer.email.com
  250 uzytkownik.internet.com Hello uzytkownik at uzytkownik.internet.com [1.1.1.1]
  mail from: <nadawca@example.org>
  250 OK
  rcpt to: <odbiorca@example.org>
  250 Accepted
  data
  354 Enter message, ending with "." on a line by itself
  Date: 03 Jan 07 21:21:21
  From: nadawca@example.org
  To: odbiorca@example.org
  Subject: temat wiadomosci
  
  tresc wiadomosci
  .
  250 OK id=1Coql6-0003Qi-MP
  quit
  221 serwer.email.com closing connection
  

  Wprowadzanie treści wiadomości kończy się kropką, po której znajduje się znak nowej linii.

  qmail – program typu MTA (mail transfer agent), którego autorem jest Daniel J. Bernstein. Program powstał w odpowiedzi na szereg błędów, dziur i niedoskonałości szeroko stosowanego Sendmaila. Od listopada 2007 roku qmail jest programem typu public domain - wcześniej jego licencja utrudniała rozpowszechnianie twórcom wolnych dystrybucji systemów uniksowych.ESMTP jest rozszerzeniem protokołu SMTP powstałym na skutek wielu jego ograniczeń. Rozszerzenia te to głównie: nowa komenda SMTP: EHLO oraz nowe parametry poleceń MAIL FROM i RCPT TO.


  Dokumenty RFC[]

 • RFC 2821 - "The Simple Mail Transfer Protocol", definicja SMTP, zastąpił starsze RFC 821
 • RFC 1869 - "SMTP Service Extensions", określa ramy dla rozszerzeń SMTP (ESMTP), pozwalające klientom i serwerom rozpoznać nawzajem swoje możliwości
 • RFC 1891 - "SMTP Service Status Notifications", rozszerzenie SMTP o potwierdzenie odbioru
 • Zobacz też[]

 • POP3
 • IMAP
 • SMTP-AUTH

 • Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Postfix to przeznaczony na systemy uniksopodobne serwer poczty elektronicznej (MTA), odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie poczty elektronicznej. Prace nad nim rozpoczął Wietse Venema w laboratoriach IBM Research, a obecnie udostępniany jest na zasadach Wolnego Oprogramowania na licencji IBM Public License.
  Novell, Inc. NASDAQ: NOVL – amerykańska firma specjalizująca się w sieciowych systemach operacyjnych takich jak NetWare i SUSE Linux.
  Spam – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Część użytkowników doświadcza także spamu w komunikatorach (np. ICQ czy Gadu-Gadu). Zwykle (choć nie zawsze) jest wysyłany masowo.
  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.
  MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.