• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy

  Przeczytaj także...
  Silnik turboodrzutowy - rodzaj silnika, który napędza pojazd poprzez wykorzystanie zjawiska odrzutu gazów (silnika odrzutowego). W przeciwieństwie do silnika rakietowego wykorzystuje otaczające powietrze jako masę wyrzutową, a tlen zawarty w tym powietrzu jako utleniacz znajdującego się w zbiornikach pojazdu paliwa. Silnik ten montowany jest zazwyczaj w samolotach. Popularnie nazywany jest po prostu silnikiem odrzutowym.Silnik turbowentylatorowy to odmiana silnika turboodrzutowego dwuprzepływowego o dużym stosunku dwuprzepływowości (ang. high-bypass turbofan). Wyposażony w dużej średnicy wentylator (pierwszy człon sprężarki), który spręża wstępnie powietrze i które zostaje skierowane na dwa tory:
  Ił-62 (ros.Ил-62) – czterosilnikowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu produkcji radzieckiej, zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Iljuszyna jako następca Ił-18, na trasach transatlantyckich zastąpił także przestarzałe maszyny Tupolewa Tu-114.
  Silnik dwuprzepływowy D-30 (samoloty np. IŁ-62M, Tu-154M)

  Silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy – konstrukcyjna odmiana silnika turboodrzutowego, w którym główny strumień powietrza rozdziela się na przepływ wewnętrzny i przepływ zewnętrzny.

  Strumienie powietrza rozdzielają się za pierwszym (lub pierwszymi) stopniami sprężarki silnika. Przepływ zewnętrzny omija dalsze stopnie sprężarki kierując się kanałem wzdłuż całego silnika bezpośrednio w kierunku dyszy wylotowej silnika. Przepływ wewnętrzny kierowany jest na wszystkie stopnie sprężarki i bierze udział w spalaniu paliwa. Energię gazów przekazuje poprzez kilkustopniową turbinę na wał do sprężarki, po czym kieruje się do dyszy wylotowej dając ciąg.

  Nafta – ciekła frakcja ropy naftowej wrząca w granicach 170–250 °C, mająca gęstość 0,78–0,81 g/cm³. Żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca mieszaniną węglowodorów, których cząsteczki zawierają 12–15 atomów węgla. Stosowana jako paliwo lotnicze (pod nazwą „kerozyna” lub „nafta lotnicza”), jako rozpuszczalnik oraz do celów kosmetycznych.Ciąg silnika lotniczego jest siłą wytwarzaną przez zespół napędowy (w którego skład wchodzi silnik lotniczy) na skutek przyspieszenia strumienia gazu (powietrza lub gazów spalinowych). Przyspieszenie to może być wywołane oddziaływaniem elementów konstrukcyjnych silnika (silnik turboodrzutowy, silnik turbowentylatorowy) lub śmigła (silnik turbośmigłowy, silnik spalinowy tłokowy). W przypadku silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych ciąg jest najważniejszym parametrem technicznym.

  Silnik dwuprzepływowy może mieć jeden wał, jednak częściej spotyka się układy dwóch wałów współosiowych, podobnie jak w silniku turbowentylatorowym.

  Konstrukcyjnie jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy silnikiem turboodrzutowym a turbowentylatorowym. Umożliwia on ograniczenie zużycia paliwa na jednostkę ciągu w stosunku do silnika turboodrzutowego, jednak zużycie to jest większe niż w silniku turbowentylatorowym. Z tego też względu w samolotach komunikacyjnych jest wypierany przez silniki turbowentylatorowe.

  Tu-154 (ros. Ту-154) oznaczenie NATO Careless – pasażerski samolot średniego zasięgu, produkcji radzieckiej, zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Tupolewa.

  Zobacz też[]

 • Silnik turboodrzutowy
 • Silnik turbowentylatorowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.