• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siewierz - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.Gmina Mierzęcice (do 1915 gmina Sulików) – gmina wiejska w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975-1998 gmina należała do województwa katowickiego.
  Podwarężyn – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Warężyn.

  Siewierzgmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie katowickim.

  Siedziba gminy to Siewierz.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Syewyor oraz Szyewyor wymienia w latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis.

  Podwarpie – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Górnicze Zakłady Dolomitowe w Siewierzu, położone w pobliżu miejscowości Brudzowice

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 12 238 osób.

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Siewierz w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Siewierz.png

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Siewierz ma obszar 115,76 km², w tym:

  Język staropolski – etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku. W początkach doby staropolskiej pojawiły się pierwsze różnice między poszczególnymi językami zachodniosłowiańskimi, zwłaszcza między grupami: czesko-słowacką a lechicką (język polski, język kaszubski, języki pomorskie, język połabski).Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.
 • użytki rolne: 55%
 • użytki leśne: 30%
 • Gmina stanowi 31,45% powierzchni powiatu.


  Sołectwa[ | edytuj kod]

  Brudzowice, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Podwarpie, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Żelisławice.

  Pozostałe miejscowości[ | edytuj kod]

  Czekanka, Dzierżawa, Hektary, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Podleśna, Kuźnica Warężyńska, Marcinków, Podwarężyn, Przedwarężyn, Słowik, Zawarpie.

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Dąbrowa Górnicza, Koziegłowy, Łazy, Mierzęcice, Myszków, Ożarowice, Poręba

  Liber beneficiorum (z łac. Księga dobrodziejstw lub też Księga beneficjów) – księga (spis) beneficjów, dóbr i przywilejów, zwłaszcza kościelnych, sporządzana dla celów statystycznych i podatkowych. Wypisy z takich ksiąg sądy cywilne przyjmowały jako prawomocne dowody w sporach majątkowych.Gmina Ożarowice (dawn. gmina Ożarowice w Sączowie; 1950-1954 gmina Sączów, 1955-1972 gromada Ożarowice, 1973-1996 gmina Tąpkowice z siedzibą w Ożarowicach) – gmina wiejska, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. W latach 1975-1998 gmina należała terytorialnie do województwa katowickiego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Oficjalny System Informacji Przestrzennej gminy Siewierz
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siewierz, w oparciu o dane GUS.
  2. Joannis Długosz Senioris Canonici Cracoviensis, "Liber Beneficiorum", Aleksander Przezdziecki, Tom II, Kraków 1864, str.200.
  3. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Hektary – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Podwarpie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kuźnica Piaskowa – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Warężyn.
  Zawarpie – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Siewierz. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Podwarpie.
  Jan Długosz herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) – kronikarz, polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.
  Poręba (niem. Poremba, ros. Поремба) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, położone nad Czarną Przemszą. Do 1954 roku siedziba gminy Poręba. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.
  Siewierz (fr. Sievers, niem. Sewerien, Sewern, ros. Севеж) – miasto w Polsce, w woj. śląskim, w powiecie będzińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Siewierz. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. katowickiego.
  Gmina Koziegłowy – gmina miejsko-wiejska w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.