• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sierpc  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Cmentarz żydowski w Sierpcu – pierwszy kirkut w tym miejscu, na skarpie rzeki Sierpienicy, został założony zapewne już w XVI wieku. Pisemne wzmianki pochodzą jednak z okresu wieku XVIII. Mieścił się przy obecnej ulicy Władysława Jagiełły i w czasach użytkowania posiadał powierzchnię ponad 9 hektarów. W czasie okupacji hitlerowskiej naziści zdewastowali cmentarz, wykorzystując płyty nagrobne do układania chodników sierpeckich ulic. Kirkut został odrestaurowany dzięki Leonowi (Lejbowi) Gongole, mieszkańcowi Sierpca, który przeżył Holocaust, rabinowi Eliakimowi Schlesingerowi z Londynu, praprawnukowi rabina sierpeckiego i przewodniczącemu Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie oraz władz miejskich. Nekropolia została uporządkowana w 1947 roku przez powołany w tym celu komitet, złożony z grupy żydowskich mieszkańców, którzy przeżyli II wojnę światową. Niestety zmniejszono teren cmentarza do niecałych 2,5 ha, przeznaczając pozostały teren pod prywatną zabudowę. Odzyskane nagrobki, pocięte na płyty chodnikowe, przewieziono i ustawiono w lapidarium na wydzielonym, 10-arowym terenie kirkutu. Pośrodku ustawiono w 1947 pomnik poświęcony poległym w 1939 i pomordowanym w czasie wojny sierpeckim Żydom.
  Kultura i rozrywka[ | edytuj kod]
  Dziedziniec Klasztoru sióstr Benedyktynek
  Uliczka w mieście – stara część miasta

  Wiosną 2008 r. w Sierpcu wykonano zdjęcia do filmu Generał Nil. Sierpc odgrywał wyzwalany w styczniu 1945 r. Milanówek, a dworzec kolejowydworzec w Białej Podlaskiej, na który przybył w 1947 r. transport byłych więźniów syberyjskich łagrów.

  Drążdżewo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc. Leży nad rzeką Orzyc.Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Placówki kulturalne[ | edytuj kod]

 • Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (przed przebudową zwane Domem Kultury) – założone w 1938 roku
 • Miejska Biblioteka Publiczna – istniejąca od 1945 roku
 • Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta – powołana w 2007 roku
 • Kina[ | edytuj kod]

 • Kino Jutrzenka – powstałe w 1935 roku (wówczas jeszcze bez obecnej nazwy) wraz z wybudowaniem i oddaniem do użytku Domu Katolickiego, w którym znajdowała się obszerna sala widowiskowa, gdzie wyświetlano czasami także filmy, ukształtowane w pełni jednak dopiero w trakcie okupacji hitlerowskiej po gruntownej przebudowie pomieszczeń w tymże budynku, działające również po wojnie w tym samym miejscu z obecną nazwą do marca 1990 roku, ponownie reaktywowane pod tą samą nazwą 28 marca 2008 roku, początkowo w ramach działalności Domu Kultury, we współpracy z warszawską firmą Kaktoos, będąc otwartym w piątki i soboty oraz oferując łącznie trzy seanse na dzień, a od 27 kwietnia 2012 roku po trwającej blisko 2 lata i 6 miesięcy przerwy związanej z opóźnioną o pół roku modernizacją i rozbudową Domu Kultury funkcjonujące w ramach nowo powstałego Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulokowane w jego nowo oddanej do użytku sali widowiskowo-kinowej. Kino to jest w stanie pomieścić 300 osób w trakcie jednego seansu oraz wyświetlać zarówno filmy tradycyjne (2D), jak i trójwymiarowe (3D).
 • Muzea[ | edytuj kod]

 • Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej
 • Ratusz – ekspozycje czasowe z Muzeum Wsi Mazowieckiej
 • Media lokalne[ | edytuj kod]

  Prasa[ | edytuj kod]

 • Kurier Sierpecki – tygodnik
 • Tygodnik Płocki – tygodnik
 • Sierpeckie Rozmaitości – kwartalnik (wydawanie zawieszone)
 • Nasz Sierpc – kwartalnik (darmowy biuletyn Urzędu Miasta)
 • Media elektroniczne[ | edytuj kod]

 • sierpc.com.pl – prywatna strona o mieście
 • extrasierpc.pl – portal informacyjny
 • Wspólnoty wyznaniowe[ | edytuj kod]

  Sierpc jest siedzibą, powstałego w 1506 roku dekanatu sierpeckiego, w którego skład wchodzą wszystkie rzymskokatolickie parafie mające swe siedziby w Sierpcu. Ponadto Sierpc zamieszkuje grupa członków Kościołów o charakterze protestanckim oraz zbór Świadków Jehowy.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Jakub Chojnacki (ur. 21 sierpnia 1922 w Sierpcu, zm. 18 września 2006 w Płocku) – prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych.

  | edytuj kod]

 • Parafia św. Benedykta
 • Parafia św. Maksymiliana Kolbego
 • Parafia śś. Wita, Modesta i Krescencji
 • | edytuj kod]

 • zbór Sierpc.
 • | edytuj kod]

 • Zbór zielonoświątkowy w Sierpcu
 • Zbór kościoła Chrystusowego w Sierpcu
 • Historyczne[ | edytuj kod]

  Niegdyś na terenie miasta działały:

 • Parafia ewangelicko-augsburska (1837–1945)
 • Żydowska gmina wyznaniowa (do 1939)
 • Parafia prawosławna (do 1915)
 • Cmentarze[ | edytuj kod]

  komunalne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz komunalny
 • rzymskokatolickie[ | edytuj kod]

 • Cmentarz parafialny
 • judaistyczne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz żydowski w Sierpcu – ul. Jagiełły (lapidarium)
 • ewangelickie[ | edytuj kod]

 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Benedyktyńskiej (nieistniejący)
 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)
 • prawosławne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz prawosławny przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)
 • przykościelne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz przykościelny farny (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Ducha (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny klasztorny (pozostało kilka epitafiów)
 • Cmentarz przykościelny św. Wawrzyńca (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Krzyża (nieistniejący)
 • wojenne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz wojenny przy ul. Rypińskiej (pochowano uczestników powstania styczniowego i ofiary II wojny światowej)
 • Kwatera na cmentarzu parafialnym – ofiary mordu w więzieniu sierpeckim z 1945 roku
 • Kwatera żołnierzy radzieckich na terenie byłego cmentarza ewangelickiego
 • choleryczne[ | edytuj kod]

 • Cmentarz przy ul. Sempołowskiej, wokoło ruin kościoła św. Krzyża
 • Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.Armia Ludowa (AL) – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. Pierwszym Naczelnym Dowódcą AL został mianowany Michał Żymierski, ps. „Rola”.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.
  Sukiennictwo - rzemiosło zajmujące się wyrobem sukien. Osoba wykonująca zawód to sukiennik. Obiektem, w którym sprzedawano sukna, były sukiennice.
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, WSSMiA jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej (poz. 123 w rejestrze uczelni niepaństwowych). Powstała w 1997 roku.
  Jan Gralewski (ur. 16 grudnia 1868 w Sierpcu, zm. 17 lutego 1924 r.w Warszawie) – ksiądz rzymskokatolicki, działacz oświatowy, polityk, poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Gmina Gozdowo (dawn. gmina Lisewo + gmina Lelice) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.