• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Silnik spalinowy tłokowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prędkość obrotowa ciała – liczba obrotów tego ciała wykonywana w jednostce czasu (np.: sekunda, minuta, godzina, dzień, rok). Powszechnie stosowana jako parametr określający własności wszelkiego rodzaju maszyn energetycznych (silników i maszyn roboczych) oraz brył fizycznych (np. planet). Oznaczana jest zazwyczaj literą n.Silnik rotacyjny – rodzaj lotniczego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym, w którym obraca się kadłub silnika z cylindrami, a wał korbowy jest nieruchomy i stanowi element mocowania silnika do konstrukcji samolotu. Najczęściej budowane były w układzie gwiazdowym, rzadziej podwójnej gwiazdy, sporadycznie w układzie przeciwbieżnym. Przede wszystkim silniki rotacyjne stosowane były jako silniki lotnicze, gdzie kadłub silnika był połączony ze śmigłem. Jest to odwrócenie zasady mocowania typowego silnika gwiazdowego, który jest nieruchomy, a w którym wał korbowy jest ruchomy i połączony ze śmigłem. Mieszanka paliwowo-powietrzna w silnikach rotacyjnych była dostarczana przez wał korbowy. Dolot realizowany był poprzez szczeliny w cylindrze (silnik dwusuwowy) lub poprzez zawory w głowicy (silnik czterosuwowy). Natomiast wydech był zawsze poprzez otwierany popychaczem zawór w głowicy.
  Silnik gwiazdowy

  Silnik spalinowy tłokowysilnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia eksplozji spalanego paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną. Spalanie mieszanki odbywa się w komorze spalania. Skonstruowanie pierwszego spalinowego silnika tłokowego datuje się na 1860 rok, jego konstruktorem był Étienne Lenoir.

  Silnik Stirlinga – silnik cieplny, który przetwarza energię cieplną w energię mechaniczną, jednak bez procesu wewnętrznego spalania paliwa, a na skutek dostarczania ciepła z zewnątrz, dzięki czemu możliwe jest zasilanie go ciepłem z dowolnego źródła. Źródłem ciepła może być w szczególności proces spalania jakiegoś paliwa, ale nie jest to konieczne.W celu inicjacji pracy silnika spalinowego konieczny jest jego rozruch. W sprawnym silniku wystarczy by jeden z tłoków wykonał suw ssania i sprężania do momentu zapłonu by dalsza praca była podtrzymana samoczynnie. Niekiedy konieczne jest wykonanie kilku cykli pracy zanim nastąpi pełny rozruch silnika.

  Spis treści

 • 1 Klasyfikacja silników spalinowych tłokowych
 • 2 Parametry pracy i charakterystyki silników spalinowych tłokowych
 • 2.1 Parametry pracy
 • 2.2 Parametry konstrukcyjne
 • 3 Parametry (według PN-93/M-01521) tłokowego silnika spalinowego
 • 4 Układy wspomagające pracę silnika spalinowego
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Średnie ciśnienie użyteczne (zamiennie Średnie ciśnienie efektywne, ang. Mean effective pressure - oznaczenie Pe) – teoretyczne stałe ciśnienie podczas całego skoku tłoka, które to ciśnienie wykonuje taką samą pracę jak rzeczywiste ciśnienie zmienne.Silnik gaźnikowy - silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, w którym mieszanka paliwowo-powietrzna wytwarzana jest w gaźniku.

  Klasyfikacja silników spalinowych tłokowych[edytuj kod]

  Ze względu na sposób zapłonu, który także decyduje o rodzaju użytego paliwa silniki spalinowe dzielą się na:

 • silniki o zapłonie iskrowym, znane także jako silniki benzynowe (dawniej zwane silnikami gaźnikowymi)
 • silniki o zapłonie samoczynnym znane także jako silniki wysokoprężne lub silniki Diesla
 • Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego silniki spalinowe dzielą się na:

 • silniki z tłokiem posuwisto-zwrotnym (w tym silnik rotacyjny)
 • silniki z tłokiem obrotowym (silnik Wankla)
 • Ze względu na układ cylindrów silniki spalinowe dzielą się na:

  Étienne Lenoir, właśc. Jean-Joseph Étienne Lenoir (ur. 12 stycznia 1822 w Mussy-la-Ville (ob. Belgia), zm. 4 sierpnia 1900 w La Varenne-Saint-Hilaire) – wynalazca francuski pochodzenia belgijskiego.Stopień sprężania – to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.
 • silniki rzędowe
 • silniki o przeciwległych cylindrach (silniki przeciwbieżne – silnik bokser), układ nazywany też przeciwsobnym
 • silniki wielorzędowe, w tym silniki widlaste (w układzie V lub dwurzędowym) oraz silniki w układzie W (lub trzyrzędowym)
 • silniki gwiazdowe
 • Ze względu na liczbę suwów w cyklu roboczym silniki spalinowe dzielą się na:

  Układ zapłonowy jest urządzeniem mechaniczno-elektrycznym (coraz rzadziej) lub elektronicznym stosowanym w w silnikach o zapłonie iskrowym. Jego zadaniem jest zainicjowanie procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika w chwili odpowiadającej określonemu położeniu tłoka w danym cylindrze. Optymalny moment zapłonu zależy od wielu parametrów pracy silnika. Dodatkowym zadaniem układu zapłonowego jest więc sterowanie momentem wystąpienia iskry na świecy zapłonowej.Silnik długoskokowy – silnik spalinowy w którym skok tłoka jest większy niż 1,2 średnicy cylindra (S/D>1,2). Silniki długoskokowe są częściej silnikami o zapłonie samoczynnym, w mniejszym stopniu o zapłonie iskrowym.
 • silniki dwusuwowe
 • silniki czterosuwowe


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.
  Sprawność – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.
  Układ zasilający silnika spalinowego - część silnika spalinowego, której zadaniem jest doprowadzenie do komory spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. W silnikach o samoczynnym zapłonie powietrze, wcześniej przefiltrowane przez filtr powietrza, jest zasysane przez tłok w czasie suwu ssania. Paliwo jest wtryskiwane przez pompę wtryskową w czasie suwu sprężania, na krótko przed osiągnięciem przez tłok górnego skrajnego położenia.
  Spaliny, gazy spalinowe – mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, biopaliw.
  Układ smarowania silnika spalinowego - układ dostarczający czynnik zmniejszający tarcie do wszystkich ruchomych elementów silnika.
  Silnik gwiazdowy – wielocylindrowy silnik spalinowy, w którym cylindry umieszczone są promieniowo na obwodzie koła, z centralnym wałem korbowym. Silnik gwiazdowy może zawierać od trzech do kilkunastu cylindrów. Silnik taki może mieć obieg zarówno dwusuwowy jak i czterosuwowy. W przypadku tego drugiego (ponad 90% konstrukcji) liczba cylindrów w danej gwieździe jest zawsze nieparzysta. Kilkunastocylindrowe silniki gwiazdowe budowane są w układzie podwójnej, a czasem i poczwórnej gwiazdy (np. silniki do Boeing B-50 Superfortress).
  Silnik krótkoskokowy – silnik spalinowy, w którym skok tłoka jest mniejszy niż 0,9 średnicy cylindra (S/D < 0,9). Silniki krótkoskokowe są najczęściej silnikami o zapłonie iskrowym, najczęściej mają wysokie obroty pracy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.