• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sierpc  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.Cmentarz żydowski w Sierpcu – pierwszy kirkut w tym miejscu, na skarpie rzeki Sierpienicy, został założony zapewne już w XVI wieku. Pisemne wzmianki pochodzą jednak z okresu wieku XVIII. Mieścił się przy obecnej ulicy Władysława Jagiełły i w czasach użytkowania posiadał powierzchnię ponad 9 hektarów. W czasie okupacji hitlerowskiej naziści zdewastowali cmentarz, wykorzystując płyty nagrobne do układania chodników sierpeckich ulic. Kirkut został odrestaurowany dzięki Leonowi (Lejbowi) Gongole, mieszkańcowi Sierpca, który przeżył Holocaust, rabinowi Eliakimowi Schlesingerowi z Londynu, praprawnukowi rabina sierpeckiego i przewodniczącemu Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie oraz władz miejskich. Nekropolia została uporządkowana w 1947 roku przez powołany w tym celu komitet, złożony z grupy żydowskich mieszkańców, którzy przeżyli II wojnę światową. Niestety zmniejszono teren cmentarza do niecałych 2,5 ha, przeznaczając pozostały teren pod prywatną zabudowę. Odzyskane nagrobki, pocięte na płyty chodnikowe, przewieziono i ustawiono w lapidarium na wydzielonym, 10-arowym terenie kirkutu. Pośrodku ustawiono w 1947 pomnik poświęcony poległym w 1939 i pomordowanym w czasie wojny sierpeckim Żydom.

  Sierpcmiasto w Polsce położone w województwie mazowieckim, nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy, około 40 km na północ od Płocka. Siedziba władz powiatu sierpeckiego. Według danych z 31 grudnia 2018 r. miasto miało 17962 mieszkańców.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego.

  Drążdżewo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc. Leży nad rzeką Orzyc.Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Założone w 1322 roku jako miasto duchowne w powiecie sierpeckim województwa płockiego, prawa miejskie potwierdzone w 1389 roku, gdy Sierpc stał się własnością prywatną.

  Spis treści

 • 1 Warunki naturalne
 • 2 Demografia
 • 3 Nazwa
 • 4 Historia
 • 4.1 Wczesne średniowiecze
 • 4.2 Średniowiecze
 • 4.3 Nowożytność
 • 4.4 1. poł. XX wieku
 • 4.5 II wojna światowa
 • 4.6 Lata PRL
 • 4.7 III Rzeczpospolita
 • 5 Architektura
 • 5.1 Zabytki i atrakcje turystyczne
 • 6 Kultura i rozrywka
 • 6.1 Placówki kulturalne
 • 6.2 Kina
 • 6.3 Muzea
 • 6.4 Media lokalne
 • 6.4.1 Prasa
 • 6.4.2 Media elektroniczne
 • 7 Wspólnoty wyznaniowe
 • 7.1 Kościół katolicki
 • 7.2 Świadkowie Jehowy
 • 7.3 Zbory protestanckie
 • 7.4 Historyczne
 • 8 Cmentarze
 • 8.1 komunalne
 • 8.2 rzymskokatolickie
 • 8.3 judaistyczne
 • 8.4 ewangelickie
 • 8.5 prawosławne
 • 8.6 przykościelne
 • 8.7 wojenne
 • 8.8 choleryczne
 • 9 Edukacja
 • 10 Gospodarka
 • 10.1 Przemysł
 • 10.1.1 Zakłady przetwórcze
 • 10.1.2 Zakłady odzieżowe
 • 10.1.3 Zakłady budownictwa i produkcji
 • 11 Transport
 • 11.1 Kolejowy
 • 11.2 Drogowy
 • 12 Sport
 • 12.1 Piłka nożna
 • 12.2 Piłka ręczna
 • 12.3 Taekwondo olimpijskie
 • 13 Honorowi Obywatele Miasta Sierpca
 • 14 Współpraca międzynarodowa
 • 15 Urodzeni w Sierpcu
 • 16 Zobacz też
 • 17 Przypisy
 • 18 Bibliografia
 • 19 Linki zewnętrzne
 • Warunki naturalne[ | edytuj kod]

  Miasto Sierpc leży na Wysoczyźnie Płońskiej. Według danych z roku 2002 Sierpc ma obszar 18,6 km², w tym:

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Jakub Chojnacki (ur. 21 sierpnia 1922 w Sierpcu, zm. 18 września 2006 w Płocku) – prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych.
 • użytki rolne: 68%
 • użytki leśne: 3%
 • Miasto stanowi 2,18% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2018:

 • Piramida wieku mieszkańców Sierpca w 2014 roku.

 • Piramida wieku Sierpc.png

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Warto wiedzieć że... beta

  Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.
  Armia Ludowa (AL) – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. Pierwszym Naczelnym Dowódcą AL został mianowany Michał Żymierski, ps. „Rola”.
  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.
  Sukiennictwo - rzemiosło zajmujące się wyrobem sukien. Osoba wykonująca zawód to sukiennik. Obiektem, w którym sprzedawano sukna, były sukiennice.
  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, WSSMiA jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej (poz. 123 w rejestrze uczelni niepaństwowych). Powstała w 1997 roku.
  Jan Gralewski (ur. 16 grudnia 1868 w Sierpcu, zm. 17 lutego 1924 r.w Warszawie) – ksiądz rzymskokatolicki, działacz oświatowy, polityk, poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.