• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sierpc  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepremier w tym rządzie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa, przygotowanie do przyjęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny, rejestracja poczynań okupantów i dokumentacja zbrodni wojennych, ochrona i ratowanie zagrożonych dóbr kultury.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Sierpcmiasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu sierpeckiego, położone nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego. Według danych z 31 grudnia 2013 r. miasto miało 18 378 mieszkańców.

  Cmentarz żydowski w Sierpcu – pierwszy kirkut w tym miejscu, na skarpie rzeki Sierpienicy, został założony zapewne już w XVI wieku. Pisemne wzmianki pochodzą jednak z okresu wieku XVIII. Mieścił się przy obecnej ulicy Władysława Jagiełły i w czasach użytkowania posiadał powierzchnię ponad 9 hektarów. W czasie okupacji hitlerowskiej naziści zdewastowali cmentarz, wykorzystując płyty nagrobne do układania chodników sierpeckich ulic. Kirkut został odrestaurowany dzięki Leonowi (Lejbowi) Gongole, mieszkańcowi Sierpca, który przeżył Holocaust, rabinowi Eliakimowi Schlesingerowi z Londynu, praprawnukowi rabina sierpeckiego i przewodniczącemu Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie oraz władz miejskich. Nekropolia została uporządkowana w 1947 roku przez powołany w tym celu komitet, złożony z grupy żydowskich mieszkańców, którzy przeżyli II wojnę światową. Niestety zmniejszono teren cmentarza do niecałych 2,5 ha, przeznaczając pozostały teren pod prywatną zabudowę. Odzyskane nagrobki, pocięte na płyty chodnikowe, przewieziono i ustawiono w lapidarium na wydzielonym, 10-arowym terenie kirkutu. Pośrodku ustawiono w 1947 pomnik poświęcony poległym w 1939 i pomordowanym w czasie wojny sierpeckim Żydom.Województwo płockie – województwo istniejące w latach 1975–1998. Jego stolicą był Płock. W 1999 roku połowę włączono do województwa mazowieckiego, połowę do łódzkiego. Graniczyło z województwami:

  Spis treści

 • 1 Warunki naturalne
 • 2 Demografia
 • 3 Historia
 • 3.1 Obcojęzyczne nazwy miasta
 • 3.2 Wczesne średniowiecze
 • 3.3 Średniowiecze
 • 3.4 Nowożytność
 • 3.5 1. poł. XX wieku
 • 3.6 II wojna światowa
 • 3.7 Lata PRL
 • 3.8 III Rzeczpospolita
 • 4 Architektura
 • 4.1 Zabytki i atrakcje turystyczne
 • 5 Kultura i rozrywka
 • 5.1 Placówki kulturalne
 • 5.2 Kina
 • 5.3 Muzea
 • 5.4 Media lokalne
 • 5.4.1 Telewizja
 • 5.4.2 Prasa
 • 5.4.3 Media elektroniczne
 • 6 Wspólnoty wyznaniowe
 • 6.1 Parafie rzymskokatolickie
 • 6.2 Zbory protestanckie
 • 6.3 Inne
 • 6.4 Historyczne
 • 7 Cmentarze
 • 7.1 komunalne
 • 7.2 rzymskokatolickie
 • 7.3 judaistyczne
 • 7.4 ewangelickie
 • 7.5 prawosławne
 • 7.6 przykościelne
 • 7.7 wojenne
 • 7.8 choleryczne
 • 8 Edukacja
 • 9 Gospodarka
 • 9.1 Przemysł
 • 9.1.1 Zakłady przetwórcze
 • 9.1.2 Zakłady odzieżowe
 • 9.1.3 Zakłady budownictwa i produkcji
 • 10 Transport
 • 10.1 Kolejowy
 • 10.2 Drogowy
 • 11 Sport
 • 11.1 Piłka nożna
 • 11.2 Piłka ręczna
 • 11.3 Taekwondo olimpijskie
 • 12 Honorowi Obywatele Miasta Sierpca
 • 13 Współpraca międzynarodowa
 • 14 Urodzeni w Sierpcu
 • 15 Zobacz też
 • 16 Przypisy
 • 17 Linki zewnętrzne
 • Drążdżewo – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Krasnosielc. Leży nad rzeką Orzyc.Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Warunki naturalne[]

  Miasto Sierpc leży na Wysoczyźnie Płońskiej. Według danych z roku 2002 Sierpc ma obszar 18,6 km², w tym:

 • użytki rolne: 68%
 • użytki leśne: 3%
 • Miasto stanowi 2,18% powierzchni powiatu.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jakub Chojnacki (ur. 21 sierpnia 1922 w Sierpcu, zm. 18 września 2006 w Płocku) – prawnik, inżynier technologii drewna, doktor nauk politycznych.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Milanówek – miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa warszawskiego.
  Armia Ludowa (AL) – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. Pierwszym Naczelnym Dowódcą AL został mianowany Michał Żymierski, ps. „Rola”.
  Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  Kolej normalnotorowa – kolej, która używa torów z odległością między wewnętrznymi powierzchniami główek szyn wynoszącą 1435 mm.
  Sukiennictwo - rzemiosło zajmujące się wyrobem sukien. Osoba wykonująca zawód to sukiennik. Obiektem, w którym sprzedawano sukna, były sukiennice.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.085 sek.